Nu kommer alle skader frem i lyset

Skader er ikke længere tabu hos K. Hansen Transport A/S i Vejen. Nu bliver selv småskader registreret, og det stærke fokus på skader kan både ses på bundlinjen og på lavere forsikringspræmier.

"Vi har sat ind imod alle de ærgerlige omkostninger i en vognmandsforretning," siger Jakob Wiborg Hansen, som er fjerde generation bag rattet i K. Hansen Transport A/S i Vejen. "Skader, tabte byttepaller og sygefravær er alt sammen udgifter, der slår fuldt igennem på bundlinjen, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe alle tre ting."

Navnlig skader var for nogle år siden ved at stikke helt af for virksomheden, der ellers var inde i en god udvikling. I 2016 besluttede ledelsen at handle, fordi udgifter til skader er ren tilsætning, der kan koste indtjening, omdømme og kunder.

"Det var baggrunden for, at vi sammen med Codan gik med i Projekt Skadestop for at registrere vores skader og arbejde målrettet på at nedbringe dem. Allerede første år gav det en besparelse på den gode side af en halv million, og forsikringspræmierne har vi også fået reduceret, så det var en god beslutning," siger Jakob Wiborg Hansen i dag.

Det begyndte med en øjenåbner

En af udfordringerne hos K. Hansen Transport var, at tallene bag den dårlige skadestatistik stod opført mange forskellige steder. Det var vanskeligt at skaffe sig et overblik over, hvor skaderne gemte sig, og hvad der forårsagede dem. I et samarbejde med specialkonsulent Bruno Hostrup fra Codan blev første skridt derfor at påbegynde en kortlægning med et registreringssystem, så alle skader kunne samles ét sted.

Jakob Wiborg Hansen: "På vores årlige stormøde, hvor vi Grundlovsdag samler alle medarbejderne, holdt Bruno desuden et oplæg, hvor han forklarede, hvor meget skaderne egentlig koster virksomheden, og det var noget af en øjenåbner for alle parter. Det var vigtigt at få alle medarbejdere med, og her fungerede indlægget på mødet som et godt afsæt."

Med den mere omfattende registrering og introduktionen på stormødet var Projekt Skadestop skudt i gang, og ledelsen var fra starten klar over, at det ville kræve nogle ressourcer at holde processen på sporet. Derfor fik driftscontroller Preben Jørgensen ansvaret for at samle trådene og iværksætte de nødvendige tiltag.

Handling baseret på reel viden

Med den mere præcise registrering af alle skader – også de små – blev det muligt at se nye mønstre i skadestatistikken og dermed også at starte konkrete tiltag, der kunne bringe antallet af skader ned. Driftscontroller Preben Jørgensen fortæller om arbejdet med at få skaderne frem i lyset, så de ikke længere er tabu at tale om og gøre noget ved:

"Første trin var at få chaufførerne til at registrere skaderne med det samme. Vi har forbedret den skadesblanket, som chaufførerne skal udfylde med en god beskrivelse af hændelsen og helst med billeddokumentation. De informationer er guld værd for os, når vi skal sætte nye tiltag i søen for at forhindre lignende skader i fremtiden. Andet trin var at tage hul på at tale om det. Når en chauffør laver en skade i dag, så tager vi en samtale om, hvad der er sket, og hvad grunden var. I starten opfattede nogle det måske som at stå skoleret, men nu er det en naturlig ting."

Den åbne samtale om skaderne har også været et godt udgangspunkt for erfaringsudveksling, så uhensigtsmæssige tilkørselsforhold, snævre passager ved læsseramper og alle de andre udfordringer for stykgods- og distributionschauffører bliver drøftet mand og mand imellem, og man er advaret, hvis turen går ud til en kunde, hvor der er høj risiko for skader.

De få med de mange skader

I de fleste transportvirksomheder er skaderne skævt fordelt, så en lille gruppe chauffører står for en stor procentdel af skaderne. Sådan er det også hos K. Hansen Transport i Vejen, og det gør de ikke nogen hemmelighed ud af, tværtimod.

"Chauffører har forskellige kompetencer, og de har forskellige opgaver, og derfor kan alle ikke være lige uheldsfrie," fastslår Preben Jørgensen. "Vi har taget konsekvensen og kalder hvert år de 10 mest uheldige chauffører til et møde, så vi kan udveksle viden, komme med forslag og lancere særlige tiltag over for dem, hvis det er nødvendigt. Det kan kun lade sig gøre på grund af vores mere åbne politik over for skader, og vi har haft den store glæde, at der andet år kun var én genganger blandt de 10 uheldige i forhold til første år. Med andre ord: Indsatsen virker!"

Hos K. Hansen Transport er de gået fra 2-3 hændelser om ugen til 1-2 hændelser hver anden uge, og allerede første år gav det som tidligere nævnt en markant reduktion i udgifterne til skadesudbedring. Både Preben Jørgensen og direktør Jakob Wiborg Hansen er tilfredse med resultaterne indtil videre, men siger også samstemmende, at det store fokus på skader skal fastholdes, hvis ikke udgifterne skal stikke af igen.

En opsummering med konkrete tips

Når administrerende direktør Jakob Wiborg Hansen skal opsummere indsatsen mod skader, og hvorfor den har båret frugt hos Vejen-virksomheden, er han klar i mælet:

"Glem kvik-fix! Det findes ikke. Omhyggelige rutiner til registrering, samtaler med chaufførerne, forankring i organisationen med en hovedansvarlig medarbejder og en bevidsthed om, at det kræver ressourcer og bliver en vedvarende proces. Det er dét, der fungerer – navnlig på den lange bane, hvis indsatsen skal fastholdes."

Hos K. Hansen Transport A/S har man tilpasset Projekt Skadestop fra Codan til organisationen og er lykkedes med at reducere antallet af skader markant. Direktøren kan afslutningsvis supplere med nogle konkrete tips, som det også betaler sig at være opmærksom på.

"Det er ikke kun chaufførerne, der laver skader. Skader kan begynde på terminalen, hvis vi presser chaufførerne for meget. Husk også at trække på konsulenterne fra Codan, for de har altså en brugbar viden på tværs af hele vores branche. Og til sidst: Vi er alle bare mennesker, og vi kan alle fejle. En skade er ikke verdens undergang, men jeg synes, vi har bevist, at det kan lade sig gøre at vende en udvikling," slutter Jakob Wiborg Hansen.

Vil du høre mere om Codan Skadestop?
Bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Ring mig op