Arbejdsskade­forsikring

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker behandling og erstatning, hvis jeres medarbejdere kommer til skade på arbejdet.

Bestil tilbud

Hvorfor skal vi have en
arbejdsskade­forsikring?

Hvad vil det betyde for jeres virksomhed, hvis en medarbejder får varige mén efter en arbejdsulykke? Arbejdsskade­forsikringen er lovpligtig for virksomheder med lønnede og ulønnede medarbejdere – og uden den risikerer I bøde og krav om erstatning ved en arbejdsulykke.

Eller hvad vil det betyde, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende kommer til skade ved en arbejdsulykke og ikke kan arbejde fuld tid mere? Her anbefaler vi, at du selv køber en arbejdsskade­forsikring som selvstændig.

Se, hvad forsikringen dækker

  • Økonomisk tryghed ved en arbejdsulykke
  • Akut krisehjælp ved arbejdsulykke
  • Hurtig og kompetent skadebehandling
  • Mulighed for månedlig betaling

Peter fik hjælp til at beholde jobbet efter arbejdsskade

Peter på 41 år mistede sin hånd, mens han rensede en maskine. Da det tog tid at få bevilget penge fra det offentlige, betalte Codan for en protese. Herefter koordinerede vi fx samarbejdet med det offentlige og fandt løsninger på hjælpemidler og maskiner. Efter et år kunne Peter komme tilbage på arbejde igen. Afslutningsvis fik han udbetalt erstatning for varigt mén og nedsat erhvervsevne fra arbejdsskade­forsikringen.

Køb arbejdsskadeforsikring

Hvad dækker arbejdsskade­forsikringen?

Se, hvad arbejdsskadeforsikringen dækker,
og hvilke ekstra dækninger I kan tilvælge.

Som standard dækker vi

Udgifter til behandling, genoptræning, briller m.m.

Har en medarbejder brug for behandling eller genoptræning efter en arbejdsulykke, dækker vi udgifter til fx kiropraktor eller fysioterapeut.

Går en medarbejders briller eller kontaktlinser i stykker i forbindelse med en arbejdsulykke, dækker vi også dem fuldt ud.

Godtgørelse for varigt mén

En medarbejder kan få godtgørelse for et varigt mén efter en arbejdsulykke, hvis méngraden bliver vurderet til 5% eller derover.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om skaden er dækket og fastsætter erstatningen.

Erstatning for tab af erhvervsevne

En medarbejder kan få erstatning, hvis personen efter en arbejdsulykke får forringet sin arbejdsevne med 15% eller derover og ikke længere kan arbejde på fuld tid og opretholde sin løn.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om skaden er dækket og fastsætter erstatningen.

Erstatning ved dødsfald ved arbejdsulykke

Dør en medarbejder i forbindelse med en arbejdsulykke, udbetaler vi et engangsbeløb som erstatning til en efterladt ægtefælle, samlever eller registreret partner. Eventuelle efterladte børn kan få løbende, månedlig erstatning for tab af deres forsørger.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om skaden er dækket og fastsætter erstatningen.

Akut krisehjælp

Kommer en medarbejder ud for fx en alvorlig arbejdsulykke, overfald eller et dødsfald på arbejdspladsen, har vi et professionelt netværk af psykologer, der kan hjælpe medarbejderen i den svære situation.

Rådgivning og koordinering af rehabilitering

Vores specialister hjælper medarbejderen hurtigt tilbage på jobbet og sikrer, at arbejdet kan fastholdes.

Oplever en medarbejder fysiske eller psykiske gener efter en alvorlig arbejdsulykke, kan han eller hun ofte få hjælp af vores team af fagspecialister og eksterne eksperter. De kan tilrettelægge en individuel indsats med rådgivning og behandling, der bringer medarbejderen hurtigere tilbage i job.

Rådgivning og forebyggelse af arbejdsulykke

Vi tilbyder udvalgte virksomheder i fx byggebranchen og produktionsvirksomheder, at vores arbejdsskadekonsulent kommer på besøg og hjælper med at forebygge og begrænse arbejdsulykker. Ud fra jeres risiko for arbejdsskader vurderer vi i fællesskab, om I vil få udbytte af at få besøg af vores arbejdsskadekonsulent.

Tilvalg

Behandling på privathospital

Vil I give medarbejderne mulighed for at komme hurtigt tilbage på arbejdet og til deres normale liv efter en arbejdsulykke, kan I tilvælge behandlingsforsikringen. Den giver hurtig adgang til et privathospital, hvis ventetiden er lang i det offentlige.

Transport i forbindelse med arbejde

Vil I dække jeres medarbejdere under den daglige, direkte transport til og fra arbejde, hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke eller lignende. Vi dækker eksempelvis også på vej til eller fra et kundemøde eller kursus.

Udvidet psykologdækning

Har en medarbejder været ude for en alvorlig arbejdsulykke, kan familien få psykologhjælp. Bliver vedkommende eksempelvis hårdt kvæstet i en arbejdsulykke, kan børn, ægtefælle, samlever eller registreret partner få hjælp af en psykolog til at komme gennem den svære tid.

Frivilligt arbejde

Foreninger som fx boligforeninger kan vælge en arbejdsskadeforsikring, der dækker, hvis et af foreningens medlemmer kommer alvorligt til skade under foreningsarbejde.

Det kan være under arbejdsweekender, forårsrengøring og lignende fælles aktiviteter i foreningen. 

Arbejdsskade­forsikring for selvstændige og medarbejdende ægtefæller i en enkeltmandsvirksomhed

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle i en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller et K/S? Så er du ikke dækket af virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring. I stedet kan du selv vælge at tegne forsikringen, der dækker på samme måde som den lovpligtige forsikring.

Ejere af et A/S, ApS og IVS bliver betragtet som ansat i egen virksomhed og vil derfor være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Er du stadig i tvivl?

Spørgsmål og svar om
arbejdsskade­forsikringen

Hvornår dækker arbejdsskadeforsikringen?

Den dækker alle ansatte, mens de er på arbejde. Den dækker altså ikke i fritiden. Dog kan I udvide forsikringen, så den også dækker transport til og fra arbejde.

Vi har en ulykkesforsikring, behøver vi så en arbejdsskadeforsikring?

En ulykkesforsikring er et fint supplement, men arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, som alle virksomheder med ansatte skal have. Desuden dækker en ulykkesforsikring ikke tab af erhvervsevne, som en arbejdsskadeforsikring gør.

Skal vi også forsikre frivilligt arbejde, vikarer og medarbejdere på deltid?

Ja, det er lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring. Den skal omfatte alle medarbejdere – også personer på deltid, vikarer, midlertidigt eller lånte ansatte og personer, der arbejder frivilligt og ulønnet.

Vi arbejder på kontor. Hvor farligt kan det være?

Uanset om I arbejder på kontor, i en butik eller med farlige maskiner, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring. Der kan ske arbejdsulykker alle steder – også på kontor eller i butik.

Er du selvstændig, bør du vurdere, om du har råd til at leve, som du gør i dag, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde. Kan du fx blive boende i dit hjem efter en alvorlig arbejdsulykke? Her vil I få hjælp af arbejdsskadeforsikringen for selvstændige, der fungerer som et sikkerhedsnet for dig og din familie.

Hvor kan vi få en pris på arbejdsskadeforsikringen?

Vi skræddersyr arbejdsskadeforsikringen til jer, og jeres pris vil derfor afhænge af forholdene i virksomheden, antal ansatte og jeres ønsker til forsikringen. Kontakt os for at få udregnet en pris på forsikringen i et tilbud, der passer til jeres virksomhed.

Bliv klogere på arbejdsskade­forsikringen

Vil I vide mere om, hvad arbejdsskade­forsikringen dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og forretningen.