Professionel ansvarsforsikring

Codan Professionel ansvarsforsikring

Ligesom personer har virksomheder et erstatningsansvar.

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring dækker:

+ Det erstatningsansvar, som din virksomhed efter dansk rets almindelige erstatningsregler kan have i forbindelse med udførelse af de aktiviteter, som er omfattet af forsikringspolicen
+ Erstatningsansvar for skade på personer og ting samt formuetab som skyldes rådgivning leveret af din virksomhed

Dækning uden for Danmark

Forsikringen dækker som udgangspunkt i Danmark. Hvis du har kunder eller aktiviteter uden for Danmark, bør du aftale en udvidet forsikringsdækning.

Køb Codan Professionel ansvarsforsikring samt retshjælp

Ring til os på 33 55 55 50, og få rådgivning og det helt rigtige tilbud.