Arbejdsskade­forsikring

Codan Arbejdsskade

Hjælp dine medarbejdere til at være bedre stillet efter en arbejdsskade.

 • Behandling, genoptræning og hjælpemidler
 • Tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén

Alle firmaer, der har ansatte – lønnede eller ulønnede – har efter Arbejdsskadesikringsloven pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer om skaden kan anerkendes og udmåler erstatningen.

Arbejdsskadeforsikringen dækker:

 • Udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Codan Arbejdsskade for selvstændige

Som selvstændig kan du nu også blive dækket i forbindelse med arbejdet.

Din private ulykkesforsikring dækker ikke, hvis der skulle ske et uheld.

Som selvstændig er du ikke dækket af forsikringen for ansatte, men skal selv etablere en dækning for dig som indehaver.
Du har ikke pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring, hvis det kun er dig selv og evt. en medarbejdende ægtefælle, der er beskæftiget i firmaet. Mange selvstændige går derfor ud fra, at de er dækket af deres private ulykkesforsikring. Men det er ikke tilfældet. Skulle der ske et uheld, kan det derfor ramme dobbelt så hårdt – dvs. både din private økonomi og firmaets.

Bliv korrekt dækket til den rigtige pris.

Arbejdsskadeforsikring for Selvstændige er et fordelagtigt supplement til din ulykkesforsikring. Den giver dig og evt. medarbejdende ægtefælle en effektiv dækning af personskader, der opstår i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer om skaden kan anerkendes og udmåler erstatningen.

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige dækker:

 • Både indehaver og medarbejdende ægtefælle
 • Udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler m.m.
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

Bemærk som ApS og A/S er man ansat i eget firma, og dermed selv omfattet af arbejdsskadeloven, så her er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om arbejdsskadeforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere her.