Kriminalitets­forsikring

Dækker jeres tab, hvis it-kriminelle eller jeres medarbejdere alene eller i samarbejde med andre begår økonomisk kriminalitet mod virksomheden. Uanset om de ansatte gør det med vilje eller bliver snydt til det fx via en phishingmail.

Bestil tilbud

Hvorfor skal vi have en kriminalitetsforsikring?

Hvad ville det betyde for jer, hvis en medarbejder begår bedrageri mod jer? Eller hvis I betaler en falsk faktura og mister et stort beløb?

  • Dækker hvis en medarbejder bliver snydt af fx phishingmails fra it-kriminelle
  • Dækker hvis en medarbejder begår tyveri, underslæb, bedrageri, mandatsvig eller datasabotage mod jer
  • Dækker indbrud i netbank

Priser fra

422 kr.

om måneden

Priser fra 422 kr. om måneden

Månedlig pris* Forsikringssum Selvrisiko
422 kr. 1 mio. kr. 20.000 kr.
590 kr. 2 mio. kr. 20.000 kr.
675 kr.  2,5 mio. kr. 20.000 kr.
800 kr. 3 mio. kr. 20.000 kr.
1.054 kr. 5 mio. kr. 25.000 kr.Køb kriminalitetsforsikring

*2020-priser, inklusiv skadeforsikringsafgift til staten på 1,1 %, men eksklusiv opkrævningsgebyrer.
Se gebyrer og afgifter

Månedlig betaling
Ønsker du at betale dine forsikringer månedligt i stedet for én gang om året?
Læs mere her

Klik og læs, hvordan vores 3 it-kriminalitets­forsikringer dækker

NetbankKriminalitetCyber

Virus og ødelagt data

Med netbankforsikring (it-kriminalitet)
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres rimelige omkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen. Efter aftale med os dækker vi også rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og fastlægge, hvor meget I har mistet.

Med kriminalitetsforsikring
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres meromkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen.

Med cyberforsikring
Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres tab og rimelige omkostninger til fx at fjerne computervirus og genetablere data. Vi kan efter aftale også dække rimelige udgifter til at finde årsagen til angrebet og kortlægge, hvilke data I har mistet.

Indbrud i netbank

Med Netbankforsikring (it-kriminalitet)
Hvis it-kriminelle tømmer jeres erhvervskonto i netbanken, dækker vi det beløb, I får stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Desuden dækker vi eventuelle renter for overtræk, hvis it-kriminelle trækker penge på jeres kassekredit eller bruger trækningsret op til den grænse, I har aftalt med banken.

Med kriminalitetsforsikring
Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår tyveri, underslæb, bedrageri, mandatsvig eller datasabotage mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

Vi dækker, hvis en medarbejder via kriminelles adgang til jeres it-systemer bliver snydt og dermed giver jer et direkte økonomiske tab. Det kan fx være, hvis medarbejderen modtager en phishingmail og bliver snydt til at overføre penge til it-kriminelle.

Erstatningsansvar over for tredjemand

Med kriminalitetsforsikring
Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en af jeres ansattes økonomiske kriminalitet, og I er erstatningsansvarlige over for dem.  

Med cyberforsikring
Forsikringen dækker, hvis jeres egne ansattes, kunders eller andres følsomme data bliver misbrugt, og I bliver gjort erstatningsansvarlig for deres tab, hvis det skyldes følgerne af et cyberangreb rettet mod jer.

Driftstab

Vi erstatter jeres driftstab, hvis virksomhedens it-systemer bryder ned på grund af et cyberangreb, og I derfor ikke kan løse jeres opgaver, sælge jeres varer og lignende.

Genetablering af omdømme

Bliver jeres renommé skadet eller ødelagt i forbindelse med et cyberangreb, dækker vi jeres omkostninger til at genetablere det. Det kan være omkostninger til at dække bistand fra en konsulent, der hjælper med at kontakte jeres kunder og genoprette den generelle opfattelse af jer.


Oversigten er en forenkling af de enkelte produkter.
Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.


Bestil onlinemødeBetalte til svindlere i et halvt år

En restaurant fik hver måned leveret sodavand fra en fast leverandør. En dag modtog de en mail fra leverandøren, der bad dem om at registrere et nyt kontonummer til brug for fremtidige betalinger. Det gjorde regnskabsmedarbejderen, men 6 måneder efter stoppede leverancerne af sodavand med besked om manglende betaling.

Restauranten kontaktede leverandøren og fandt ud af, at mailen med det nye kontonummer var falsk, og at restauranten havde betalt til en kriminel. I forbindelse med en efterfølgende undersøgelse kunne det dokumenteres, at den kriminelle havde fået adgang til restaurantens systemer via en phishingmail, der gav den kriminelle adgang til bl.a. at kunne overvåge mailkorrespondancer.

Det var ikke muligt at spore pengene, da betalingerne til det falske kontonummer var distribueret videre i et større internationalt netværk. Heldigvis havde virksomheden en kriminalitetsforsikring hos os, så vi stod klar til at hjælpe.

af al bedrageri bliver begået af virksomhedens egne medarbejdere.

PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018

af virksomhederne i en PwC-undersøgelse har været udsat for bedrageri og økonomisk kriminalitet inden for de seneste 2 år.

PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018

343 danske virksomheder anmeldte i første halvår af 2019 sager, hvor de var blevet narret til at overføre penge til en person, der udgav sig for at være en anden.

Politi.dk, 22. august 2019

Hvad dækker kriminalitetsforsikringen?

Kriminalitet, medarbejderne begår med vilje

Vi dækker jeres direkte økonomiske tab, hvis en medarbejder begår tyveri, underslæb, bedrageri, mandatsvig eller datasabotage mod jer. Det kan fx være fakturasvindel, tyveri fra varelager eller misbrug af firmakonti. I kan både få dækket jeres økonomiske tab, hvis medarbejderen begår kriminaliteten alene eller sammen med andre.

Kriminalitet, medarbejdere bliver snydt til at begå

Vi dækker, hvis en medarbejder via kriminelles adgang til jeres it-systemer bliver snydt og dermed giver jer et direkte økonomiske tab. Det kan fx være, hvis medarbejderen modtager en phishingmail og bliver snydt til at overføre penge til it-kriminelle.

Indbrud i netbank

Hvis hackere tømmer jeres konti i netbank, dækker vi det beløb, der bliver stjålet. Det dækker banken ikke, når I er en virksomhed. Vi dækker jeres tab med op til den forsikringssum, I har valgt.

Virus og ødelagt data

Bliver I udsat for et virusangreb og datasabotage, dækker vi jeres meromkostninger til at fjerne computervirus, genetablere data og lignende med op til 25 % af forsikringssummen.

Erstatningsansvar over for tredjemand

Forsikringen dækker andre virksomheders eller personers tab, hvis det skyldes en af jeres ansattes økonomiske kriminalitet, og I er erstatningsansvarlige over for dem.  

Medarbejdere bliver snydt
af it-kriminelle

It-kriminalitet er i dag en af de største trusler mod danske virksomheder. Især ser vi en kraftig stigning i faktura- og betalingssvindel eller kontooverførselsbedrageri, der går under betegnelser som fake president fraud, CFO fraud eller impersonation fraud. Det kan fx være en person, der udgiver sig for at være leder i virksomheden og snyder en medarbejder til at udbetale penge til sig.

Alle virksomheder uanset størrelse og branche kan blive ramt, og det kan desværre koste dyrt ikke at være forsikret.
Læs mere om, hvordan I undgår, at jeres medarbejdere bliver snydt af it-svindlere.

Få gode råd om it-svindel

Loyale ansatte begår også
underslæb og bedrageri

Kriminalitet begået af ansatte er et stort problem. Vi ser ofte sager, hvor medarbejderne er blevet fristet. Måske er de sæson- eller deltidsansatte, som typisk er mindre loyale end fuldtidsansatte. Men selv loyale medarbejdere kan på grund af fx skilsmisse eller gæld blive drevet ud i økonomisk kriminalitet. Som eksempelvis en regnskabsmedarbejder, der overførte flere millioner fra virksomheden til et online spillesite, fordi han led af ludomani. Få gode råd om, hvordan I sikrer jer mod økonomisk kriminalitet.

Forebyg økonomisk it-kriminalitet

Spørgsmål og svar om kriminalitetsforsikringen

Skal vi politianmelde sagen for at få tabet dækket?

Nej, vi kræver som udgangspunkt ikke politianmeldelse. I enkelte tilfælde gør vi det, hvis det er nødvendigt som dokumentationen for den kriminelle handling.

Vores medarbejdere er loyale, så hvorfor skulle de bedrage os?

Det er desværre vores erfaring, at selv arbejdspladser med gode forhold og loyale medarbejdere kan komme ud for bedrageri fra en medarbejder. Ofte er det årsager, der er uden for ledelsens kontrol og helt private som fx skilsmisse, gæld eller ludomani, som leder til økonomisk desperation og dermed bedrageriet.

Jeg har en enkeltmandsvirksomhed. Er kriminalitetsforsikringen relevant for mig?

Hvis du ikke har medarbejdere, er en netbanksforsikring sandsynligvis et bedre valg. Den dækker indbrud i netbank og rimelige omkostninger til at genetablere saboteret data – og er derfor billigere.

Kriminalitetsforsikringen kan dog være relevant, hvis du har deltidsansatte, sæsonansatte eller anden hjælp i perioder. De har typisk ikke så stor loyalitet over for din virksomhed og kender ikke jeres processer så godt. Det øger risikoen for, at de med vilje eller i god tro laver en kriminel handling, som kan koste dig dyrt.

Vi anbefaler også en kriminalitetsforsikring til dig, der ønsker at blive forsikret mod konto-og fakturabedrageri, hvis kriminelle får adgang til dine computersystemer.

I dækker ved mandatsvig. Hvad er det?

Det er mandatsvig, når en person, der forvalter virksomhedens penge, misbruger sin position til at berige sig selv og dermed giver virksomheden et økonomisk tab. Det kan fx være en ansat, der laver en dyr og mindre god aftale med en leverandør, hvis leverandøren til gengæld bygger et sommerhus til den ansatte privat.

I dækker ved bedrageri. Hvad er det?

Det er bedrageri at få nogen til at gøre noget, de ikke ville have gjort, hvis de havde kendt til sagens rette sammenhæng. Det kan fx være, hvis en medarbejder godkender en overførsel af penge for en kollega, og det viser sig, at pengene bliver sat ind på kollegaens konto. Hvis medarbejderen havde vidst det, havde han ikke udbetalt pengene.

I dækker ved underslæb. Hvad er det?

Det er underslæb, når en person tager penge eller værdier, som tilhører en anden, men er i vedkommendes varetægt. Det klassiske eksempel er, hvis en kasserer tager penge af kassen. Forskellen på tyveri og underslæb er, at personer, der laver underslæb, allerede har værdierne i deres varetægt.

Er pengene tabt, hvis vi bliver snydt til at betale?

Har I overført penge elektronisk til svindlerne, bliver de typisk sendt videre i et større netværk af internationale konti. I langt de fleste tilfælde er det umuligt at spore pengene og finde gerningsmændene. Tabet rammer derfor direkte på bundlinjen og kan i værste fald medføre konkurs. Har I en kriminalitetsforsikring, dækker vi jeres direkte økonomiske tab – dog maksimalt inden for den forsikringssum, I har valgt.

Hvad er prisen på en kriminalitetsforsikring?

Vi skræddersyr kriminalitetsforsikringen til jer, og jeres pris afhænger derfor blandt andet af forholdene i virksomheden, antal ansatte og jeres ønsker til forsikringssummen. Kontakt os gerne for at få udregnet en pris på forsikringen i et tilbud, der passer til jeres virksomhed.

Bliv klogere på kriminalitetsforsikring

Vil I vide mere om, hvad kriminalitetsforsikring dækker? Og om der er noget, I skal være særlig opmærksomme på?

Vi har samlet forsikringens vigtigste dokumenter her. Så kan I få overblik, og se, hvordan den kan sikre jer og jeres virksomhed.