Løsøreforsikring

Codan Løsøre

Regningen kan blive stor for virksomheden, hvis det pludselig bliver nødvendigt at anskaffe nyt inventar, elektronisk udstyr og fylde lageret op, fordi der har været brand eller indbrud.

Hvor alvorligt ville det være for dit firma at undvære en maskine i en uge? Eller printeren? Og hvor slemt ville det være at miste en del af varelageret?

Codan Løsøre dækker ikke kun varer, inventar og maskiner ved brand, tyveri og vandskader. Den dækker også følgeudgifter som f.eks. oprydning efter brand og omstilling af låse efter indbrud.

  • Skader på varer, inventar og maskiner
  • Brand, tyveri og vandskader
  • Følgeudgifter
  • På den eller de adresser, der er aftalt
  • Værdier, der har befundet sig i en bygning med hårdt tag
  • Elektronik, spiritus- og tobaksvarer og andre værdifulde varer, der er lette at omsætte som tyvekoster
  • Rede penge og pengerepræsentativer - kontanter samt ucrossede og underskrevne checks, frimærker, værdipapirer, mønt-, skrabe-, tele- og klippekort og andet, der nemt kan veksles.

Codan Løsøre kan tilpasses din virksomheds behov

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er Codan Løsøre en fleksibel forsikring med en stribe tilvalgsdækninger, som gør det muligt for sig at sikre dig i forhold til dit reelle behov. Vi sælger ikke en samlet pakke, men en skræddersyet løsning.

Produktinformation (PID)

Køb Codan Løsøre

Ring til os på 33 55 55 50 og få et tilbud.

Bestil et tilbud online

Tilvalg

All Risk dækning på varer og inventar
Dækker alle pludseligt opståede skader på varer og inventar.

Hærværk
Omfatter både hærværk og graffiti - uanset om det sker i eller uden for virksomhedens arbejdstid.

EDB- og svagstrømskasko
Omfatter skader på edb-udstyr, tyverialarmer, kasseapparater, telefoner og andet svagstrømsudstyr.

Maskinkasko
Omfatter alle virksomhedens maskiner i tilfælde af kaskoskader, kortslutning og hærværk.

Containerdækning
Dækker skader på containere med indhold efter fx brand, tyveri af hele containeren og indbrud.

Skurvogn
Omfatter selve skurvognen og dens indhold ved brand og indbrud.

Telt- og boblehal
Omfatter telt- og boblehal med indhold på virksomhedens egen adresse i tilfælde af brand.

Brandfarlige væsker
Omfatter benzin og diesel i over- eller underjordiske tanke inkl. påfyldningsstandere.

Bærbar pc-kaskodækning
Omfatter bærbare pc’er inkl. tilbehør overalt i Europa.

Mobiltelefon-kaskodækning
Omfatter mobiltelefoner med tilbehør overalt i verden.

Stilladsdækning
Dækker stilladsmateriel og opstillede stilladser mod brand, tyveri, vandskade, storm, hærværk og påkørsel.

Værktøjsdækning
Omfatter håndværktøj, materiel, byggematerialer og hårde hvidevarer i aflåste bygninger på arbejdspladser.

Arbejdsmaskinkaskoforsikring
Dækker fysisk skade ved pludselige hændelser, hvad enten de kommer udefra eller indefra.

Glas og skilte
Dækker skader som følge af brud.

Sanitet
Dækker skader som følge af brud på håndvaske, badekar, bideter, cisterner og wc-kummer.