Anmeld skade

Hvilken type skade vil du anmelde?

Vælg hvilken forsikring, du vil anmlede en skade på.

Arbejdsskade

Du skal anmelde en arbejdsskade via virk.dk med digital signatur.

Du skal anmelde en arbejdsskade via virk.dk med digital signatur.
Log ind her

Har du brug for hjælp til at anmelde en arbejdsskade?

Har du været ude for en brilleskade på din arbejdsplads, skal din arbejdsgiver anmelde skaden her som en arbejdsskade.
Anmeld brilleskade

Brilleskade

Har du været ude for en brilleskade på din arbejdsplads?

Din arbejdsgiver skal anmelde skaden her som en arbejdsskade.

Anmeld brilleskade

Cyberskade

Har virksomheden været udsat for et online angreb gennem egne computersystemer?

Har virksomheden været udsat for et online angreb gennem egne computersystemer?

Fx. datasabotage, computervirus eller et angreb gennem cloud og hosting.

Vigtigt før I anmelder
Find jeres police og se, hvilken type forsikring I har.
Det står øverst på policen.

Har I en Codan Cyber forsikring?
Anmeld det straks på 33 34 70 70 .

It-kriminalitet

Hvis fx en hacker tømmer din virksomheds netbank.

Vigtigt før I anmelder
Find jeres police og se, hvilken type forsikring I har, da der er stor forskel i produkterne.
Det står øverst på policen.

Har I en Codan It-kriminalitetsforsikring?
Anmeld på 33 55 55 50.

Kriminalitet

Hvis fx en medarbejder begår tyveri eller bedrageri.

Vigigt før I anmelder
Find jeres police og se, hvilken type forsikring, I har.
Det står øverst på policen.

Har I en Codan Kriminalitetsforsikring?
Anmeld på 33 55 55 50.

Ansvarsskade

Erhvervs- og produktansvar

I kan anmelde skaden online
Vælg ”min virksomheds forsikring” og klik på ”Erhvervs og produktansvar”. Så kommer anmeldelsesskemaet frem.
Anmeld online


I kan også ringe til os på telefon 33 55 38 22 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage.

Har du brug for hjælp til at anmelde en ansvarsskade?

Læs mere

Sundhed

Vil du benytte jeres sundhedsforsikring?

Før du anmelder en skade på virksomhedens sundhedsforsikring online, er det vigtigt at du læser her.

Læs mere

Stenslag i forruden

Hvis du får et stenslag i forruden

Ring til os med det samme, så hjælper vi dig med at identificere skadens omfang. Vi vil også opfordre dig til at sætte et af de rudeplastre, du fik sammen med din police, over stenslaget. Det forhindrer, at der kommer fugt og snavs ind i stenslaget og forværrer skaden. Rudeplastret forhindrer ikke stenslaget i at revne, så det er vigtigt, at få skaden udbedret så hurtigt som muligt. Jo før, jo bedre.

Reparation af stenslag

Vi forsøger i videst mulig omgang at reparere stenslaget, så du sparer et dyrt rudeskift. Stenslag op til en 2-krone størrelse kan som regel repareres. Reparation tager ca. 30 min. og kan udføres hos dig - enten hjemme, på arbejdspladsen, i sommerhuset eller hvor det passer dig bedst.

Vi har gjort det nemt for dig

Har du fået en glasskade, kan du enten ringe til Carglass på 33 55 55 50 eller booke tid online her www.carglass.dk/codan. Du bestemmer selv hvor og hvornår jobbet skal udføres.

Carglass kommer til dig

Hvad enten skaden kan repareres eller ruden skal skiftes, kan Carglass komme til dig i de tilfælde hvor der ikke er behov for specialudstyr.  –Er der krav om specialudstyr anbefales det at benytte et af Carlass’ landsdækkende værksteder.

Hvis skaden ikke kan repareres

Kan skaden ikke repareres, hjælper vi dig også med at skifte ruden. Dette sker også, hvor det passer dig bedst. Du får naturligvis garanti på holdbarheden af både reparationen og rudeskiftet i hele bilens levetid.

Hvis din bagrude eller siderude smadres

Har du fået smadret en side- eller bagrude, kan vi også hjælpe dig med at sætte end nødrude i. Samtidig rengør vi din bil for glasskår. Denne service er gratis, og du kan på den måde køre videre med frit udsyn og normal hastighed, indtil den originale rude kan monteres.

Vejhjælp

Har I Vejhjælp i Codan og har brug for assistance, kan I ringe på 33 55 44 55.

Retshjælp

Når du anmelder en retshjælpssag til os, skal det ske via en advokat, medmindre sagen er omfattet af den såkaldte "småsagsproces"

Anmeldelse

Når du anmelder en retshjælpssag til os, skal det ske via en advokat, medmindre sagen er omfattet af den såkaldte "småsagsproces". De fleste sager, hvor påstanden er på 50.000 kr. eller derunder, er omfattet af småsagsprocessen og disse sager skal du søge bistand til hos domstolene. Læs mere på: www.domstol.dk.

Sagsbehandling

Når vi har modtaget en anmeldelse, ser vi først på, om der er tegnet retshjælpsforsikring for din virksomhed. Dernæst tjekker vi, om der er tale om en af de typer sager, som er nævnt som omfattet i betingelserne for retshjælp.

Vi ser også på, om der er tale om en konkret og aktuel uenighed, der kan behandles ved de almindelige domstole eller voldgiftsretter.

Hvis sagen opfylder betingelserne ovenfor, forholder vi os til om sagen er indbragt eller kan indbringes for et godkendt klagenævn. I så fald, skal du gøre det først. Vi kan så se på sagen igen, hvis du får medhold hos klagenævnet og din modpart ikke accepterer afgørelsen.

Forsikringen dækker ikke sagsomkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund. Derfor vil vi også afslå at give et forhåndstilsagn om retshjælpsdækning, hvis vi juridisk vurderer, at du ikke har rimelig grund til at føre sagen eller hvis omkostningerne ved at føre sagen ikke vil kunne stå i et rimeligt forhold til det, sagen drejer sig om.

Forhåndstilsagn og betaling af sagsomkostninger

Når du har fået tilsagn om retshjælp, dækker forsikringen rimelige advokatomkostninger i forbindelse med sagen. Vi dækker også omkostninger til f.eks. syn og skøn (som vi har godkendt) og til retsafgifter. Hvis du helt eller delvist taber sagen, vil du højst sandsynligt blive pålagt at betale omkostningerne til din modpart og disse omkostninger er også dækket af forsikringen.

Størrelsen af advokatens salær skal beregnes efter bestemmelserne i Retsplejelovens § 126, stk. 2. Hvis vi ikke kan blive enige med advokaten om hans forslag til afregning, betaler vi den del, der efter vores beregning og vurdering er rimelig og advokaten kan så bede dig om at betale resten. Er du uenig i den del af salæret advokaten vil opkræve hos dig, kan du henvende dig hos Advokatnævnet på adressen www.advokatnaevnet.dk.

Hvis omkostningerne overstiger din forsikringssum, skal du selvfølgelig også selv betale det overskydende beløb. Det samme gælder din selvrisiko samt momsen, hvis den kan fratrækkes i dit regnskab. Man kan lave en aftale med sin advokat om betaling af udgifter, der falder udenfor forsikringsdækningen. En sådan aftale skal være indgået senest samtidig med udgiftens afholdelse. Hvis du har fået afslag på forhåndstilsagn, fordi vi har vurderet, at du ikke har rimelig grund til at føre sagen, er vi altid indstillede på at revurdere spørgsmålet om dækning, hvis du alligevel gennemfører sagen og i det væsentligste får medhold.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores behandling af sagen, kan du bede om klagevejledning. Vi vil så oplyse dig om hvor og hvordan du kan klage. Du kan f.eks. klage til lederen af retshjælpsafdelingen og bede om en revurdering af sagen. Du kan i den forbindelse ringe til os på tlf.: 3355 2818 eller skrive en mail til:
retshjaelp-skade@codan.dk

Skriv skadenummer samt "Klage" i emnefeltet. Du kan selvfølgelig også sende et brev. Anfør i så fald venligst skadenummer samt "Klage" i overskriften.

Anmeld andre typer skader online

Motor, bygning, løsøre, vare, værktøj i bil, ulykke mm.

Har du været ude for en skade på dit køretøj, på en bygning eller løsøre, vareforsendelse, ulykke eller andet, så klik på Anmeld skade online og vælg den type skade du har haft.

Anmeld skade online

Anmeld skaden over telefonen

Mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00
33 55 55 50