Direktions- og bestyrelses­ansvar

Direktionen og bestyrelsen i virksomheden har et professionelt ansvar over for den ydelse, du leverer til dine kunder. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen dækker, når ledelsen kan gøres erstatningsansvarlig for formuetab, som virksomheden har påført andre.

Man kan pådrage sig ansvar i mange forskellige situationer:

  • Kreditkøb, optagelse af lån etc.
  • Fortsættelse af tabsgivende drift
  • Manglende tilsyn og kontrol med selskabets drift
  • Du kan pådrage dig ansvaret i forhold til en række interne og eksterne parter: Selskabet selv, medarbejdere, aktionærer, staten, kreditorer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som medlem af en virksomheds bestyrelse eller direktion hæfter direkte og solidarisk med din personlige formue for fejl og forsømmelser i forbindelse med arbejdet for virksomheden.

Sådan dækker forsikringen

Medlemmer af direktion og bestyrelse

Tidligere, nuværende og kommende medlemmer af direktion og bestyrelse.

Personligt ansvar

Forsikringen dækker personligt ansvar for formuetab.

Sagsomkostninger

Sagsomkostninger, der ofte kan udgøre et betydeligt beløb uanset frifindelse.

Få et uforpligtende
forsikringstjek og tilbud

Vores forsikringsrådgivere giver dig en grundig gennemgang af din virksomheds forsikringsbehov og en god forståelse for, hvordan du bedst kan sikre dig og dine medarbejdere, så I kan undgå overraskelser.

Ring på 33 55 55 50 eller book et onlinemøde.

Læs mere og book onlinemøde

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere her.