Revisoransvars-
forsikring

Revisorer kan have et særligt ansvar som rådgiver af privatpersoner og virksomheder.

Codan Revisoransvar

Dækker dit ansvar i forbindelse med regnskabsrevision og erklæringsudstedelse.

Læs mere

En revisoransvarsforsikring dækker dit ansvar i forbindelse med regnskabsrevision og erklæringsudstedelse. Forsikringen er lovpligtig og en forudsætning for at blive godkendt som revisor i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ud over de lovkrav, der stilles til revisoransvarsforsikringer, dækker Codans Revisoransvarsforsikring også:

Underslæb

Dækker fx, hvis ansat personale er skyldigt i forbrug af betroede midler.

Tab af dokumenter

Dækker erstatninger op til 200.000 kr. pr. forsikringsår.

Tilsidesættelse af pligter

Dækker i tilfælde af grov uagtsomhed.

Partnerhæftelse

Basis-forsikringen dækker dit personlige ansvar som revisor. Partnerhæftelse dækker fx partneres erstatningsansvar i det tilfælde af en anden partner forsætligt overtræder sine forpligtelser.

Tingskade

Dækker ansvar for skader på ting, som firmaet har i varetægt. Tingene er forsikret mod brand-, tyveri-, vandskade og bortkomst.

Projektansvar

Dækker i forbindelse med opgaver, der involverer større værdier, eller af andre grunde ikke er tilstrækkeligt dækket af den almindelige revisoransvarsforsikring. Hos Codan kan den tegnes for selv få dage.

Revisorgaranti

Ligesom revisoransvarsforsikring henvender sig til dig som statsautoriseret og/eller registreret revisor, henvender revisorgarantien sig til samme gruppe, der i henhold til gældende lovgivning på området, skal stille en garanti til rådighed for at måtte udøve revisorvirksomhed.

Med garantien dækker Codan krav op til 500.000 kr., som måtte rejses mod dig i forbindelse med udøvelse af dit hverv som revisor.

Derudover kan Codan tilbyde forskellige tillægsdækninger alt efter dit behov – bl.a. når det gælder dit ansvar som rådgiver.

Ring i dag på 33 55 55 50 og få en klar anbefaling og et godt tilbud.