Løsøreforsikring

Regningen kan blive stor for virksomheden, hvis det pludselig bliver nødvendigt at anskaffe nyt inventar, elektronisk udstyr og fylde lageret op, fordi der har været brand eller indbrud.

Codan Løsøre dækker ikke kun varer, inventar og maskiner ved brand, tyveri og vandskader. Den dækker også følgeudgifter som f.eks. oprydning efter brand og omstilling af låse efter indbrud. Forsikringen dækker på den eller de adresser, der er aftalt ved indgåelse af forsikringsaftalen.

Codan Løsøre kan tilpasses din virksomheds behov

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er Codan Løsøre en fleksibel forsikring med en stribe tilvalgsdækninger, som gør det muligt for sig at sikre dig i forhold til dit reelle behov. Vi sælger ikke en samlet pakke, men en skræddersyet løsning.

Sådan dækker løsøreforsikringen