Bygninger og ejendomme

Forsikring af bygninger til erhverv og beboelse.

Codan Bygning

Kom hurtigst muligt i gang igen efter en skade på bygningerne.

  • Vandskade, stormskade og hærværk ved indbrud
  • Reparation efter brand
  • Rensning af jord fx efter brand

Hvor skal en forsikring dække, hvis en ejendom brænder ned eller en forretning bliver ødelagt af en vandskade? Er det i orden med den oprindelige pris eller skal man kunne genetablere ejendommen eller forretningen?

Vi mener, at en bygnings- og ejendomsforsikring skal sikre, at firmaet kommer hurtigst muligt i gang igen efter en skade - vi dækker derfor normalt efter nyværdi-princippet: nyt for gammelt, forudsat at bygningerne ikke er mere end 30% værdiforringet. Vi dækker også krav om lovliggørelse ved reparation eller genopførelse af ældre bygninger. 

Codan Bygning kan tilpasses din virksomheds behov

Vi er godt klar over, at to virksomheder ikke er ens og har behov for den samme forsikringsdækning. Derfor er Codan Bygning en fleksibel forsikring med en stribe tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre dig/ bygningen, i forhold til det reelle behov . Vi sælger ikke en samlet pakke, men en skræddersyet løsning.

Sådan dækker forsikringen

Grunddækninger

Bygningsbrand

Forsikringen dækker reparation af bygningen inkl. lovliggørelse.

Restværdi

Ny bygning, hvis den gamle er skadet 50 pct. eller mere, dog forudsat bygningen er vedligeholdt.

Kortslutning

Forsikringen dækker hovedtavler og andre faste el-installationer.

Rensning af jord

Forsikringen dækker rensning af jord fx efter brand.

Bygningsskade

Forsikringen dækker fx vandskade, stormskade og hærværk ved indbrud.

Tilvalg

All Risk

Dækker skader på bygningen, der sker pludselig og uforudset.

Hærværk og graffiti

Skader på selve bygningen og på murede indhegninger

Svampe- og insektskader

Dækker ødelæggelser af træ- og murværk.

Udvidet rørskade

Skader på installationer uanset alder.

Glas, sanitet, skilte og neonrør

Skader som følge af brud.

Husejeransvar

Erstatningsansvar for skader på personer eller ting – også pga. en lejers forsømmelighed.

Huslejetab

Tab af lejeindtægt, hvis lokaler ikke kan lejes ud pga. skade på bygningen.

Retshjælp

Forsikringen dækker retshjælp til tvister, som er opstået i forbindelse med drift af den forsikrede ejendom.


Udvidet ejendomsdækning

Løsøre til ejendommens drift

Skader som følge af brand, vand og indbrudstyveri
Skader på redskaber, værktøj, materialer, arbejdsmaskiner, inventar og øvrigt løsøre.

Genhusning

Forsikringen dækker mromkostninger, ud over sædvanlig husleje, fytteomkostninger og genhusning af beboere i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade.

Opmagasinering

Forsikringen dækker udgifter til opmagasinering samt ind- og udflytning af beboers indbo, ugifter til tømning, bortskaffelse og destruktion af kasseret indbo.

Låseomstilling

Forsikringen dækker okostninger til omstilling/udskiftning af låse, samt nye nøgler som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/systemnøgler beroende i separat aflåst gemme i boligforeningens kontorer.

Dørsprængning

Udgifter til skader opstået, hvis politi, Falck, læge eller lign. skaffer sig adgang til beboers/lejers bolig ved opbrydning af døre, vinduer.

Ansvar – beboerarbejde

Ansvar for beboere/lejere, når de deltager i fællesarbejde for foreningen.

Ansvar – ikke-indregistrerede arbejdsmaskiner

Selvkørende arbejdsmaskiner/-redskaber og traktorer (inkl. anhængertræk), der ikke er indregistrerede.

Ansvar – gravearbejder

Skader på ting forårsaget ved udførelse af jordarbejder, for så vidt angår sådanne mindre gravearbejder som kan forekomme ved for eksempel (men ikke begrænset til) nedgravning af stolper til et hegn eller postkasser, gravning af en rende til el-installationer, eller lignende.

Ansvar - vasketøj

Forsikringen dækker skader på lejers/beboers vasketøj samt dokumenteret teknisk svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner eller lignende udstyr i foreningens fællesvaskerier.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om bygnings- og ejedomsforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere her.