Codan Skadestop

Gratis

besøg af Codan Skadestop for vores kunder.

Få en skræddersyet handlingsplan

Codan Skadestop er et skræddersyet forløb, som hjælper
din virksomhed med at forebygge og reducere skader.

Aktiviteterne i Skadestop-forløbet tager altid udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov og er med til at reducere din virksomheds omkostninger. Målet er at forebygge skader på personer eller materialer og minimere det eventuelle tab og erstatningsansvar, der kan følge med. Codan Skadestop er gratis, hvis du er kunde i Codan.

Vil du høre mere om Codan Skadestop?
Bliv ringet op på et tidspunkt, der
passer dig.

Ring mig op

Om Codan Skadestop

Læs mere

Codan skadestop er en skræddersyet handlingsplan

Codan arbejder med at forbygge skader hos kunder via programmet Codan Skadestop. Her kommer specialister inden for skadeforebyggelse ud til din virksomhed, og med udgangspunkt i jeres arbejdsgange og skadehistorik fastlægges jeres risikoprofil. Er det f.eks. altid nye medarbejdere, som kommer ud for ulykker? Eller er det samme type skade, som I oplever igen og igen?

I fællesskab udvikler vi en målrettet og tidsbegrænset handlingsplan for at reducere skader.

Aktiviteterne i Skadestop-forløbet tager altid udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov og kan spænde fra alt fra fysisk sikring, til nye arbejdsgange og videreuddannelse. Nogle virksomheder kan f.eks. have gavn af at isætte bakke-kameraer, imens andre kan have behov for et konflikt- eller krankursus.

Målet er at forebygge skader på personer eller materialer og minimere det eventuelle tab og erstatningsansvar, der kan følge med.

Codan Skadestop reducerer skader og selvrisiko

Det er en del af Skadestop-programmet, at resultaterne af forløbet skal kunne dokumenteres i form af færre skader, bedre driftsøkonomi og i sidste ende på din bundlinje. Erfaringen viser, at et typisk skadestop-forløb mindsker virksomhedens selvrisiko kraftigt, og at skaderne minimeres med minimum 30 % pr år.

Sådan ser
et Skadestop-forløb ud

Læs mere

Vi arbejder med Skadestop som en proces, hvor du deltager aktivt i en skræddersyet indsats for at forebygge og minimere skader. Et forløb varer typisk et år, og via faste kvartalsmøder sørger vi for at holde en tæt dialog igennem hele processen. 

Et Skadestop-forløb består af følgende aktiviteter:

1. Risiko- og skadesanalyse

Vi gennemgår dine skader: hvilke skader har I haft, hvor ofte opstår de, og hvad koster de? Sammen fastlægger vi din virksomheds risikoprofil.

2. Handlingsplan

I fællesskab udarbejder vi et forslag til, hvordan vi kan hjælpe dig med at reducere skadeudgifter i din virksomhed.

3. Gennemførelse

Vi gennemfører de tiltag, vi aftalte – alt lige fra videreuddannelse til indførelse af ”Den gode Skadesamtale” med efterfølgende vidensdeling og gennemførelse af risikoprofiler for den enkelte chauffør. I perioder kan der sættes særligt fokus på udvalgte emner eller områder, alt efter hvordan risikobilledet ser ud i den konkrete virksomhed, vi arbejder i. Det kunne f.eks. være ”pas på sidespejlene”, eller ”rabatten er blød på denne årstid”. Det kunne også være fokus på særlige områder, hvor der er stor risiko for skader (vendepladser, ved vejarbejder eller blot dårlige tilkørselsmuligheder hos kunder).

4. Opfølgning

Efter afslutningen af forløbet følger vi op på, hvilken effekt Skadestop-forløbet har haft på jeres skadetyper og skadefrekvens. Vi sender løbende information om skadeudviklingen for at sikre, at man kan bevare det gode overblik.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed

Læs mere

Alle større erhvervskunder hos Codan kan gratis få besøg af Codan Skadestop. Til en start aftales et formøde, hvor vi lærer hinanden at kende, ser på de daglige rutiner og processer og taler om, hvordan et Skadestop-forløb kan gavne din virksomhed.

Kontakt os:

Dorte Palmblad: 30 37 79 06 eller dbp@codan.dk

Bruno Hostrup: 30 37 85 27 eller bhz@codan.dk

Bliv ringet op på et tidspunkt, der passer dig.

Ring mig op

Kundecases