Revisoransvarsforsikring

Revisorer og revisionsfirmaer kan pådrage sig et erstatningsansvar for formuetab, i forbindelse med rådgivning og udarbejdelse af regnskaber, for privatpersoner og virksomheder. En revisoransvarsforsikring

  • dækker dit ansvar i forbindelse med rådgivning, regnskabsrevision og erklæringsudstedelse
  • består af en ansvarsforsikring og garantiforsikring, som dækker dig og dit personales erstatningsansvar i forbindelse med revisionsvirksomhed
  • er lovpligtig og en forudsætning for at blive godkendt som revisor.

Hos Codan kan vi tilbyde forsikringen, når I er minimum tre revisorer i virksomheden.

Lovpligtig

Sådan dækker forsikringen

Ud over de lovkrav, der stilles til revisoransvarsforsikringer, indeholder vores revisoransvarsforsikring en række ekstra dækninger. Derudover kan du selv tilvælge, så din forsikring passer til dine og din virksomheds behov.

Rådgiveransvar

Rådgiveransvar dækker det erstatningsansvar for formuetab, som du og dit personale kan pådrage jer i forbindelse med rådgivning af dine/jeres klienter.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Erklæringsansvar

Erklæringsansvar dække de aktiviteter der udøvers i henhold til Revisorloven.

Ring nu og hør mere 33 55 55 50

Revisorgaranti

Revisorgarantien dækker det økonomiske ansvar, du pådrager dig som følge af f.eks. underslæb og grov uagtsom adfærd.

Tingskade

Ekstra

Dækker ansvar for skader på ting, som firmaet har i varetægt. Tingene er forsikret mod brand-, tyveri-, vandskade og bortkomst.

Partnerhæftesle

Basis-forsikringen dækker dit personlige ansvar som revisor. Partnerhæftelse dækker fx partneres erstatningsansvar i det tilfælde af en anden partner forsætligt overtræder sine forpligtelser.

Projektansvar

Dækker i forbindelse med opgaver, der involverer større værdier, eller af andre grunde ikke er tilstrækkeligt dækket af den almindelige revisoransvarsforsikring. Hos Codan kan den tegnes for selv få dage.