Skadestop

Forebyggelse i transportbranchen.

Om skadestop­forløbet

Hver dag rammes de danske transportvirksomheder af skader, der kunne have været undgået. Først og fremmest fordi langt de fleste virksomheder i transportbranchen mangler overblik over deres skader. Og det kan have stor betydning for bundlinjen, selvom din virksomhed er godt forsikret.

8 ud af 10 af transportvirksomhedernes skader er nemlig under selvrisikoen og betales derfor af egen lomme, ifølge tal fra Codan skadestatistik. Derfor er det afgørende, at alle typer skader forebygges – også de små. Få hjælp til skadeforebyggelse gennem det, vi kalder et Skadestopforløb.

Sådan ser forløbet ud

Først og fremmest sætter vi et møde op, hvor en af Codans Skadestopspecialister taler med dig om din virksomheds oplevelser med skader og rådgiver dig til, hvordan risikoforebyggelse kan gavne din virksomhed. Som en del af et Skadestopforløb får du derefter:


1) Overblik over din virksomheds risici og skader

Vi gennemgår jeres tidligere skader og sammensætter en risikoprofil for din virksomhed.

2) Handlingsplan
Vi udarbejder en skræddersyet handlingsplan, der indeholder forslag til, hvordan I rent praktisk kan reducere jeres skader.

3) Gennemførelse
Codans Skadestopspecialister hjælper din virksomhed godt i gang med jeres handlingsplan. Vi hjælper med alt fra videreuddannelse af medarbejdere over individualiserede risikoprofiler for de enkelte chauffører til systematisering af skadedata.

4) Evaluering
Det er afgørende for vores rådgivning, at vi efterlader dig og dine medarbejdere trygge. Vi afslutter derfor forløbet med en evaluering af effekten på antallet af skader. Vi sender derudover løbende information om skadeudvikling, så vi sikrer os, at I bevarer overblikket. Det er i høj grad overblikket, der gør det muligt at forebygge fremtidige skader.

6 gode råd til forebyggelse af skader i transportbranchen

1. Prioriter forebyggelse
Det første skridt med forebyggelsesarbejde er, at ledelsen dedikerer sig til opgaven. Det kræver tid at komme i gang. 

2. Skab overblik
Før man kan gå i gang med at forebygge skader, skal man registrere alt ved de skader, der opstår. Det er først, når man har et overblik over alt fra opgavetype til rute til tidspunkt på dagen, at man kan se mønstret bag skaderne og arbejde struktureret med at undgå dem.

3. Involver alle medarbejdere
Det er afgørende, at arbejdet med forebyggelse er en del af hele virksomhedens DNA. Afhold derfor chaufførmøder mv., så alle føler sig inkluderede i arbejdet.

4. Fjern tabuet
Man kan kun forebygge nye skader, hvis man tager ved lære af de skader, der opstår. Derfor er det vigtigt at bryde tabuet blandt chaufførerne og tale ærligt og åbent om skader.

5. Udvikl jer
Når man har et overblik over årsagerne bag skaderne, er det vigtigt at reagere hurtigt. Da de fleste skader skyldes adfærd, er coaching af chaufførerne en meget vigtig del af det forebyggende arbejde. Det er derfor helt afgørende, at man udvikler medarbejderne til at køre, bakke, parkere osv. så de er klar til at imødegå de risici, der er afdækket i virksomheden. Udviklingen kan fx ske ved hjælp af mentorordninger fra erfarne til nye medarbejdere.

6. Hold fast
Når man arbejder struktureret med forebyggelse, vil resultaterne være markante – særligt i starten. Men det er vigtigt at være vedholdende, og bruge sin viden til fremadrettet risikostyring, da manglende fokus vil gøre, at skaderne kommer tilbage.