Direktions- og
bestyrelses­ansvarsforsikring

Direktionen og bestyrelsen i jeres virksomhed har et professionelt ansvar over for den ydelse, I leverer til jeres kunder. Forsikringen dækker, hvis bestyrelsesmedlemmer og direktører pådrager sig et personligt erstatningsansvar for krav rejst med dem i forbindelse med deres arbejde.

Hvorfor skal vi have en direktions- og bestyrelses­ansvarsforsikring?

Hvad vil det betyde, hvis en direktør eller medlemmer af jeres bestyrelse skal hæfte for et krav rejst mod dem i forbindelse med deres arbejde i jeres virksomhed?

  • Dækker personligt erstatningsansvar hos tidligere, nuværende eller kommende medlemmer af fx bestyrelse eller direktion
  • Beskytter jeres direktørers og bestyrelsesmedlemmers personlige formue
  • Dækker formuetab
  • Dækker sagsomkostninger til fx forsvar i en retssag.

Anbefalede forsikringer til jer

Sådan dækker direktions- og bestyrelses­,ansvarsforsikringen