Driftstabs­forsikring

Codan Driftstab

Forsikringen dækker driftstab ved en dækningsberettiget skade på din virksomheds løsøre eller bygning. Dækningsperioden afhænger bla. af, hvor lang tid det kan tage at genopføre og genindrette bygninger eller lokaler, af den tid der kan gå til indkøb og indkøring af nye maskiner samt den tid, det kan tage at indhente tabte markedsandele.

  • Nedgang i omsætning efter en skade
  • Dækningsperiode på 6, 12, 18 eller 24 måneder.
  • Tilpas med tilvalg

Hvad dækker forsikringen?

Sådan er du dækket

Grunddækning

Virksomhedens nedgang i omsætningen efter en dækningsberettiget skade som følge af en:

  • Brandskade
  • Tyveriskade
  • Vandskade

Herunder følgende udgifter, hvis driftstabet derved formindskes:

  • Midlertidig etablering på en anden adresse
  • Leje af andet inventar m.m.
  • Overtidsbetaling, f.eks. til genfremstilling af dokumenter
  • Oprettelse af telefon- og netværksforbindelser m.m.

Meromkostningsdækningen omfatter løsøreskader.

Tilvalg

Driftstab - leverandør og aftager

Driftstabsdækningen kan udvides med en leverandør- og aftagerdækning, som omfatter driftstab på grund af brand, tyveri eller vandskade hos en leverandør eller aftager.

Driftstab - meromkostning

Driftstabsdækningen kan også udvides med meromkostningsdækning, som dækker de ekstra omkostninger, som der kan være ved at opretholde driften efter en skade.