Netbank­forsikring

Hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonti i netbank, dækker banken ikke jeres tab. Det gør vores netbankforsikring (it-kriminalitetsforsikring). Og som noget særligt dækker vi også jeres omkostninger til at få fjernet computervirus og genskabt ødelagt data.

Bestil tilbud

Hvorfor skal vi have en netbank­forsikring (it-kriminalitets­forsikring)?

Hvad vil det betyde for jer, hvis I får indbrud i jeres netbank og mister et stort beløb? Eller hvis jeres it-systemer bliver ramt af et virusangreb?

 • Dækker indbrud i netbank
 • Dækker, hvis I har udgifter til at fjerne virus fra jeres it-systemer
 • Dækker, hvis I har omkostninger til at genetablere ødelagt data

Priser fra

147 kr.

om måneden*

Køb forsikringen til 147 kr. om måneden

Selvrisiko og dækning:

 • Forsikringssum på 1 mio. kr.
 • Selvrisiko på 5.000 kr.
 • 1-årig aftale

*2024-priser, inklusiv skadeforsikringsafgift til staten på 1,1 %, men eksklusiv opkrævningsgebyrer.
Se gebyrer og afgifter

Kan købes af virksomheder med:

 • Omsætning op til 50 mio. kr.
 • Op til 25 ansatte
 • Maks. ét forsikringssted beliggende i Danmark
Køb netbankforsikring

Hvad dækker netbankforsikringen
(it-kriminalitetsforsikringen)?

Netbank
(it-krim)
KriminalitetCyber

Virus og ­ødelagt data

Med netbankforsikring (it-kriminalitet)
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres rimelige omkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen. Efter aftale med os dækker vi også rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og fastlægge, hvor meget I har mistet.

Med cyberforsikring
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres tab og rimelige omkostninger til fx at fjerne computervirus og genetablere data. Vi kan efter aftale også dække rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og kortlægge, hvilke data I har mistet.

Indbrud i netbank

Med Netbankforsikring (it-kriminalitet)
Hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonto i netbanken, dækker vi det beløb, I får stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Desuden dækker vi eventuelle renter for overtræk, hvis it-kriminelle trækker penge på jeres kassekredit eller bruger trækningsret op til den grænse, I har aftalt med banken.

Med kriminalitetsforsikring
Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår en strafbar handling mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres data, og en medarbejder på baggrund af dette bliver snydt til fx at gennemføre en forkert kontooverførelse.

Erstatningsansvar over for tredjemand

Med kriminalitetsforsikring
Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en strafbar handling begået af jeres ansatte, og I er erstatningsansvarlige over for dem.  

Med cyberforsikring
Forsikringen dækker, hvis jeres egne ansattes, kunders eller andres følsomme data bliver misbrugt, og I bliver gjort erstatningsansvarlig for deres tab, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.

Driftstab

Vi erstatter jeres driftstab, hvis virksomhedens it-systemer bryder ned på grund af et cyberangreb, og I derfor ikke kan løse jeres opgaver, sælge jeres varer og lignende.

Genetablering af omdømme

Bliver jeres renommé skadet eller ødelagt i forbindelse med et cyberangreb, dækker vi jeres omkostninger til at genetablere det. Det kan være omkostninger til at dække bistand fra en konsulent, der hjælper med at kontakte jeres kunder og genoprette den generelle opfattelse af jer.


Oversigten er en forenkling af de enkelte produkter.
Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.forsøg på indbrud i danske netbanker i 2021. I de 314 tilfælde mistede virksomhederne penge.

Finansdanmark.dk – Netbankssvindel 2021

af alle politianmeldelser om økonomisk kriminalitet foretaget af professionelle i 2019, vedrører misbrug af adgang til netbank.

LCIK årsrapport 2020 (politi.dk)

Vi havde det første indbrud i netbank i Danmark i 2006. Siden er antallet af forsøg på indbrud i netbank steget år for år.

Finansdanmark.dk – netbankssvindel og phishing (2020)

10 råd til sikre jer mod it-kriminelle

Flere og flere virksomheder bliver udsat for økonomisk it-kriminalitet. Kriminelle misbruger i stor stil it-systemer og videresælger kundedata – og kan tømme jeres firmakonto på få sekunder. Så der er god grund til at sikre sig bedst muligt.

1. Tag backup af jeres it-systemer mindst hver 3. arbejdsdag.

2. Opdater altid jeres computerprogrammer til den nyeste version.

3. Lav retningslinjer for, hvordan medarbejderne bidrager til it-sikkerheden.

4. Skift jævnligt jeres adgangskoder, så de følger de nyeste anbefalinger.

5. Del ikke adgangskoder med hinanden eller andre.

6. Lad ikke alle medarbejdere have adgang til alt, fx i jeres økonomisystemer.

7. Brug antivirus, firewall og antispyware – og opdatér dem jævnligt.

8. Pas på phishingmails, der lokker med falske oplysninger og links.

9. Opdatér jeres forsikringer, så de også dækker it-kriminalitet.

10. Vær generelt skeptisk og ekstra opmærksom online.

Få flere gode råd til at forebygge økonomisk it-kriminalitet

Spørgsmål og svar om netbankforsikring
(it-kriminalitetsforsikring)

Dækker banken ikke, hvis vi mister penge i netbanken?

Nej, banken dækker kun, hvis I mister penge på jeres private konti. De fleste virksomheder tror, at deres penge er sikret på deres netbankskonti. Men danske banker erstatter ikke jeres tab, hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonti i netbank via jeres it-systemer. Det stigende antal indbrud i netbank udgør derfor en stor risiko for jeres økonomi og kan i værste fald betyde, at I går konkurs.

Vi er en meget lille virksomhed. Skal vi have en netbankforsikring (it-kriminalitetsforsikring)?

Hvis I får stjålet penge fra jeres firmakonto af it-kriminelle, dækker banken ikke jeres tab – det gør den kun for private netbankskonti. Derfor kan I miste alle jeres penge på et øjeblik uden mulighed for at få dem tilbage eller blive kompenseret af banken.

Netbankforsikringen (it-kriminalitetsforsikringen) beskytter jer mod økonomiske tab på jeres netbankskonti og dækker omkostningerne til at finde årsagen til indbruddet efter aftale med os.

Og selvom I ikke har mange computere eller kun lidt fortrolige data på dem, kan det stadig være uoverskueligt, tidskrævende og dyrt, hvis I bliver rammet af et virusangreb. Som noget særligt dækker vi også jeres omkostninger til at få fjernet computervirus og genskabt ødelagt data med op til 25 % af forsikringssummen.

 

Skal vi ringe til jer, hvis vi får indbrud i netbank?

Ja, I skal straks ringe til vores skadeafdeling på 33 55 45 16. Vi svarer døgnet rundt alle ugens dage på akutte skader og kan hjælpe jer med at håndtere situationen. Det kan fx være ved at sætte jer i kontakt med it-konsulenter, der kan hjælpe jer med at stoppe indbruddet og begrænse skaden. Vi kræver ikke, at I politianmelder indbruddet.

Hvilke krav skal vi opfylde, for at netbankforsikringen (it-kriminalitetsforsikringen) dækker?

 • I skal efterleve sædvanlige og fornuftige sikkerhedsregler for ekstern it-kommunikation. Det gælder fx også de aftaler, I har med jeres bank om elektroniske kontooverførsler.
 • I skal have installeret en sikkerhedspakke i jeres it-system med firewall og antivirusprogrammer, som automatisk bliver opdateret.
 • I skal sørge for, at jeres netværk og it-systemer er sikret af tilstrækkeligt stærke kontroller, fx at de kræver, at I bruger og jævnligt udskifter jeres passwords.
 • I skal sikkerhedskopiere jeres data og it-systemer mindst hver 5. arbejdsdag.

Bliv klogere på netbankforsikringen (it-kriminalitetsforsikringen)

Vil I vide mere om, hvad netbank­forsikringen (it-kriminalitetsforsikringen) dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og forretningen.