Cyberforsikring

Hvad vil det betyde for omsætningen, hvis jeres it-systemer bliver ramt af cyberkriminalitet?

Hvis I fx får en virus, der ødelægger jeres data eller website?

  • Dækker driftstab allerede fra 8 timer efter et cyberangreb.
  • Dækker andre virksomheders eller personers tab, som I har erstatningsansvar for, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.
  • Rådgiver jer 24 timer i døgnet – før, under og efter et cyberangreb.
  • Dækker udgifter til at fjerne virus og genetablere data.
  • Erstatter omkostninger til at genetablere jeres omdømme.

Priser fra

347 kr.

om måneden*

2024-pris, inklusiv skadeforsikringsafgift til staten på 1,1 %, men eksklusiv opkrævningsgebyrer
ved en forsikringssum på 1 mio. kr., selvrisiko på 10.000 kr. og omsætning på 10 mio. kr.

Se gebyrer og afgifter

Køb cyberforsikring

Klik og læs, hvordan vores 3
it-kriminalitets­forsikringer dækker

Netbank
(it-krim)
KriminalitetCyber

Virus og øde­lagt data

Med netbankforsikring (it-kriminalitet)
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres rimelige omkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen. Efter aftale med os dækker vi også rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og fastlægge, hvor meget I har mistet.

Med cyberforsikring
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres tab og rimelige omkostninger til fx at fjerne computervirus og genetablere data. Vi kan efter aftale også dække rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og kortlægge, hvilke data I har mistet.

Indbrud i netbank

Med Netbankforsikring (it-kriminalitet)
Hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonto i netbanken, dækker vi det beløb, I får stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Desuden dækker vi eventuelle renter for overtræk, hvis it-kriminelle trækker penge på jeres kassekredit eller bruger trækningsret op til den grænse, I har aftalt med banken.

Med kriminalitetsforsikring
Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår en strafbar handling mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres data, og en medarbejder på baggrund af dette bliver snydt til fx at gennemføre en forkert kontooverførelse.

Erstatningsansvar over for tredjemand

Med kriminalitetsforsikring
Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en strafbar handling begået af jeres ansatte, og I er erstatningsansvarlige over for dem.  

Med cyberforsikring
Forsikringen dækker, hvis jeres egne ansattes, kunders eller andres følsomme data bliver misbrugt, og I bliver gjort erstatningsansvarlig for deres tab, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.

Driftstab

Vi erstatter jeres driftstab, hvis virksomhedens it-systemer bryder ned på grund af et cyberangreb, og I derfor ikke kan løse jeres opgaver, sælge jeres varer og lignende.

Genetablering af omdømme

Bliver jeres renommé skadet eller ødelagt i forbindelse med et cyberangreb, dækker vi jeres omkostninger til at genetablere det. Det kan være omkostninger til at dække bistand fra en konsulent, der hjælper med at kontakte jeres kunder og genoprette den generelle opfattelse af jer.

Oversigten er en forenkling af de enkelte produkter.
Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.

af virksomhederne har været udsat for et eller flere cyberangreb i det seneste år.

PwC’s Cybercrime Survey 2021

af de danske topledere er bekymrede for, at kritiske systemer bliver utilgængelige i længere tid.

PwC’s cybercrime Survey 2021

Truslen fra cyberkriminalitet er MEGET HØJ. Den mest alvorlige trussel fra cyberkriminalitet mod Danmark kommer fra ransomware-angreb.

Center for Cybersikkerhed 28. juni 2022