Storkunde

Individuelle løsninger til netop din virksomhed

Codan har mange års erfaring inden for erhvervsforsikringer og samarbejder med en række af Danmarks største virksomheder. Vi lægger vægt på at kende både vores kunders virksomhed og branche for at kunne tilbyde den rigtige dækning af den enkelte virksomheds forsikringsbehov. Derfor har Codan også etableret en specialiseret enhed for store og komplekse virksomheder.

Kontakt os i dag på 33 55 40 80

Aftal tid for et møde, hvor vi gennemgår din virksomheds behov og krav på basis af en dialog omkring:

 • Hvilke udfordringer er de største i virksomheden – og i branchen?
 • Hvad er det vigtigste i din virksomhed for at opretholde driften? Er der nogle umiddelbare problemområder?
 • Hvad er den største risiko og trussel mod driften? Og hvilke arbejdsrutiner og tiltag har du gjort for at mindske risici?
 • Hvilke konsekvenser ville en større skade have? Og hvor hurtigt ønsker du at kunne genoptage driften i tilfælde af en skade?
 • Har du fremtidsplaner, der kan have indflydelse på dine forsikringer?
 • Hvilke ønsker og forventninger har du til et forsikringsselskab?

Vi er din partner

Hvad enten det drejer sig om rådgivning eller forebyggelse af skader, ønsker vi at du som kunde oplever, at vi forstår dig og din situation.

Internationalt netværk

Du har altid adgang til et stort globalt og professionelt netværk.

Læs mere

Central styring og lokal tilpasning

Med en Global Risk aftale i Codan bliver den overordnede forsikringspolitik afstukket og besluttet i din virksomheds moderselskab.

Det giver dig en række fordele:

 • Central styring, fordi moderselskabet får samlede paraplydækninger. De dækker bygninger, løsøre, driftstab og ansvars- samt transportrisici – og omfatter de dækninger og udvidelser, der er aftalt for moderselskabet.
 • Lokal tilpasning, fordi de lokale policer tilpasses særlige forhold og praksis i de enkelte lande. Lokale policer er vigtige elementer for at sikre et compliant forsikringsprogram.
 • Færre omkostninger med stordriftsfordele. Ved at samle forsikringerne ét sted opnår du en bedre forhandlingsposition og særdeles konkurrencedygtige minimumspræmier på lokalpolicerne.
 • Nemmere administration, da den daglige administration af skader og policeopdatering ligger lokalt, mens moderselskabet har det store overblik.

Inden for EU kan vi naturligvis tilbyde FOS-løsninger, som er næstbedste alternativ til lokalpolicer.

Risikovurdering

Vi gennemgår din virksomhed og finder alle risici, og du får en informativ rapport med vores anbefalinger.

Læs mere

Vi gennemgår din virksomhed og finder alle risici

Vi vurderer alle tekniske risici i din virksomhed. I fællesskab med dine medarbejdere gennemgår vores ingeniører virksomheden og vurderer blandt andet risikoen for brand-, tyveri- og vandskader.
Du vil også få en analyse af fx el-installationer, it-sikkerhed og risiko for arbejdsskader.

Forebyggelse af skader

Med en risikovurdering af din virksomhed får du en informativ rapport, der giver anbefalinger til skadeforebyggelse og i en sjældne tilfælde også deciderede sikringskrav.

Rapporten giver dig:

 • En omfattende vurdering af alle risici i din virksomhed. Så du ved, at vi har det rigtige grundlag for at sammensætte den optimale dækning.
 • Viden om risici, som I måske har overset eller ikke tænkt på. Vi kan pege på nye eller oversete risici.
 • Forslag og idéer til konkrete installationer eller rutiner, der kan forebygge skader.
 • Viden om sikringskrav, der skal opfyldes. Det sikrer dig mod situationer, hvor du ellers kunne risikere ikke at få den fulde erstatning. I visse situationer vil præmien blive sat ned, når din virksomhed opfylder yderligere sikkerhedskrav.

Underforsikringsgaranti

Få opdateret vurderingen af virksomhedens risici og den relevante dækningssum.

Læs mere

Med vores underforsikringsgaranti er du sikret, selv om du reelt er underforsikret

Det kan være vanskeligt at holde sine forsikringssummer opdateret. Derfor har Codan en række værktøjer til værdifastsættelse, som kan hjælpe dig med at få opdateret vurderingen af virksomhedens risici og den relevante dækningssum.

Mulighed for underforsikringsgaranti

Som storkunde i Codan kan der aftales en passende dækning i tilfælde af underforsikring og/eller utilsigtede fejl/undladelser.

Skadebehandling

I Codan er behandling af skader også hjælp og rådgivning om, hvordan du hurtigt kommer videre, efter skaden er sket.

Læs mere

Ved en skade hjælper vi dig med at genoprette driften i din virksomhed så hurtigt som muligt

Når skaden sker, gælder det om at få den udbedret, så driften af virksomheden kan fortsætte med færrest mulige gener. I Codan er behandling af skader derfor mere end beregning af erstatning. Det er også hjælp og rådgivning om, hvordan du hurtigt kommer videre, efter skaden er sket.

Dine fordele i tilfælde af en skade:

 • Over 50% af de anmeldte skader afslutter vi over telefonen
 • Codans skadeafdeling har en dedikeret afdeling til store skader – og er der brug for akut hjælp, er vi på stedet inden for 1 time. Du kan derfor forvente, at vi stiller med et team med de bedste forudsætninger for at hjælpe dig
 • Din virksomhed får en fast kontaktperson under hele behandlingen af skaden
 • Du bliver løbende holdt orienteret om sagens forløb og de næste skridt i behandlingen
 • Codan har en række samarbejdspartnere, som er klar til at træde til for at mindske eller forhindre konsekvenserne af skaden.
 • Du kan anmelde skader på 33 55 55 50 mellem kl. 8 og 16 alle hverdage eller på codan.dk døgnet rundt. Har du behov for akut hjælp i forbindelse med fx en vandskade, kan du også ringe på 33 55 55 55 døgnet rundt.
 • Ved større skader kan du følge behandlingen af din sag via ”Mit Codan” på codan.dk.

Forebyggelse af skader

Vi rådgiver dig om, hvordan du kan minimere risikoen eller måske helt undgå skader.

Læs mere

Ved at undgå skader kan du opretholde driften i din virksomhed

I Codan bruger vi vores indsigt i risici proaktivt til at udvikle nye forsikringsprodukter – og ikke mindst til at arbejde med forebyggelse. Derfor rådgiver vi dig om, hvordan du kan minimere risikoen eller måske helt undgå skader. Begge dele med udgangspunkt i vores viden om din virksomheds tidligere skader og Codans samlede viden om skader i din type virksomhed.

Vi hjælper dig både med teori og praksis

Når vi besøger din virksomhed, kommer vi med forslag til forebyggelse af skader. Herefter kan du få vores bud på og hjælp til, hvordan du konkret gennemfører forebyggende aktiviteter og ændringer. Der kan blive tale om termografering, it-sikkerhed, råd om at mindske arbejdsskader og andre ydelser.

Forebyg skader med Codan

Codan har udviklet en guide til forebyggelse af skader, som du også kan få glæde af. I guiden kan du let gennemgå din virksomhed for skaderisici ud fra overskuelige tjeklister. Derudover kommer vi med anvisninger til, hvordan du undgår typiske skader. Det viser sig nemlig, at de 20 mest typiske skader udgør 80% af alle skader.