Professionel ansvarsforsikring

Forsikringen dækker:

  • Det erstatningsansvar, som din virksomhed efter dansk rets almindelige erstatningsregler kan ifalde i forbindelse med udførelse af de aktiviteter, som er omfattet af forsikringspolicen
  • Erstatningsansvar for skade på personer og ting samt formuetab som skyldes rådgivning leveret af din virksomhed