Sne og snestorm

Som udlejer er du ansvarlig for sneskader

Hvis din lejer ikke har ryddet sneen væk, kan det blive en dyr affære – for dig. Fx hvis postbuddet falder og kommer til skade. Som ejer af bygningen er ansvaret nemlig dit – ikke lejerens. Derfor anbefaler vi, at du køber en Husejeransvarsforsikring. Så er du dækket ind, hvis du skal betale erstatning for skader på personer eller deres ejendele. Samtidig dækker forsikringen det ansvar, du kan blive påført, hvis lejeren forsømmer lejemålet.

Husk salt og grus

Husk at salte og gruse alle udendørs arealer, hvor der kan være gående eller cyklister. Også mellem kl. 16 og kl. 7, hvis det fx er en virksomhed, som kører produktion om aftenen. Opbyg gerne et lille lager af grus og salt. Og gør det i god tid, dvs. før alle andre begynder at købe ind i store mængder. Så undgår du at løbe tør.

Istapper

Hold øje med istapper i forbindelse med tøbrud. Sæt skilte op, sæt sedler på uhensigtsmæssigt parkerede biler og afspær fortove/cykelstier/vejbaner i det nødvendige omfang – før istapperne begynder at falde ned.

Sne og cyklister

Cykelstierne kan være meget glatte. Derfor bør du tage ekstra hensyn og holde en god afstand, da bremselængden øges.

Det er nemmere at falde, når der er glat. Derfor er det en rigtig god idé at bruge cykelhjelm.

Et par ekstra gode råd:
Måske står cyklen bedre fast, hvis du lukker lidt luft ud af dækkene? Og måske skulle du overveje nogle kraftigere ”vinterdæk”?

Sikker bilkørsel

Det første, du skal gøre, er at skifte til vinterdæk. Og så handler det ellers om at tage den med ro: Tag hjemmefra i god tid og forvent, at du sikkert skal køre langsommere end normalt.                                                   
 
Hold afstand til den forankørende bil. Den hyppigste årsag til ulykker på vejene er nemlig manglende afstand.

Vær opmærksom på, at vejene kan være glatte. Også selvom du ikke kan se det.                 
Ved broer, viadukter og snoede vejstrækninger bør du være endnu mere opmærksom, da der kan være ekstra glatte veje!
              
Undgå at parkere lige op til et skråtag, hvor der ligger sne.

Godt at have i bilen om vinteren:

  • Varmt tøj, sko og handsker
  • Et stort tæppe
  • Vand og mad, fx en myslibar
  • En sneskovl  
  • Startkabler   
  • Værktøj og advarselstrekant

Er skaden sket?

Få akut skadehjælp

33 55 55 55

... døgnet rundt