Storkunde

Din virksomheds behov sætter dagsordenen i mødet med os

Individuelle løsninger til netop din virksomhed

Codan har mange års erfaring inden for erhvervsforsikringer og samarbejder med en række af Danmarks største virksomheder. Vi lægger vægt på at kende både vores kunders virksomhed og branche for at kunne tilbyde den rigtige dækning af den enkelte virksomheds forsikringsbehov. Derfor har Codan også etableret en specialiseret enhed for store og komplekse virksomheder.

Kontakt os i dag på tlf.: 33 55 40 80Aftal tid for et møde, hvor vi gennemgår din virksomheds behov og krav på basis af en dialog omkring:

 • Hvilke udfordringer er de største i virksomheden – og i branchen?
 • Hvad er det vigtigste i din virksomhed for at opretholde driften? Er der nogle umiddelbare problemområder?
 • Hvad er den største risiko og trussel mod driften? Og hvilke arbejdsrutiner og tiltag har du gjort for at mindske risici?
 • Hvilke konsekvenser ville en større skade have? Og hvor hurtigt ønsker du at kunne genoptage driften i tilfælde af en skade?
 • Har du fremtidsplaner, der kan have indflydelse på dine forsikringer?
 • Hvilke ønsker og forventninger har du til et forsikringsselskab?

Vi er din partner

Hvad enten det drejer sig om rådgivning eller forebyggelse af skader, ønsker vi at du som kunde oplever, at vi forstår dig og din situation.

Ekspertteam

Du har dit eget kundeteam af eksperter, der kender din virksomhed og din branche

Du kan trække på vores erfaring og branchekendskab – og få rådgivning om alle aspekter af sikring og forsikring.

 • Kundechefen er din kontaktperson, som formidler kontakten til vores tekniske, økonomiske eller juridiske eksperter når du har brug for det
 • Kundekonsulenten kan hjælpe dig med alt fra spørgsmål om dækning og selvrisiko, tilpasning og ændringer af policer og til, hvad du skal gøre i tilfælde af en skade.
 • Assurandøren sætter prisen på baggrund af ca. 40 eksperters anbefaling inden for forskellige typer risici.
 • Ingeniøren ser alt det, du måske ikke selv ser og rådgiver om, hvordan din virksomhed kan minimere risici og sætte forebyggelse i system.
 • Din taksator vurderer prisen på ødelagte værdier og rådgiver om, hvordan I kan komme hurtigt videre efter en skade, så driften kan opretholdes

Risikovurdering

Vi gennemgår din virksomhed og finder alle risici
Vi vurderer alle tekniske risici i din virksomhed. I fællesskab med dine medarbejdere gennemgår vores ingeniører virksomheden og vurderer blandt andet risikoen for tyveri, brand- og vandskader.
Du vil også få en analyse af fx el-installationer, it-sikkerhed og risiko for arbejdsskader.

Forebyggelse af skader
Med en risikovurdering af din virksomhed får du en informativ rapport, der også giver forslag til skadeforebyggelse og deciderede sikringskrav.

Rapporten giver dig:

 • En omfattende vurdering af alle risici i din virksomhed. Så du ved, at vi har det rigtige grundlag for at sammensætte den optimale dækning.
 • Viden om risici, som I måske har overset eller ikke tænkt på. Vi kan pege på nye eller oversete risici.
 • Forslag og idéer til konkrete installationer eller rutiner, der kan forebygge skader.
 • Viden om sikringskrav, der skal opfyldes. Det sikrer dig mod situationer, hvor du ellers ikke ville få den fulde erstatning. I visse situationer vil præmien blive sat ned, når din virksomhed opfylder yderligere sikkerhedskrav.

Årsmøde

På årsmødet drøfter vi din virksomheds behov og udvikling, så forsikringen bliver holdt ajour
Vi følger din virksomhed – også når den ændrer sig. Du vil som kunde opleve, at vi løbende er i dialog om ændringer, der har indflydelse på din virksomheds risikoprofil. Én gang om året tjekker vi, om dine forsikringer lever op til alle behov. Det vigtigste ved årsmødet er at justere dine forsikringer efter behov, men med et årsmøde får du desuden:

Gennemgang af forsikringsbehovet
Er der nyanskaffelser eller ændringer blandt medarbejdere, som har betydning for dine forsikringer? Har du foretaget forbedringer og mindsket risiko, så præmien skal sættes ned?

Skadestatistikker
Med skadestatistikker får du overblik, så du kan identificere typiske og atypiske skademønstre. Du kan også se din skadestatistik i forhold til gennemsnittet i din branche.

Forslag til skadeforebyggelse
Ud fra skadestatistikken får du vores forslag til, hvordan bestemte skader kan undgås, og hvordan du minimerer risikoen i din virksomhed.

Præsentation af nye eller ændrede forsikringsprodukter
Til mødet præsenterer vi dig for nyheder, der er relevante for din virksomhed.

Referat
Efter vores møde får du et referat med de væsentligste diskussioner og aftaler.

Forsikringspolitik og eventuelt ændrede policer
Vi skriver alle ændringer i aftaler eller forsikringer i forsikringspolitikken, og du får et nyt og opdateret eksemplar

Skadebehandling

Ved en skade hjælper vi dig med at genoprette driften i din virksomhed så hurtigt som muligt
Når skaden sker, gælder det om at få den udbedret, så driften af virksomheden kan fortsætte med færrest mulige gener. I Codan er behandling af skader derfor mere end beregning af erstatning. Det er også hjælp og rådgivning om, hvordan du hurtigt kommer videre, efter skaden er sket.

Dine fordele i tilfælde af en skade:

 • Over 50% af de anmeldte skader afslutter vi over telefonen
 • Codans skadeafdeling har en dedikeret afdeling til store skader – og er der brug for akut hjælp, er vi på stedet inden for 1 time. Du kan derfor forvente, at vi stiller med et team med de bedste forudsætninger for at hjælpe dig
 • Din virksomhed får en fast kontaktperson under hele behandlingen af skaden
 • Du bliver løbende holdt orienteret om sagens forløb og de næste skridt i behandlingen
 • Codan har en række samarbejdspartnere, som er klar til at træde til for at mindske eller forhindre konsekvenserne af skaden.
 • Du kan anmelde skader på 33 55 55 50 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage eller på codan.dk døgnet rundt. Har du behov for akut hjælp i forbindelse med fx en vandskade, kan du også ringe på 33 55 55 55 døgnet rundt.
 • Ved større skader kan du følge behandlingen af din sag via ”Mit Codan” på codan.dk.

Underforsikringsgaranti

Med vores underforsikringsgaranti er du sikret, selv om du reelt er underforsikret
Det kan være vanskeligt at holde sine forsikringssummer opdateret. Derfor har Codan en række værktøjer til værdifastsættelse, som kan hjælpe dig med at få opdateret vurderingen af virksomhedens risici og den relevante dækningssum.

Mulighed for 20% underforsikringsgaranti
Som kunde i Codan Industri kan du få en underforsikringsgaranti, hvis du har anvendt vores værdifastsættelsesværktøj, og din forsikringssum blev fastsat korrekt, da forsikringen blev oprettet eller fornyet. Det betyder, at selvom dækningssummen senere skulle være blevet utilstrækkelig, giver vi op til 20% i underforsikringsgaranti. Vi hjælper dig naturligvis med denne opgave.

Udbudsmateriale

Vores udbudsmateriale gør det nemt for dig at sammenligne tilbud fra andre selskaber
Vi hjælper dig med at være din egen forsikringsmægler. Det er fornuftigt at tage virksomhedens forsikringer op til revision med jævne mellemrum. Du kan orientere dig bredt på markedet – eller du kan afholde en decideret udbudsrunde. Til den opgave har vi et værktøj, der gør det hurtigere og nemmere for dig at få sammenlignelige tilbud.

Codans udbudsmateriale gør det nemt at sammenligne tilbud
Udgangspunktet er et møde med Codan Industri, så vi kan udarbejde et dokument med beskrivelse af din virksomhed og forslag til et forsikringsprogram.

Sådan gør du:

 • Inviter et antal forsikringsselskaber til en udbudsrunde og send dem udbudsmaterialet
 • Indbyd til ingeniørbesigtigelse af virksomheden for alle deltagende selskaber og deres tekniske eksperter
 • Skulle du få forsikringstekniske spørgsmål, som du ikke kan svare på, kan du altid henvise til Codan Industris eksperter

Dit resultat:
Du får et antal 100% sammenlignelige tilbud, du hurtigt og nemt kan tage stilling til.

Internationalt netværk

Du har altid adgang til et stort globalt og professionelt netværk
Codan er en del af RSA, som er et af verdens største og mest ansete forsikringsselskaber. Vi er repræsenteret i 133 lande, og du har derfor adgang til et globalt netværk af forsikringseksperter. Som kunde hos os kan du få glæde af en Global Risk aftale i Codan.

Central styring og lokal tilpasning
Med en Global Risk aftale i Codan bliver den overordnede forsikringspolitik afstukket og besluttet i din virksomheds moderselskab.

Det giver dig en række fordele:

 • Central styring, fordi moderselskabet får én samlet paraplydækning. Den dækker bygninger, løsøre, driftstab og ansvars- og transportrisici – og omfatter de områder, hvor lokale policer måske ikke er tilstrækkelige.
 • Lokal tilpasning, fordi de lokale policer kan tilpasses særlige forhold i de enkelte lande. Lokale policer er typisk bilforsikringer eller arbejdsskadeforsikringer.
 • Færre omkostninger med stordriftsfordele. Ved at samle forsikringerne ét sted opnår du en bedre forhandlingsposition.
 • Nemmere administration, da den daglige administration af skader og policeopdatering ligger lokalt, mens moderselskabet har det store overblik.

Forebyggelse

Ved at undgå skader kan du opretholde driften i din virksomhed
I Codan bruger vi vores indsigt i risici proaktivt til at udvikle nye forsikringsprodukter – og ikke mindst til at arbejde med forebyggelse. Derfor rådgiver vi dig om, hvordan du kan minimere risikoen eller måske helt undgå skader. Begge dele med udgangspunkt i vores viden om din virksomheds tidligere skader og Codans samlede viden om skader i din type virksomhed.

Vi hjælper dig både med teori og praksis
Når vi besøger din virksomhed, kommer vi med forslag til forebyggelse af skader. Herefter kan du få vores bud på og hjælp til, hvordan du konkret gennemfører forebyggende aktiviteter og ændringer. Der kan blive tale om termografering, it-sikkerhed, råd om at mindske arbejdsskader og andre ydelser.

Forebyg skader med Codan
Codan har udviklet en guide til forebyggelse af skader, som du også kan få glæde af. I guiden kan du let gennemgå din virksomhed for skaderisici ud fra overskuelige checklister. Derudover kommer vi med anvisninger til, hvordan du undgår typiske skader. Det viser sig nemlig, at de 20 mest typiske skader udgør 80% af alle skader.