Varmt arbejde

Hvert år er "varmt arbejde" som f. eks. svejsning, vinkelslibning og skærebrænding årsag til mange skader og de største millionbrande.

Brandvagtfunktion

Codan Forsikring A/S kan stille krav om en særskilt og selvstændig brandvagtsfunktion når der foretages varmt arbejde på og ved bygninger og oplag o. lign.

Codan Forsikring A/S vil kræve opsyn af en brandvagt (særskilt og selvstændig brandvagtsfunktion som beskrevet i DBI-vejledning 10, del 1+2) når der forekommer varmt arbejde på og ved bygninger og oplag som fx:

  • Fredede og bevaringsværdige bygninger o. lign. (fra start til mindst 120 minutter efter arbejdets ophør).
  • Bygninger der indeholder brandbar isolering, brandbare   sandwichpaneler, brandbare konstruktioner i tag, dæk og/elle i vægge (fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør).
  • Højlagre, lagerhoteller o. lign.  (fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør).
  • Kraftværker, varmeværker o. lign. (fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør).
  • Oplag af biobrændsel, halm, træ, plast, affald o. lign. (fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør).
  • Oplag af brandfarlige væsker, brandbare væsker, trykflasker o. lign. (fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør).
  • Særlige høje driftstabs- og løsøresummer o. lign. (fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør).
  • Andre sammenlignelige/tilsvarende risici med tab af store værdier.

Læs mere om varmt arbejde hos F&P