Bygninger og ejendomme

Forsikring af bygninger til erhverv og beboelse -nogle som udlejningsejendomme.

Codan Bygning

Kom hurtigst muligt i gang igen efter en skade på bygningerne.

Hvor skal en forsikring dække, hvis en ejendom brænder ned eller en forretning bliver ødelagt af en vandskade? Er det i orden med den oprindelige pris eller skal man kunne genetablere ejendommen eller forretningen?

Vi mener, at en bygnings- og ejendomsforsikring skal sikre, at firmaet kommer hurtigst muligt i gang igen efter en skade - vi dækker derfor normalt efter nyværdi-princippet: nyt for gammelt, forudsat at bygningerne ikke er mere end 30% værdiforringet. Vi dækker også krav om lovliggørelse ved reparation eller genopførelse af ældre bygninger.  

Codan Bygning dækker:

 • Bygningsbrand – reparation af bygningen inkl. lovliggørelse
 • Restværdi – ny bygning, hvis den gamle er skadet 50 pct. eller mere, dog forudsat bygningen er vedligeholdt
 • Kortslutning – dækker hovedtavler og andre faste el-installationer
 • Rensning af jord – fx efter brand
 • Bygningsskade – dækker fx vandskade, stormskade og hærværk ved indbrud

Codan Bygning kan tilpasses din virksomheds behov

Vi er godt klar over, at to virksomheder ikke er ens og har behov for den samme forsikringsdækning. Derfor er Codan Bygning en fleksibel forsikring med en stribe tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre dig/ bygningen, i forhold til det reelle behov . Vi sælger ikke en samlet pakke, men en skræddersyet løsning.

Produktinformation (PID)

Køb Codan Bygning

Ring til os på 33 55 55 50 og få et tilbud.

Bestil et tilbud online

Tilvalg

All Risk
Dækker skader på bygningen, der sker pludselig og uforudset.

Hærværk og graffiti
Skader på selve bygningen og på murede indhegninger

Svampe- og insektskader
Dækker ødelæggelser af træ- og murværk.

Udvidet rørskade
Skader på installationer uanset alder.

Glas, sanitet, skilte og neonrør
Skader som følge af brud.

Husejeransvar – hvis du har udlejningsvirksomhed
Erstatningsansvar for skader på personer eller ting – også pga. en lejers forsømmelighed.

Huslejetab – hvis du har udlejningsvirksomhed
Tab af lejeindtægt, hvis lokaler ikke kan lejes ud pga. skade på bygningen.

Retshjælp
- Tvister som er opstået i forbindelse med drift af den forsikrede ejendom

Udvidet Ejendomsdækning

 • Løsøre til ejendommens drift
  - Skader som følge af brand, vand og indbrudstyveri
  - På redskaber, værktøj, materialer, arbejdsmaskiner, inventar og øvrigt løsøre
 • Genhusning
  - Meromkostninger, ud over sædvanlig husleje, 
  - Flytteomkostninger og genhusning af beboere i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade
 • Opmagasinering
  - Udgifter til opmagasinering samt ind- og udflytning af beboers indbo
  - Udgifter til tømning, bortskaffelse og destruktion af kasseret indbo
 • Låseomstilling
  - Omkostninger til omstilling/udskiftning af låse, samt nye nøgler som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/systemnøgler beroende i separat aflåst gemme i boligforeningens kontorer
 • Dørsprængning 
  - Udgifter til skader opstået, hvis politi, Falck, læge eller lign. skaffer sig adgang til beboers/lejers bolig ved opbrydning af døre, vinduer.
 • Ansvar – beboerarbejde
  - Ansvar for beboere/lejere, når de deltager i fællesarbejde for foreningen
 • Ansvar – ikke-indregistrerede arbejdsmaskiner 
  - Selvkørende arbejdsmaskiner/-redskaber og traktorer (inkl. anhængertræk), der ikke er indregistrerede
 • Ansvar – gravearbejder  
  - Skader på ting forårsaget ved udførelse af jordarbejder, for så vidt angår sådanne mindre gravearbejder som kan forekomme ved for eksempel (men ikke begrænset til) nedgravning af stolper til et hegn eller postkasser, gravning af en rende til el-installationer, eller lignende
 • Ansvar - vasketøj 
  - Skader på lejers/beboeres vasketøj
  - Dokumenteret teknisk svigt i vaske-, tørre- og/eller strygemaskiner eller lignende udstyr i foreningens fællesvaskerier