Bulen i bussen kommer sjældent alene

For et busselskab som Herning Turist er det ofte dobbelt op på skader, for uheld sker 9 ud af 10 gang på egne pladser, når én bus rammer en anden. Nu har en målrettet indsats reduceret skaderne dramatisk.

"Busser fylder nu engang i landskabet, på vejen og i byen, og de er i sagens natur ikke nemme at tumle rundt med," fastslår daglig leder Ronny Gasbjerg hos Herning Turist. "Vi har ikke tænkt os at leje fire fodboldbaner til rangering og parkering, så busserne står tæt på pladsen, og derfor sker over 9 ud af 10 skader hjemme hos os selv."

Herning Turist er ejet af Brande Buslinjer. Ud over selskabs- og turistkørsel kører de for Midttrafik, Molslinien og Kombardo Expressen samt Ulvene, FC Midtjylland. Selskabet arbejdede allerede med at forhindre skader og var skeptiske, da Codan foreslog Projekt Skadestop.

"Vi syntes jo , at vi var verdensmestre, så vi gik tøvende i gang med Projekt Skadestop i samarbejde med Dorte Palmblad, vores konsulent fra Codan. Det fik os op i et nyt gear og gav inspiration til nogle tiltag, som har givet resultater. Vi har reduceret antallet af skader med en tredjedel, og det ses direkte på bundlinjen," siger Ronny Gasbjerg.

Fra sund skepsis til tæt teamwork

Hos Herning Turist står de selv for service og skadesreparation på eget værksted, og ledelsen havde en oplevelse af, at skaderne kostede selskabet for mange penge, og at det haltede med at få registreret alle skader. Mange småskader blev slet ikke indberettet, og derfor var man måske skeptiske, men også nysgerrige efter, hvad Codan kunne tilbyde. Daglige leder Ronny Gasbjerg fortæller:

"Dorte fra Codan kom på banen med friske indspark til, hvordan vi kunne sætte registreringen i system, og hvordan vi kunne arbejde endnu mere med chaufførernes adfærd og lægge en ny linje for, hvordan vi gør i Herning Turist. Det viste sig, at vores chauffører var langt mere åbne og modtagelige over for de nye idéer, end vi havde turdet håbe på."

Den sunde skepsis hos Herning Turist blev hurtigt forvandlet til et tæt samarbejde om at nedbringe antallet af skader. Tiltaget blev koblet sammen med en ekstra indsats for god kørselsadfærd generelt, og på de første orienterende møder var der færre spørgsmål end forventet. Chaufførerne kunne straks se meningen med projektet, og registreringen blev sat i system, så den blev langt mere præcis med art af skade, årsag, vejr og sigtbarhed, lak, karrosseri, bygningsskader – alt blev nu registreret og dokumenteret med billeder.

Kombardo Expressen – et skoleeksempel

Herning Turist vandt opgaven med at drive Kombardo Expressen, Molsliniens buslinje mellem Sjælland og Jylland. Efter indkøringen fungerede det godt, men så kom der i en periode usædvanligt mange skader, og det kunne ikke entydigt afgøres, om det skyldtes færgepersonalet, chaufførerne eller en kombination. Men det affødte konkret handling.

"Vi indkaldte til et fælles arrangement for chauffører og færgepersonale ved færgen, så de kunne prøve at sætte sig i hinandens sted og få indblik i, hvad de andre kunne se og ikke se på den snævre plads," fortæller Ronny Gasbjerg. "Det gav en helt ny forståelse for, hvordan samarbejdet kunne foregå, og selv om det er lidt tidligt at gøre resultatet op, så har vi da 7-9-13 ikke haft skader siden."

Arrangementet er et skoleeksempel på, hvordan Herning Turist har arbejdet med den viden, de har fået gennem Projekt Skadestop og den hurtige registrering af skaderne. I Herning er der sjældent langt fra tanke til handling, og det øgede fokus på skader har også kastet en lang række andre tiltag af sig.

Den vigtige, løbende indsats

Skadestop er hos Herning Turist efter to år nu en fast bestanddel af virksomhedens DNA. Det er med i personalehåndbogen og nye chauffører bliver med det samme præsenteret for, hvordan deres nye arbejdsplads håndterer skader på busserne, og hvad der forventes af chaufføren i den forbindelse.

Ronny Gasbjerg: "Vi tager det alvorligt fra ledelsens side, så hvis der sker en skade, bliver chaufføren indkaldt til en læringssamtale, hvor vi diskuterer hændelsen, så både chaufføren og kollegerne kan bruge erfaringen konstruktivt. Og ledelsen, naturligvis! Vi skal også holde fingeren på pulsen og have et godt indtryk af, hvordan betingelserne er for chaufførerne. Den tilgang har givet anledning til helt konkrete ændringer af for eksempel vejforløb. Chaufførerne skal opleve, at de bliver hørt og forstået."

Med over 350 medarbejdere i alt og 180 busser på landevejene lægger den daglige leder hos Herning Turist ikke skjul på, at det kræver tid, opmærksomhed og ressourcer at holde fokus på reduktion af skader, men der er ingen vej uden om, siger han: "Vores busser er vores visitkort. De skal altid fremstå pæne, indbydende og bulefri."

Nye idéer er blomstret op

Traditionen tro hviler en driftig Herning-virksomhed ikke på laurbærrene, og hos Herning Turist og Brande Buslinjer er Projekt Skadestop da også blevet videreudviklet. Arrangementet med Molslinien er et godt eksempel, men der er flere initiativer på vej.

"Vi udbygger ordningen, så vi bliver mere proaktive i stedet for kun at registrere. Vi er for eksempel ved at designe et skræddersyet kursusforløb, som alle nuværende og nye chauffører skal igennem. Det skal omfatte praktisk kørsel på bane, manøvrering, teori og teknik, og så skal der uddeles points, så der går lidt intern, faglig konkurrence i det," forklarer Ronny Gasbjerg.

Den daglige leder hos Herning Turist kan sagtens forestille sig, at denne indsats bredes ud til også at omfatte nogle af kollegerne i branchen. Alt sammen for at holde fokus på god kørselsadfærd og for at bevare en god dynamik.

"Chauffører sætter en ære i at køre skadefrit, og de er heldigvis modtagelige over for nye initiativer, der holder dem til ilden. Det er samtidig med til at holde vores firma og branche oppe på tæerne, så vi også kan tiltrække de unge. I dag er gennemsnitsalderen for chauffører høj, og nye tiltag som kurser, erfaringsudveksling og samarbejde kan være med til at trække udviklingen i den rigtige retning," slutter Ronny Gasbjerg.

Vil du høre mere om Codan Skadestop?
Bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Ring mig op

Skadestop

Codan Skadestop er et skræddersyet forløb, som hjælper din virksomhed med at forebygge og reducere skader.

Case: AVAS

Den seneste fusion gav en stor stigning i antallet af skader, og det har de taget konsekvensen af med Codan Skadestop.

Case: K. Hansen Transport

Det stærke fokus på skader kan både ses på bundlinjen og på lavere forsikringspræmier.