Kollektiv ulykkesforsikring

Et godt supplement til arbejdsskadeforsikring

Mange mennesker har en privat ulykkesforsikring. Men de vil også have glæde af en kollektiv ordning, hvis uheldet er ude, fordi den betaler erstatning oven i udbetalingen fra andre forsikringer. Derfor er Kollektiv heltidsulykke et godt supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og et populært personalegode.

  • Udgifter til psykolog og behandling
  • Tandskadedækning inkl. tyggeskader
  • Vælg selv dødssum og invaliditetssum

Med en Kollektiv heltidsulykke tager virksomheden ansvar for, at medarbejderne får hjælp, hvis de får varigt mén efter en ulykke.

Arbejdsskadeforsikring eller ulykkesforsikring?

Et ulykkestilfælde er alvorligt nok i sig selv. Men det rammer dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske problemer.

En arbejdsskadeforsikring dækker medarbejderne, mens de er på arbejde – men ikke på vejen til og fra arbejde og ikke i fritiden. Her er en ulykkesforsikring nødvendig.

Hvad er en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring udbetaler en sum penge, hvis medarbejderen får varigt mén ved et ulykkestilfælde. Der er ikke tale om en løbende udbetaling, men om et engangsbeløb. Pengene bliver udbetalt, så snart sagen er behandlet færdig, og lægerne har afgjort, hvor alvorligt det varige mén er. På den måde kan medarbejderen få dækket en række ekstra behov, hvis ulykken medfører et alvorligt fysisk eller psykisk mén, fx ændring af boligen, indfrielse af lån eller køb af hjælpemidler.

Sådan dækker en kollektiv ulykkesforsikring

Erstatning ved varigt mén

Vi udbetaler erstatning, hvis medarbejderen bliver varigt invalideret. Virksomheden kan vælge, om erstatningen skal udbetales ved varigt mén på 5 % eller 10 %. Erstatningens størrelse afhænger af medarbejderens méngrad og af den valgte invaliditetssum.

Psykologhjælp

Vi dækker krisehjælp og op til 10 behandlinger hos en psykolog efter et ulykkestilfælde, hvis medarbejderen udsættes for en traumatisk hændelse.

Udgifter til behandling

Vi dækker udgifter til helbredende behandling hos eksempelvis en kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør eller kraniosakralterapeut efter en ulykke, hvis medarbejderen er blevet henvist af sin læge.

Forsikringen dækker også udgifter til ændring af bolig, ændring af arbejdsplads, omskolingsudgifter og rekrutteringsudgifter.

Vi dækker med op til 2 % af forsikringssummen.

Strakserstatning

Vi udbetaler 1 % af forsikringssummen øjeblikkeligt ved en lang række skader, eksempelvis brudskade og overrevet korsbånd.

Tandskade inklusive tyggeskader

Vi dækker tandbehandling, hvis medarbejderen beskadiger sine tænder som følge af en ulykke. Vi dækker også, hvis skaden ser ved at medarbejderen bider i noget hårdt.

Dobbelterstatning

Vi udbetaler dobbelt erstatning ved en méngrad på 30 % eller mere.

Død

Medfører et ulykkestilfælde medarbejderens død, udbetaler vi den aftalte sum, til de efterladte.

Få et uforpligtende
forsikringstjek og tilbud

Vores forsikringsrådgivere giver dig en grundig gennemgang af din virksomheds forsikringsbehov og en god forståelse for, hvordan du bedst kan sikre dig og dine medarbejdere, så I kan undgå overraskelser.

Ring på 33 55 55 50 eller book et onlinemøde.

Læs mere og book onlinemøde