Driftstabsforsikring

Falder virksomhedens omsætning efter en skade, dækker Codan Drifstab.

Codan Driftstab

Dækning

Virksomhedens nedgang i omsætningen efter en dækningsberettiget skade som følge af en:

  • Brandskade
  • Tyveriskade
  • Vandskade

Herunder følgende udgifter, hvis driftstabet derved formindskes:

  • Midlertidig etablering på en anden adresse
  • Leje af andet inventar m.m.
  • Overtidsbetaling, f.eks. til genfremstilling af dokumenter
  • Oprettelse af telefon- og netværksforbindelser m.m.

Meromkostningsdækningen omfatter løsøreskader.

Dækningsperiode

Forsikringen kan dække i 6, 12, 18 eller 24 måneder. Perioden afhænger bl.a. af, hvor lang tid det kan tage at genopføre og genindrette bygninger eller lokaler, af den tid der kan gå til indkøb og indkøring af nye maskiner samt den tid, det kan tage at indhente tabte markedsandele.

Bestil tilbud online

Tilvalg

Driftstab - leverandør og aftager

Driftstabsdækningen kan udvides med en leverandør- og aftagerdækning, som omfatter driftstab på grund af brand, tyveri eller vandskade hos en leverandør eller aftager.

Driftstab - meromkostning

Driftstabsdækningen kan også udvides med meromkostningsdækning, som dækker de ekstra omkostninger, som der kan være ved at opretholde driften efter en skade.