Ansvars­forsikring

Giver jer økonomisk sikkerhed, hvis I kommer til at skade jeres kunder eller deres ting, mens I udfører jeres arbejde.

Bestil tilbud

Hvorfor skal vi have en ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikringen kan bestå af en erhvervsansvarsforsikring og en produktansvarsforsikring.

Hvad vil det betyde for jer, hvis I kommer til at ødelægge noget fx hos en kunde? Eller hvis en kunde kommer til skade hos jer? Så risikerer I at skulle betale erstatning. I disse situationer sikrer en erhvervsansvarsforsikring jer økonomisk og hjælper også, hvis nogen uberettiget kræver erstatning fra jer. Produktansvarsforsikringen dækker, hvis jeres produkter eller ydeler er skyld i en skade. For at få en produktansvarsforsikring er det nødvendigt, at I har en erhvervsansvarsforsikring.

  • Dækker skader på personer og ting
  • Hjælper ved uberet­tiget erstatningskrav
  • Hurtig og kompetent behandling af skader
  • Mulighed for at betale månedligt

Elektriker får dækket 13 hårde hvidevarer efter kortslutning

Line er elektriker og skal installere en eltavle. I den forbindelse sker der ved en fejl en kortslutning, som ødelægger 13 hårde hvidevarer hos kunden og laver et mærke på væggen. Vi konstaterer, at kravet er berettiget og erstatter hårde hvidevarerne og udgiften til maler.

Hvad dækker ansvars­forsikringen?

Se, hvad erhvervsansvarsforsikringen og produktansvarsforsikringen dækker, og hvilke tilvalg I kan vælge. Bemærk, at I skal vælge en erhvervsansvarsforsikring for at få en produktansvarsforsikring.

Som standard dækker erhvervsansvarsforsikringen

Skader på personer eller ting

Erhvervsansvarsforsikringen dækker, hvis der sker en skade på en person eller ting i forbindelse med, at I udfører jeres arbejde.

Ansvar som brugere eller ejere af ejendom

Vi dækker jeres ansvar som brugere eller ejere af en ejendom, som I bruger i forbindelse med virksomhedens drift.

Hvis I fx får en kunde på besøg, som falder ned ad trappen, fordi der mangler et gelænder, eller I ikke har ryddet sne grundigt nok.

Forurening af luft, vand eller jord

Hvis I er skyld i en pludselig, uventet og utilsigtet forurening af luft, vand eller jord, der kommer fra jeres bygninger, dækker erhvervsforsikringen.

Medarbejdere, der kommer til skade

Får en af jeres medarbejdere under arbejdet en skade, som virksomheden er ansvarlig for, dækker vi den del af erstatningen, som ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Hvis en medarbejder fx bliver skadet af en kollega, fx fordi vedkommende ikke er blevet tilstrækkelig instrueret i, hvordan en maskine skal bruges.

Hjælp ved uberettiget krav om erstatning

Modtager I et erstatningskrav, som ville være dækket på forsikringen, men som viser sig ikke at være berettiget, hjælper vi jer fx med advokatbistand, så I ikke skal betale det uberettigede krav.

Sagsomkostninger i retssager

Vi dækker de sagsomkostninger, I kan få i forbindelse med en civil retssag.

Tilvalg til erhvervsansvarsforsikringen

Behandling og bearbejdning

Skal jeres virksomhed behandle eller bearbejde en ting, som får en skade, dækker vi.

Det kan fx være en blikkenslager, som skifter en pumpe i en vaskemaskine. Desværre går vaskemaskinen i stykker, fordi pumpen er monteret forkert. Her dækker vi skaden på vaskemaskinen.

Behandling og bearbejdning er primært et tilvalg til produktansvarsforsikringen, men I kan i enkelte tilfælde også få den som tilvalg til erhvervsansvarsforsikringen. Kontakt os gerne, så vi kan undersøge mulighederne for jeres virksomhed.

Graveansvar

Hvis I udfører jordarbejde som fx udgravning, opgravning, jordboring eller jordgrubning, er dette tilvalg vigtigt for jer. Den dækker, hvis I beskadiger noget under arbejdet og fx kommer til at grave et kabel over under udgravningen til et reklameskilt.

Tab for vognmænd

Er jeres virksomhed i forbindelse med en transport skyld i, at en tredjemand mister eller får ødelagt noget, dækker vi tabet.

I kan vælge at have tilvalgsdækningen for alle eller udvalgte biler.

Arbejdsmaskiner

Bruger I selvkørende arbejdsmaskiner eller redskaber, kraner, lifte eller taljer til arbejdet, dækker vi, hvis I kommer til at skade ting eller personer med dem.

Vi dækker ikke eventuelle skader på det, som I transporterer eller løfter.

Løftegrej

Har en anden person eller virksomhed lånt jer løftegrej, som får en skade, dækker vi op til to skader om året.

Dette tilvalg dækker fx trucks og elstablere, men ikke kraner. 

Nøgledækning

Vi dækker udgifterne, hvis I har ansvaret for nøgler, der bliver væk, og kunden derfor skal omstille låse og skaffe nye nøgler.

Som standard dækker produktansvarsforsikringen

Ansvar for jeres produkter og ydelser

Produktansvarsforsikringen dækker, hvis personer eller ting får en skade, som jeres produkter eller ydelser er skyld i – også selv om skaden sker flere år efter, I har leveret produktet eller ydelsen.

Det kan fx være, at et af jeres tandhjul viser sig at have en fejl, så det knækker og ødelægger den motor, det er brugt i. Så skal I betale erstatning til producenten af motoren. 

Vær opmærksom på, at I kun kan vælge produktansvarsforsikringen, hvis I også får en erhvervsansvarsforsikring.

Ingrediens- og komponentskade

Vi dækker jeres erstatningsansvar, hvis jeres ingredienser eller komponenter er skyld i en skade, når de er blevet brugt til eller er en del af en anden virksomheds produkt. Forsikringen dækker den direkte skade, som jeres produkt er skyld i.

Eksempelvis dækker vi, hvis I leverer emballage til en fiskefabrik, og det viser sig, at den gør fiskene giftige, så de skal kasseres.

Tilvalg til produktansvarsforsikringen

Behandling og bearbejdning

Skal jeres virksomhed reparere eller montere et produkt, som får en skade, dækker vi.

Det kan fx være en blikkenslager, som skifter en pumpe i en vaskemaskine. Desværre går vaskemaskinen efterfølgende i stykker, fordi pumpen er monteret forkert. Her dækker vi skaden på vaskemaskinen.

Behandling og bearbejdning er primært et tilvalg til produktansvarsforsikringen, men I kan i enkelte tilfælde også få den som tilvalg til erhvervsansvarsforsikringen. Kontakt os gerne, så vi kan undersøge mulighederne for jeres virksomhed.

Graveansvar

Hvis I udfører jordarbejde som fx udgravning, opgravning, jordboring eller jordgrubning, er dette tilvalg vigtigt for jer. Den dækker, hvis I fx kommer til at grave for langt ind under et hus, som efterfølgende får en sætningsskade.

Tab for vognmænd

Er jeres virksomhed i forbindelse med en transport skyld i, at en tredjemand mister eller får ødelagt noget, dækker vi tabet.

I kan vælge at have tilvalgasdækningen for alle eller udvalgte biler.

Formuetab for el og VVS

Har et af jeres produkter eller ydelser en fejl, som er skyld i et tab hos jeres kunde, dækker vi dette tab.

Det kan fx være, hvis I udfører VVS-arbejde hos en kunde, som efterfølgende er nødt til at lukke produktionen, fordi I har lavet en fejl. Her dækker vi driftstabet hos jeres kunde.

Ingrediens- og komponenttab

Vi dækker jeres erstatningsansvar, hvis jeres produkter er skyld i et tab, når de er blevet brugt til eller er en del af andre virksomheders produkter. Forsikringen dækker det direkte tab, som jeres produkt er skyld i.

Hvis I eksempelvis leverer noget mel, som ved en fejl ikke er økologisk til et bageri, som intetanende bager brød af det. Her dækker vi det beløb, bageriet går glip af, fordi de ikke kan sælge brødet som økologisk og derfor får en lavere pris.

Rør og kabel i gulv og vej

Kommer I til at lægge rør eller kabler forkert i et gulv eller en vej, eller har de en fejl, dækker vi udgifterne til retablering.

Er du stadig i tvivl?

Spørgsmål og svar om ansvarsforsikring

Vi sælger bare varer videre. Er det ikke producenten, der har ansvaret for skader?

Nej, som udgangspunkt vil kravet om erstatning blive rejst over for jer, da I har solgt produktet. Her hjælper vi jer, hvis I har produktansvarsforsikringen.

Hvis det viser sig, at I kan sende kravet videre til producenten, hjælper vi jer selvfølgelig også med det.

Vi er bare underentreprenører. Er det ikke hovedentreprenøren, der har ansvaret?

Nej, som udgangspunkt er I erstatningsansvarlige, når I er underentreprenører.

I nogle tilfælde kan I dog være medforsikret på en hovedentreprenørs entrepriseforsikring og vil derfor være dækket af denne.

Vi sidder bare på kontor og deltager i møder. Hvad skulle der ske?

Alle virksomheder har i princippet brug for erhvervsansvarsforsikring – også selvom I arbejder på kontor. Risikoen for, at I laver skader, er selvfølgelig mindre, end hvis I arbejdede på en byggeplads. Men I kan fx blive stillet til ansvar for, at en kunde kommer til skade, fordi han falder i noget vand på gulvet i jeres mødelokale.

Bliv klogere på ansvarsforsikringen

Vil I vide mere om, hvad ansvarsforsikringen dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og forretningen.