Løsøreforsikring

Codan Løsøre

Regningen kan blive stor for virksomheden, hvis det pludselig bliver nødvendigt at anskaffe nyt inventar, elektronisk udstyr og fylde lageret op, fordi der har været brand eller indbrud.

  • Skader på varer, inventar og maskiner
  • Elektronik, spiritus- og tobaksvarer mm.
  • Penge og pengepræsentativer

Hvor alvorligt ville det være for dit firma at undvære en maskine i en uge? Eller printeren? Og hvor slemt ville det være at miste en del af varelageret?

Codan Løsøre dækker ikke kun varer, inventar og maskiner ved brand, tyveri og vandskader. Den dækker også følgeudgifter som f.eks. oprydning efter brand og omstilling af låse efter indbrud. Forsikringen dækker på den eller de adresser, der er aftalt ved indgåelse af forsikringsaftalen.

Codan Løsøre kan tilpasses din virksomheds behov

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er Codan Løsøre en fleksibel forsikring med en stribe tilvalgsdækninger, som gør det muligt for sig at sikre dig i forhold til dit reelle behov. Vi sælger ikke en samlet pakke, men en skræddersyet løsning.

Sådan dækker løsøreforsikringen

Grunddækninger

Brand, tyveri og vandskader

Dækker varer, inventar og maskiner ved brand, tyveri og vandskader.

Følgeudgifter efter skade

Dækker følgeudgifter som fx oprydning efter brand og omstilling af låse efter indbrud.

Værdier

Dækker værdier, der ved en skade har befundet sig i en bygning med hårdt tag.

Elektronik, spiritus- og tobaksvarer mm.

Elektronik, spiritus- og tobaksvarer og andre værdifulde varer, der er lette at omsætte som tyvekoster

Rede penge og pengerepræsentativer

Rede penge og pengerepræsentativer - kontanter samt ucrossede og underskrevne checks, frimærker, værdipapirer, mønt-, skrabe-, tele- og klippekort og andet, der nemt kan veksles.

Tilvalg

All Risk dækning på varer og inventar

Dækker alle pludseligt opståede skader på varer og inventar.

Hærværk

Omfatter både hærværk og graffiti - uanset om det sker i eller uden for virksomhedens arbejdstid.

It- og svagstrømskasko

Omfatter skader på it-udstyr, tyverialarmer, kasseapparater, telefoner og andet svagstrømsudstyr.

Maskinkasko

Omfatter alle virksomhedens maskiner i tilfælde af kaskoskader, kortslutning og hærværk.

Containerdækning

Dækker skader på containere med indhold efter fx brand, tyveri af hele containeren og indbrud.

Skurvogn

Omfatter selve skurvognen og dens indhold ved brand og indbrud.

Telt- og boblehal

Omfatter telt- og boblehal med indhold på virksomhedens egen adresse i tilfælde af brand.

Brandfarlige væsker

Omfatter benzin og diesel i over- eller underjordiske tanke inkl. påfyldningsstandere.

Bærbar pc-kaskodækning

Omfatter bærbare pc’er inkl. tilbehør overalt i Europa.

Mobiltelefon-kaskodækning

Omfatter mobiltelefoner med tilbehør overalt i verden.

Stilladsdækning

Dækker stilladsmateriel og opstillede stilladser mod brand, tyveri, vandskade, storm, hærværk og påkørsel.

Værktøjsdækning

Omfatter håndværktøj, materiel, byggematerialer og hårde hvidevarer i aflåste bygninger på arbejdspladser.

Arbejdsmaskinkaskoforsikring

Dækker fysisk skade ved pludselige hændelser, hvad enten de kommer udefra eller indefra.

Glas og skilte

Dækker skader som følge af brud.

Sanitet

Dækker skader som følge af brud på håndvaske, badekar, bideter, cisterner og wc-kummer.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om løsøreforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere her.