Kriminalitetsforsikring

Kriminalitet begået af ansatte er et stort problem for mange virksomheder.

Med en kriminalitetsforsikring er du sikret mod de økonomiske tab som følge af kriminalitet begået mod virksomheden selv eller mod jeres kunder.

Kriminalitetsforsikringen dækker blandt andet:

 • Tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig eller bedrageri
  begået af ansatte over for virksomheden og/eller tredjemand
  – eksempelvis virksomhedens kunder
 • Netbanksindbrud, fx hvis en hacker tømmer jeres netbank
 • Meromkostninger til fjernelse af virus og genetablering
  af data mv. efter virus og datasabotage. Vi dækker disse
  omkostninger med helt op til 25 % af forsikringssummen.

Dækningen dækker tab, der er sket i Danmark, og som er konstateret, efter at forsikringen er købt.

Driftstab - leverandør og aftager

Driftstabsdækningen kan udvides med en leverandør- og aftagerdækning, som omfatter driftstab på grund af brand, tyveri eller vandskade hos en leverandør eller aftager.

Driftstab - meromkostning

Driftstabsdækningen kan også udvides med meromkostningsdækning, som dækker de ekstra omkostninger, som der kan være ved at opretholde driften efter en skade.

Ring til os på 33 55 55 50

- og få rådgivning og det helt rigtige tilbud.