Revisor­ansvars­forsikring

Revisorer og revisionsfirmaer kan pådrage sig et erstatningsansvar for formuetab, i forbindelse med rådgivning og udarbejdelse af regnskaber, for privatpersoner og virksomheder. En revisoransvarsforsikring er lovpligtig og en forudsætning for at blive godkendt som revisor.

  • Lovpligtig for revisorer
  • Ansvar for rådgivning, revision og erklæringsudstedelse
  • Erstatningsansvar i forbindelse med revisionsvirksomhed

Sådan dækker forsikringen

Ud over de lovkrav, der stilles til revisoransvarsforsikringer, indeholder vores revisoransvarsforsikring en række ekstra dækninger. Derudover kan du selv tilvælge, så din forsikring passer til dine og din virksomheds behov.

Grunddækninger

Rådgiveransvar

Rådgiveransvar dækker det erstatningsansvar for formuetab, som du og dit personale kan pådrage jer i forbindelse med rådgivning af dine/jeres klienter.

Erklæringsansvar

Erklæringsansvar dække de aktiviteter der udøvers i henhold til Revisorloven.

Revisorgaranti

Revisorgarantien dækker det økonomiske ansvar, du pådrager dig som følge af f.eks. underslæb og grov uagtsom adfærd.

Tingskade

Ekstra

Dækker ansvar for skader på ting, som firmaet har i varetægt. Tingene er forsikret mod brand-, tyveri-, vandskade og bortkomst.

Tilvalg

Partnerhæftesle

Basis-forsikringen dækker dit personlige ansvar som revisor. Partnerhæftelse dækker fx partneres erstatningsansvar i det tilfælde af en anden partner forsætligt overtræder sine forpligtelser.

Projektansvar

Dækker i forbindelse med opgaver, der involverer større værdier, eller af andre grunde ikke er tilstrækkeligt dækket af den almindelige revisoransvarsforsikring. Hos Codan kan den tegnes for selv få dage.

Få et uforpligtende
forsikringstjek og tilbud

Vores forsikringsrådgivere giver dig en grundig gennemgang af din virksomheds forsikringsbehov og en god forståelse for, hvordan du bedst kan sikre dig og dine medarbejdere, så I kan undgå overraskelser.

Ring på 33 55 55 50 eller book et onlinemøde.

Læs mere og book onlinemøde

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om revisoransvarsforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere her.