Fusioner kan være farlige for skadestatistikken

Fusioner er almindelige i transportbranchen, hvor vækst ofte sker gennem opkøb og sammenlægninger. Hos AVAS gav den seneste fusion en stor stigning i antallet af skader, og det har de taget konsekvensen af.


"AVAS er resultatet af en række fusioner, hvoraf den seneste skete ved årsskiftet 2016 til 2017," siger adm. direktør Jan Ruberg Kjelgaard. "De fusionerede virksomheder var blevet drevet vidt forskelligt, og der var meget forskellige kulturer i dem. Det havde blandt andet den uheldige virkning, at der slet ikke var nok fokus på skaderne, ligesom vi heller ikke havde fået afsat nok ressourcer til at klæde de nyankomne på."

AVAS – Aalborg Vognmandsforretning A/S – står på fire ben med containertrafik, asfaltkørsel, elementkørsel samt kran/lift/specialtransporter. Det er tung transport, og ofte er chaufførerne under pres. Alligevel er det lykkedes at vende udviklingen i en af Nordjyllands store transportvirksomheder.

"Nu har chaufførerne en iPad med i bilen, så skader bliver registreret på stedet, og vi arbejder med chaufførprofiler, ligesom vi har Jesper Bech som masterdriver og coach på kontoret til at være bindeled for indsatsen. Det er hele viften af tiltag, der har givet os et fantastisk 2018, hvad angår antallet af skader," fastslår Jan Ruberg Kjelgaard.

Et års uopmærksomhed – bum!

Hos AVAS har de tidligere haft opmærksomhed på skadestatistikken, og det gav da også resultater i 2014 og 2015. Med direktørens egne ord blev alle i virksomheden for selvtilfredse med indsatsen i 2016, hvorefter 2017 blev et katastrofalt dårligt år. Den udvikling er vigtig at skrive sig bag øret, for ifølge Jan Ruberg Kjelgaard var det en vigtig lektion i arbejdet med skadeforebyggelse:

"Selvtilfredshed er den største fare for en gunstig udvikling. Skadeforebyggelsen skal sættes i system, der skal sættes ressourcer af til den, og så skal den ikke afsluttes, men blive en fast del af virksomhedens politik. Det handler om gode vaner, hensigtsmæssig adfærd og en løbende indsats, der styrker og udbygger den skadefri kørsel. Det er særlig vigtigt for os i AVAS, hvor vi aktivt gør noget for de nye generationer i branchen."

Direktøren fortæller, at der altid er 8-12 lærlinge under virksomhedens vinger, og at det tager omkring tre år at få en god chauffør ud af anstrengelserne. Lærlingene kan godt forårsage nogle af skaderne, men det er sjældent de kostbare skader, de står for. Det opvejes af fordelene ved at skaffe frisk blod til en branche, der ellers er præget af en høj gennemsnitsalder. Hos AVAS tager de deres del af ansvaret og sætter pris på de unge.

Chaufførprofiler er et godt værktøj

For en virksomhed som AVAS, der blandt andet transporterer enorme vindmøllevinger på landevejen, kan det virke som en oplagt idé at tænke skadeforebyggelse ind i sine processer. Virksomheden har da også haft succes med sine tiltag indtil videre og har brugt flere af de værktøjer, som konsulent Dorte Palmblad fra Codan har foreslået.

"Det gælder blandt andet en test, der giver os nyttige profiler på vores chauffører – denne personlighedstest siger en del om adfærd og derfor også er et godt afsæt for en snak med chaufførerne om arbejdsopgaver og adfærd," forklarer Jan Ruberg. "Man skal også selv erkende, hvor man har sine stærke og svage sider, før man kan arbejde med sine vaner og måske få en mere hensigtsmæssig adfærd, og der har testen vist sig som et godt værktøj, selv om nogle af vores folk havde modstand på det i starten."

Modstand mod forandringer er ikke et ukendt fænomen i branchen, for chauffører er også et fagligt stolt folkefærd, hvor initiativer som personlighedstest, teambuilding og adfærdsregulering lige skal have tid til at bundfælde sig. Det hjælper dog gevaldigt, når tallene dokumenterer, at udviklingen er vendt, og at antallet af skader rasler ned.

Hurtig registrering inklusive billeder

Chaufførerne hos AVAS leverer byggematerialer, elementer, sand, grus og en lang række andre produkter, som der altid står nogen og venter på. De arbejder derfor under et pres om hurtig, præcis og fejlfri levering, så registreringen af skader skal helst ske på stedet og med det samme, når skaden er opstået. Derfor er chaufførerne udstyret med iPads, så de straks kan dokumentere skaden. Jan Ruberg Kjelgaard forklarer:

"På den måde kan vi få alt indrapporteret, også de mange småskader, der tidligere kunne flyve under radaren. Vores chauffører har travlt, og nogle gange glemmer de stadig at få taget billeder, men overordnet set får vi efterhånden det hele med. Hvis man vælger samme vej, er det vigtigt at huske på, at selve antallet af skader godt kan blive større i en begrænset periode, fordi man pludselig registrer absolut alting, men til gengæld stiger opmærksomheden på skader, så udgifterne begynder at falde. Dette er blandt andet sket i 2018. Med større fokus på skader sker der flere indberetninger; Men skaderne er væsentlige mindre"

På kontoret i Nørresundby er det Jesper Bech, der som masterdriver og chaufførcoach griber fat i chaufførerne og holder dem til ilden. Han fungerer samtidig som talerør den modsatte vej og kan tage problemstillinger op med ledelsen, hvis nogle forhold ikke er optimale for chaufførerne. Jan Ruberg peger på Jespers funktion som en helt central forudsætning for succesen med skadestop.

Går efter bolden og aldrig manden

Åbenhed om skader er nøglen til at få emnet bragt på banen og få gjort noget ved det. Det er den erfaring, AVAS og mange af kollegerne i branchen gør sig.

"For udenforstående kan det se ud som om, at vi går meget tæt på vores chauffører ved at invitere til teambuilding, gennemføre profiltest og tage samtaler med dem om skader, men jeg vil gerne understrege, at vi altid går efter bolden. Det er antallet af skader, der skal ned, så det handler om, hvordan den enkelte bedst bidrager til at nå det mål."

Det betyder, at chaufførerne ikke bærer ansvaret alene, for hvis ting kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, så bliver de det. Det gælder for eksempel lige uden for vinduerne i administrationsbygningen, der ligger i tilknytning til de enorme AVAS-haller.

"Se, hvordan alle biler holder i en vinkel på 45 grader, så de er nemme at bakke ind og hurtige at køre frem. Alt har sin faste plads, og der er orden i galskaben, selv for en transportvirksomhed med så tungt materiel, som vi har her. Vi prøver både sammen med Codan og her i vores egen butik at skaffe de bedste rammebetingelser for skadefri kørsel," slutter Jan Ruberg Kjelgaard.

Vil du høre mere om Codan Skadestop?


Bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Ring mig op