Direktions- og bestyrelsesansvar

Direktionen og bestyrelsen i virksomheden har et professionelt ansvar over for den ydelse, du leverer til dine kunder. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen dækker, når ledelsen kan gøres erstatningsansvarlig for formuetab, som virksomheden har påført andre.

Forsikringen dækker:

  • Tidligere, nuværende og kommende medlemmer af direktion og bestyrelse
  • Personligt ansvar for formuetab
  • Sagsomkostninger, der ofte kan udgøre et betydeligt beløb uanset frifindelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som medlem af en virksomheds bestyrelse eller direktion hæfter direkte og solidarisk med din personlige formue for fejl og forsømmelser i forbindelse med arbejdet for virksomheden.

Man kan pådrage sig ansvar i mange forskellige situationer, fx:

  • Kreditkøb, optagelse af lån etc.
  • Brud på lovgivning, regler og vedtægter
  • Fortsættelse af tabsgivende drift
  • Manglende tilsyn og kontrol med selskabets drift
  • Du kan pådrage dig ansvaret i forhold til en række interne og eksterne parter: Selskabet selv, medarbejdere, aktionærer, staten, kreditorer.