Arbejdsskade-
forsikring

Codan Arbejdsskade

Hjælp dine medarbejdere til at være bedre stillet efter en arbejdsskade.

Læs mere

Alle firmaer, der har ansatte – lønnede eller ulønnede – har efter Arbejdsskadeloven pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer om skaden kan anerkendes og udmåler erstatningen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker:

 • Udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler m.m.+ Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Suppler med Codan Sundhed Behandling ved arbejdsulykke

Vil du hjælpe dine medarbejdere til hurtigt at komme tilbage på arbejdet efter en arbejdsulykke, så har du mulighed for at udvide din arbejdsskadeforsikring med Codan Sundhed Behandling ved arbejdsulykke. . Behandlingsforsikringen giver dig og dine medarbejdere hurtig adgang til et privathospital, hvis ventetiden er lang i det offentlige.

Se hvad alle vores sundhedsforsikringer dækker


Ring til os på 33 55 55 50 og få et tilbud.

Bestil et tilbud online

Codan Arbejdsskade
for selvstændige

Som selvstændig kan du nu også blive dækket i forbindelse med arbejdet.

Læs mere

Bemærk, du er ikke dækket af forsikringen for ansatte, men skal selv etablere en dækning for dig som indehaver.
Du har ikke pligt til at købe en Arbejdsskadeforsikring, hvis det kun er dig selv og evt. en medarbejdende ægtefælle, der er beskæftiget i firmaet. Mange selvstændige går derfor ud fra, at de er dækket af deres private ulykkesforsikring. Men det er ikke tilfældet. Skulle der ske et uheld, kan det derfor ramme dobbelt så hårdt – dvs. både din private økonomi og firmaets.

Bliv korrekt dækket til den rigtige pris

Arbejdsskadeforsikring for Selvstændige er et fordelagtigt supplement til din ulykkesforsikring. Den giver dig og evt. medarbejdende ægtefælle en effektiv dækning af personskader, der opstår i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer om skaden kan anerkendes og udmåler erstatningen.

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige dækker:

 • Både indehaver og medarbejdende ægtefælle
 • Udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Bemærk som ApS og A/S er man ansat i eget firma, og dermed selv omfattet af arbejdsskadeloven, så her er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig.

Køb Arbejdsskadeforsikring for selvstændige

Ring til os på 33 55 55 50 og få et tilbud.

Bestil et tilbud online

Anmeld en arbejdsskade

Anmeld arbejdsskader og arbejdsulykker: Alle arbejdsskader (undtagen brilleskader) skal være anmeldt til os via arbejdsskadestyrelsens System Easy.

Brilleskader skal anmeldes direkte til os.

 


Gå til anmeld skade

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har et elektronisk anmeldelsessystem ved navn EASY til at anmelde arbejdsulykker.

For at kunne bruge EASY skal du være tilmeldt. Det gør du ved at klikke på EASY login herunder og "Tilmeld virksomhed". Efterfølgende får du tilsendt en Pin-kode (førstegangskode) med brev.

EASY login


Læs mere om EASY  

Spørgsmål/svar om anmeldelse, erstatning m.m.