Gode råd til at forebygge skader på bygninger og ejendomme

Har I sikret jer mod brand, storm og andre vejrskader?

Det er vigtigt at forebygge mod skader for at undgå, at nogen kommer til skade, eller at jeres bygning eller ejendom i en periode ikke kan fungere som normalt. Derfor har vi samlet nogle gode råd til at forebygge mod brand-, storm- og andre vejrskader.

10 gode råd til at forebygge brandskader

Brand i jeres bygninger er en voldsom oplevelse, der kan vende op og ned på forretningen i en lang periode. Har bygningerne fået skader, kan de være meget dyre og tidskrævende at reparere. Derfor anbefaler vi, at I forebygger bedst muligt mod brandskader. Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan I kan mindske risikoen: 

 • Alle i virksomheden skal være orienteret om brandsikkerheden og evakueringsproceduren.
 • Gennemfør eventuelt egne beredskabskurser og -øvelser, og udarbejd en politik for, hvor man må ryge.
 • Alle medarbejdere skal hurtigt kunne finde og komme frem til brandslukningsudstyret.
 • Kontroller løbende, at branddøre, røgalarmer, ventilationsudstyr mv. virker, og at branddøre, porte, flugtveje og nødudgange ikke er blokerede.
 • Begræns mængden af brandfarligt affald (fx pap, flamingo, plastik, papir og emballage), og placer containere, paller mv. i sikker afstand væk fra jeres bygninger.
 • Sørg for altid at opbevare eventuelle brandfarlige væsker forsvarligt og adskilt fra antændelseskilder.
 • Sørg for at inddele jeres bygning i brandsektioner, som forhindrer en eventuel brand i at sprede sig. Og installer et brandventilationssystem, da røg og varme på den måde kan blive ventileret ud af lokalet.
 • Installer et rumsluknings- eller sprinkleranlæg, der slukker brand i lukkede rum med vand, skum eller lignende.
  Indfør et dagligt fyraftenstjek for bl.a. at sikre, at branddøre er lukket. Hold fast i samme rutine hver dag.
 • Bestil en årlig termografisk undersøgelse af jeres elektriske installationer hos en certificeret eltermograf, så I undgår brand pga. af forældede, slidte og overbelastede elinstallationer.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at have bygningerne brandforsikret, hvis I har lån i dem.10 gode råd til at forebygge stormskader og andre vejrskader

I de seneste år har vi været ramt af mange voldsomme storme, som er gået hårdt ud over bl.a. bygninger og tage. Vores bygnings- og ejendomsforsikring dækker stormskader og andre vejrskader, hvis fx tagsten falder ned, eller hele taget blæser af. Typisk kommer der regn eller skybrud efter stormvejr. Derfor anbefaler vi, at I løbende forbygger bedst muligt mod vejrskader. Vi har her samlet nogle gode råd: 

 • Forsøg ikke at begrænse en skade under en storm, hvis der er risiko for, at personer kommer til skade.
 • Sørg for løbende at vedligeholde bygninger og udendørs installationer ved fx at reparere revner og utætheder, så vandet ikke kan trænge ind i bygningen.
 • Husk at lukke og låse vinduer, loftsvinduer og ovenlysvinduer.
 • Tjek og rens alle vandlåse, tagrender, brønde, pumper og afløb jævnligt.
 • Har en storm ødelagt jeres tag, vinduer, døre og lignende, skal I hurtigst muligt afdække disse for at undgå indtrængende vand, regn, sne, hærværk og tyveri.
 • Hold løbende øje med jeres rensebrønd for at tjekke, at den ikke er ved at stoppe til. Få en autoriseret kloakmester til at gennemgå jeres kloaksystem. Han kan også vejlede jer om, hvad I kan gøre for at undgå oversvømmelse.
 • Sæt løse genstande indenfor, når der er varsel om storm eller andet voldsomt vejr. Husk at fastgøre stilladser og lignende, hvis I fx er ved at få bygget om eller til.
 • Fjern også løstsiddende grene eller rådne træer, da der er risiko for, at de vælter ned i bygninger.
 • Opbevarer I varer, maskiner eller lignende i kælderen, er det et krav, at de er hævet mindst 30 cm over gulvet. Overvej at montere en vandsikringsprop i udsatte afløb i kælderen.
 • Overvej at etablere faskiner eller regnvandstønder til at opsamle eller bortlede regnvand fra tag og terrasse, så nedbøren ikke belaster kloakken.

Andre gode råd om at forebygge skader

Sne og snestorm
Se, hvad du skal huske og hvad du skal være opmærksom på, når det sner.
Læs mere

Vandskade
Vand betyder komfort, varme og høj produktivitet, men kan  i tilfælde af lækager medføre dyre vandskader. Se, hvordan I kan undgå det.
Læs mere

Indbrud
Se hvad du selv kan gøre for at forebygge risikoen for indbrud i din virksomhed, med relativt få tiltag.
Læs mere