Kriminalitets­forsikring

Dækker jeres direkte økonomisk tab, hvis en medarbejder alene eller i samarbejde med andre begår økonomisk kriminalitet mod virksomheden. Dækker også jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres computersystemer og manipulerer med data eller programmer for at opnå økonomisk vinding.

Bestil tilbud

Hvorfor skal vi have en kriminalitetsforsikring?

Hvad ville det betyde for jer, hvis en medarbejder begår bedrageri mod jer? Eller hvis I betaler en falsk faktura og mister et stort beløb?

 • Dækker, hvis en medarbejder begår en strafbar handling mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti
 • Dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres data, og en medarbejder på baggrund af dette bliver snydt til fx at gennemføre en forkert kontooverførelse
 • Dækker indbrud i netbank

  Priser fra

  417 kr.

  om måneden*

  Priser fra 417 kr. om måneden

  Månedlig pris* Forsikringssum Selvrisiko
  417 kr. 1 mio. kr. 20.000 kr.
  585 kr. 2 mio. kr. 20.000 kr.
  667 kr.  2,5 mio. kr. 20.000 kr.
  792 kr. 3 mio. kr. 20.000 kr.
  1.042 kr. 5 mio. kr. 25.000 kr.  Køb kriminalitetsforsikring

  *2024-priser, inklusiv skadeforsikringsafgift til staten på 1,1 %, men eksklusiv opkrævningsgebyrer.

  Se gebyrer og afgifter

  Månedlig betaling
  Ønsker du at betale dine forsikringer månedligt i stedet for én gang om året?
  Læs mere her

  Klik og læs, hvordan vores 3 it-kriminalitets­forsikringer dækker

  NetbankKriminalitetCyber

  Virus og ødelagt data

  Med netbankforsikring (it-kriminalitet)
  Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres rimelige omkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen. Efter aftale med os dækker vi også rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og fastlægge, hvor meget I har mistet.

  Med cyberforsikring
  Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres tab og rimelige omkostninger til fx at fjerne computervirus og genetablere data. Vi kan efter aftale også dække rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og kortlægge, hvilke data I har mistet.

  Indbrud i netbank

  Med Netbankforsikring (it-kriminalitet)
  Hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonto i netbanken, dækker vi det beløb, I får stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

  Desuden dækker vi eventuelle renter for overtræk, hvis it-kriminelle trækker penge på jeres kassekredit eller bruger trækningsret op til den grænse, I har aftalt med banken.

  Med kriminalitetsforsikring
  Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

  Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

  Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår en strafbar handling mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

  Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

  Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres data, og en medarbejder på baggrund af dette bliver snydt til fx at gennemføre en forkert kontooverførelse.

  Erstatningsansvar over for tredjemand

  Med kriminalitetsforsikring
  Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en strafbar handling begået af jeres ansatte, og I er erstatningsansvarlige over for dem.  

  Med cyberforsikring
  Forsikringen dækker, hvis jeres egne ansattes, kunders eller andres følsomme data bliver misbrugt, og I bliver gjort erstatningsansvarlig for deres tab, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.

  Driftstab

  Vi erstatter jeres driftstab, hvis virksomhedens it-systemer bryder ned på grund af et cyberangreb, og I derfor ikke kan løse jeres opgaver, sælge jeres varer og lignende.

  Genetablering af omdømme

  Bliver jeres renommé skadet eller ødelagt i forbindelse med et cyberangreb, dækker vi jeres omkostninger til at genetablere det. Det kan være omkostninger til at dække bistand fra en konsulent, der hjælper med at kontakte jeres kunder og genoprette den generelle opfattelse af jer.


  Oversigten er en forenkling af de enkelte produkter.
  Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.  Betalte til svindlere i stedet for leverandør

  En restaurant fik hver måned leveret sodavand fra en fast leverandør. Pludselig stoppede leverancerne af sodavand med besked om, at restauranten manglede at betale.

  I forbindelse med en efterfølgende undersøgelse kunne det dokumenteres, at it-kriminelle havde fået adgang til restaurantens computersystem, der gav de kriminelle adgang til bl.a. at kunne manipulere data i restaurantens betalingssystem. Det betød, at alle betalinger til leverandøren af sodavand var endt på de kriminelles konto.

  Det var ikke muligt at spore pengene, da betalingerne til det falske kontonummer var distribueret videre i et større internationalt netværk. Heldigvis havde virksomheden en kriminalitetsforsikring hos os, så vi stod klar til at hjælpe.

  af al bedrageri bliver begået af virksomhedens egne medarbejdere – enten alene (37 %) eller i samarbejde med en ekstern gerningsmand (20 %).

  PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2020

  Fra 2019 til 2020 ses en stigning i antallet af anmeldte tilfælde af Fakturasvindel og/eller CEO-fraud.

  LCIK årsrapport 2020 (politi.dk)

  LCIK modtog 4.426 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2020 fra danske virksomheder, organisationer og myndigheder.

  LCIK årsrapport 2020 (politi.dk)

  Hvad dækker kriminalitetsforsikringen?

  Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

  Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår en strafbar handling mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

  Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

  Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis it-kriminelle skaffer sig adgang til jeres data, og en medarbejder på baggrund af dette bliver snydt til fx at gennemføre en forkert kontooverførelse.

  Kontooverførselsbedrageri

  Forsikringen dækker jeres økonomiske tab ved kontooverførelsesbedrageri, der skyldes, at it-kriminelle ulovligt har skaffet sig adgang til jeres computersystemer og manipuleret i data, programmer eller rutiner.

  Indbrud i netbank

  Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

  Erstatningsansvar over for tredjemand

  Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en strafbar handling begået af jeres ansatte, og I er erstatningsansvarlige over for dem.

  Omkostninger

  Forsikringen dækker rimelige udgifter til at fastslå årsagen til og omfanget af jeres direkte økonomiske tab, når der er en dækningsberettiget skade.

  Medarbejdere bliver snydt
  af it-kriminelle

  It-kriminalitet er i dag en af de største trusler mod danske virksomheder. Især ser vi en kraftig stigning i faktura- og betalingssvindel eller kontooverførselsbedrageri, der går under betegnelser som fake president fraud, CFO fraud eller impersonation fraud. Det kan fx være en person, der udgiver sig for at være leder i virksomheden og snyder en medarbejder til at udbetale penge til sig.

  Alle virksomheder uanset størrelse og branche kan blive ramt, og det kan desværre koste dyrt ikke at være forsikret.
  Læs mere om, hvordan I undgår, at jeres medarbejdere bliver snydt af it-svindlere.

  Få gode råd om it-svindel

  Loyale ansatte begår også
  underslæb og bedrageri

  Kriminalitet begået af ansatte er et stort problem. Vi ser ofte sager, hvor medarbejderne er blevet fristet. Måske er de sæson- eller deltidsansatte, som typisk er mindre loyale end fuldtidsansatte. Men selv loyale medarbejdere kan på grund af fx skilsmisse eller gæld blive drevet ud i økonomisk kriminalitet. Som eksempelvis en regnskabsmedarbejder, der overførte flere millioner fra virksomheden til et online spillesite, fordi han led af ludomani. Få gode råd om, hvordan I sikrer jer mod økonomisk kriminalitet.

  Forebyg økonomisk it-kriminalitet

  Spørgsmål og svar om kriminalitetsforsikringen

  Skal vi politianmelde sagen for at få tabet dækket?

  Nej, vi kræver som udgangspunkt ikke politianmeldelse. I enkelte tilfælde gør vi det, hvis det er nødvendigt som dokumentationen for den kriminelle handling.

  Vores medarbejdere er loyale, så hvorfor skulle de bedrage os?

  Det er desværre vores erfaring, at selv arbejdspladser med gode forhold og loyale medarbejdere kan komme ud for bedrageri fra en medarbejder. Ofte er det årsager, der er uden for ledelsens kontrol og helt private som fx skilsmisse, gæld eller ludomani, som leder til økonomisk desperation og dermed bedrageriet.

  Jeg har en enkeltmandsvirksomhed. Er kriminalitetsforsikringen relevant for mig?

  Hvis du ikke har medarbejdere, er en netbanksforsikring sandsynligvis et bedre valg. Den dækker indbrud i netbank og rimelige omkostninger til at genetablere saboteret data – og er derfor billigere.

  Kriminalitetsforsikringen kan dog være relevant, hvis du har deltidsansatte, sæsonansatte eller anden hjælp i perioder. De har typisk ikke så stor loyalitet over for din virksomhed og kender ikke jeres processer så godt. Det øger risikoen for, at de med vilje eller i god tro laver en kriminel handling, som kan koste dig dyrt.

  Vi anbefaler også en kriminalitetsforsikring til dig, der ønsker at blive forsikret mod konto-og fakturabedrageri, hvis kriminelle får adgang til dine computersystemer.

  I dækker ved kontooverførselsbedrageri. Hvad er det?

  Det er kontooverførselsbedrageri, når it-kriminelle ulovligt får adgang til jeres data, som de manipulerer og sender penge til de kriminelles egen konto.

  Blot det at modtage en e-mail eller et telefonopkald, betragter vi ikke som manipulation af data.

  Er pengene tabt, hvis vi bliver snydt til at betale?

  Har I overført penge elektronisk til svindlerne, bliver de typisk sendt videre i et større netværk af internationale konti. I langt de fleste tilfælde er det umuligt at spore pengene og finde gerningsmændene. Tabet rammer derfor direkte på bundlinjen og kan i værste fald medføre konkurs. Har I en kriminalitetsforsikring, dækker vi jeres direkte økonomiske tab – dog maksimalt inden for den forsikringssum, I har valgt.

  Hvad er prisen på en kriminalitetsforsikring?

  Vi skræddersyr kriminalitetsforsikringen til jer, og jeres pris afhænger derfor blandt andet af forholdene i virksomheden, antal ansatte og jeres ønsker til forsikringssummen. Kontakt os gerne for at få udregnet en pris på forsikringen i et tilbud, der passer til jeres virksomhed.

  Bliv klogere på kriminalitetsforsikring

  Vil I vide mere om, hvad kriminalitetsforsikring dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

  Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og jeres virksomhed.