Hvad vil det betyde for omsætningen, hvis jeres it-systemer bliver ramt af cyberkriminalitet?

Hvis I fx får en virus, der ødelægger jeres data eller website?

  • Dækker driftstab allerede fra 8 timer efter et cyberangreb.
  • Dækker andre virksomheders eller personers tab, som I har erstatningsansvar for, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.
  • Rådgiver jer 24 timer i døgnet – før, under og efter et cyberangreb.
  • Dækker udgifter til at fjerne virus og genetablere data.
  • Erstatter omkostninger til at genetablere jeres omdømme.

Priser fra

318 kr.

om måneden*

* 2020-pris, inklusiv skadeforsikringsafgift til staten på 1,1 %, men eksklusiv opkrævningsgebyrer
ved en forsikringssum på 1 mio. kr., selvrisiko på 10.000 kr. og omsætning på 10 mio. kr.

Se gebyrer og afgifter

Køb cyberforsikringKlik og læs, hvordan vores 3
it-kriminalitets­forsikringer dækker

Netbank
(it-krim)
KriminalitetCyber

Virus og ­ødelagt data

Med netbankforsikring (it-kriminalitet)
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres rimelige omkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen. Efter aftale med os dækker vi også rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og fastlægge, hvor meget I har mistet.

Med cyberforsikring
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres tab og rimelige omkostninger til fx at fjerne computervirus og genetablere data. Vi kan efter aftale også dække rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og kortlægge, hvilke data I har mistet.

Indbrud i netbank

Med Netbankforsikring (it-kriminalitet)
Hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonto i netbanken, dækker vi det beløb, I får stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Desuden dækker vi eventuelle renter for overtræk, hvis it-kriminelle trækker penge på jeres kassekredit eller bruger trækningsret op til den grænse, I har aftalt med banken.

Med kriminalitetsforsikring
Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår en strafbar handling mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres data, og en medarbejder på baggrund af dette bliver snydt til fx at gennemføre en forkert kontooverførelse.

Erstatningsansvar over for tredjemand

Med kriminalitetsforsikring
Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en strafbar handling begået af jeres ansatte, og I er erstatningsansvarlige over for dem.  

Med cyberforsikring
Forsikringen dækker, hvis jeres egne ansattes, kunders eller andres følsomme data bliver misbrugt, og I bliver gjort erstatningsansvarlig for deres tab, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.

Driftstab

Vi erstatter jeres driftstab, hvis virksomhedens it-systemer bryder ned på grund af et cyberangreb, og I derfor ikke kan løse jeres opgaver, sælge jeres varer og lignende.

Genetablering af omdømme

Bliver jeres renommé skadet eller ødelagt i forbindelse med et cyberangreb, dækker vi jeres omkostninger til at genetablere det. Det kan være omkostninger til at dække bistand fra en konsulent, der hjælper med at kontakte jeres kunder og genoprette den generelle opfattelse af jer.


Oversigten er en forenkling af de enkelte produkter.
Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.


Bestil onlinemødeaf virksomhederne har været udsat for et eller flere cyberangreb i det seneste år.

PwC’s Cybercrime Survey 2019

af de danske topledere peger på cybertruslen som den væsentligste bekymring.

PwC’s CEO Survey 2020

Truslen fra cyberkriminalitet er meget høj. Myndigheder og virksomheder i alle sektorer i Danmark kan forvente løbende at blive udsat for cyberkriminalitet.

Center for Cybersikkerhed, marts 2019

Et klik på det forkerte link truede malerforretningen

En malermester i Svendborg modtog en mail fra en ny kunde, der ville have malet sit hus og havde vedhæftet et billede af det. Desværre var det en phishingmail fra it-kriminelle, og da malermesteren trykkede på linket, blev virksomhedens it-systemer angrebet af virus og gik ned. Nedbruddet betød, at medarbejderne ikke kunne se deres projekter og regnskaber – og derfor måtte stoppe arbejdet. Da malermesteren havde en cyberforsikring, fik han dækket driftstabet og hjælp til at genetablere it-systemerne og data, så de kunne komme i gang igen.

Spørgsmål og svar om cyberforsikring

Vi har ikke mange computere eller fortrolige data. Skal vi have en cyberforsikring?

Ja, selvom it måske ikke fylder så meget i jeres arbejde, er det afgørende for den daglige drift i langt de fleste virksomheder. Bliver computerne sat ud af spillet ved et onlineangreb, kan I fx blive afskåret fra at se jeres projekter og kontakter, bruge jeres økonomi- og lønsystem, styre produktionsudstyr, bekræfte ordre via mail eller betale regninger og lønninger.

Med en cyberforsikring får I en økonomisk sikkerhed, da vi dækker jeres driftstab i forbindelse med et virusangreb eller lignende og hjælper jer med at få jeres it-systemer og data genoprettet. Det kan være meget vanskeligt at håndtere, hvis I står alene med det hele i krisen.

Hvordan hjælper I os, hvis vi får et hacker- eller virusangreb?

Bliver I ramt af et virusangreb, hjælper vi jer i den akutte situation, så I hurtigt kan komme tilbage til normal drift: I har adgang til vores hotline, hvor I døgnet rundt kan få hjælp og rådgivning af vores panel af it-eksperter. De hjælper jer med at dekryptere de låste filer, genskabe beskadigede eller tabte filer og kortlægge, hvordan angrebet er sket.

Panelet består også af PR-konsulenter og jurister. De kan rådgive jer i forhold til negativ omtale, som kan påvirke virksomhedens omdømme, og om eventuelle regler og lovgivning, som I skal forholde jer til –fx hvis I har fået lækket personfølsomme oplysninger.  

Skulle I miste omsætning eller indtægter som konsekvens af angrebet, dækker cyberforsikringen også jeres fulde driftstab.   

Hvem er sårbare over for cyberangreb?

Truslen om it-kriminalitet har aldrig været større, og den er en risiko for alle virksomheder – uanset om I producerer sko, yder rådgivning eller driver hotel. Risikoen varierer fra branche til branche, men stort set alle virksomheder bruger i dag it og er afhængige af kommunikation og data i dagligdagen og er derfor mulige mål for it-kriminelle. Skulle I være uheldige, giver cyberforsikring tryghed og afhjælper følgerne af et angreb.

Bliv klogere på detaljerne

Vil I vide mere om, hvad cyberforsikringen dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og jeres virksomhed.