Sundheds­forsikring til virksomheder

Med en Sundhedsforsikring i Codan kan dine medarbejdere hurtigt genoptage deres hverdag efter en skade

Fra virksomheder, som har behandlingsforsikring i Codan, ved vi, at det er et uundværligt personalegode, som giver dem tryg­hed i hverdagen. Der er ikke noget ved at skulle vente på lange behandlingstider og genoptræning i det offentlige, når man gerne vil være rask og komme hurtigt tilbage til den normale hverdag og arbejdet. Uanset hvor mange ansatte I har, kan I skrue ned for sygefravæ­ret med behandlingsforsikringen, og samtidig vil I opleve mere tilfredse medarbejdere.

 • Undersøgelse og behandling
 • Rådgivning fra sygeplejesker
 • Ingen lægehenvisning ved fysiske behandlinger
 • Behandling af stress

Nem adgang til behandling og specialister

Vi giver dine medarbejdere nem adgang til fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi, akupunktør og behandling af stress uden lægehenvisning. Er skaden mere omfattende sørger vi for, at man tilses af en specialist indenfor 10 hverdage.

Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og behandling af sygdomme, hvis behandlingen forventes at kunne kurere sygdommen, eller væsentligt og varigt forbedre din tilstand.

Sådan dækker Codan Sundhed

Undersøgelse og behandling

Undersøgelse og behandling på et privathospital og ved speciallæge indenfor 10 hverdage.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Operation

Operation inkl. kontrol, medicin, hjælpemidler og genoptræning.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Kroniske sygdomme

Kroniske sygdomme, som diagnosticeres i forsikringsperioden er dækket i 6 måneder.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Følgesygdomme til kroniske sygdomme

Følgesygdomme til kroniske sygdomme er altid dækket, uanset hvornår den kroniske sygdom er opstået, hvis behandling vil føre til varig og væsentlig bedring.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Psykiske lidelser

Tre-partssamtaler og behandling af psykiske lidelser hos psykolog og psykiater samt akut krisehjælp.

Medarbejdere som føler sig stresset, behøver ikke en lægehenvisning, men kan ringe direkte til Codan. Vi tilbyder forskellige behandlingsformer og tilpasser dem medarbejderens behov.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling (alkohol, medicin, narkotika, ludomani og spiseforstyrrelser).

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Second opinion

Mulighed for second opinion om forsikringsberettiget operation/behandling fra anden læge/behandler.

Forsikrede kan ved alle tvivlsspørgsmål henvende sig til Codan på tlf. 33 55 38 34. Codan sørger for at forsikrede bliver ringet op af en læge, som kan svare på spørgsmål, såfremt spørgsmålene ikke kan besvares af en sygeplejerske.

Rekreationsophold, hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje

Rekreationsophold i direkte tilslutning til operation dækkes i op til 30 dage med 50.000 kr.

Hjemmehjælp/hjemmepleje er dækket i op til 30 dage.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Pleje ved terminal sygdom

Forsikringen dækker nødvendige og rimelige omkostninger til forplejning i op til 3 måneder eller med 300.000 kr.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Behandling af graviditetsgener

Udgifter til behandling afledt af gener/komplikationer i forbindelse med graviditet er dækket af forsikringen.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Søvnudredning og behandling

Forsikringen dækker udredning af søvnproblemer.

Forsikringen dækker udredning af søvnproblemer herunder søvnspecialistkonsultation, ambulant undersøgelse for søvnapnø (polygrafisk undersøgelse), døgnrytmeforstyrrelse (actigraf undersøgelse) samt søvnundersøgelse i søvnlaboratorie (Polysomnografi og MultiSleepLatencyTest). Forsikringen dækker igangsættelse og kontrol af medicinsk behandling af fysiologisk søvnforstyrrelse, adfærdsmedicinsk behandlingsforløb hos søvnterapeut eller søvnspecialist. Dette kan kombineres med psykologbehandling for stress, angst, depression mv.

Forsikringen dækker C-pap-behandling af søvnapnø frem til første årlige kontrol. Forsikringen dækker også behandling af søvnapnø med bideskinne, hvis der foreligger en henvisning efter søvnudredning. Forsikringen dækker ikke kontroller/vedligeholdelse af bideskinne.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Diætist

Forsikringen dækker to forløb i forsikringsperioden hos en autoriseret forløb hos en autoriseret diætist på baggrund af en lægeanbefaling.

Se i øvrigt forsikringsbetingelser her på siden.

Mere om sundhedsforsikringen

Rådgivning fra vores sygeplejersker

Vores sygeplejersker står altså altid til rådighed. Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen, så kan man stadigvæk modtage vejledning fra vores sygeplejersker. De kan vejlede i, hvordan man kan modtage behandling for skaden i det offentlige.

Ingen lægehenvisning

Det kræver ingen lægehenvisning at bruge forsikringen, hvis man skal til

 • Fysioterapeut*
 • Kiropraktor
 • Osteopat
 • Zoneterapeut
 • Akupunktør

Man kan nemt anmelde skaden her på codan.dk, så udbetaler vi penge, så man hurtigt kan komme i gang med behandling hos sin foretrukne behandler.

*Ved behandling hos fysioterapeut skal man selv betale det manglende offentlige tilskud, hvis man ikke har en lægehenvisning. Ønsker man at få dækket det fulde beløb, skal man have en lægehenvisning.

Behandling af stress

Det kræver ikke en lægehenvisning at blive behandlet for stress. Man skal blot ringe til Codan, når man ønsker at komme i behandling. Codan tilbyder forskellige behandlingsformer af stress, som man vil blive vejledt i, når man ringer. Dermed får man den behandling, som passer bedst til netop ens behov. Vi dækker også trepartssamtaler med arbejdspladsen, så der kan skabes de rigtige rammer og forudsætninger for at vende tilbage til hverdagen.

Codan Sundhed dækker ikke:

 • Behandling af kroniske lidelser opstået før medarbejderen indtrådte i forsikringen
 • Sygdomme med komplicerede behandlingsforløb (f.eks. organtransplantationer)
 • Kosmetiske behandlinger, som ikke skyldes sygdom eller ulykke
 • Fertilitetsbehandling, scanninger og undersøgelser i forbindelse med graviditet
 • Tandlidelser

Bliv klogere på detaljerne

Forsikringsbetingelser

Har du som arbejdsgiver fornyet jeres sundhedsforsikring i 2018 hos Codan eller ønsker din virksomhed at tegne en sundhedsforsikring i Codan gælder følgende betingelser:

Nye betingelser

Har du som arbejdsgiver endnu ikke fornyet jeres sundhedsforsikring i 2018 hos Codan, så gælder følgende betingelser indtil fornyelsen:

Gamle betingelser

Skatteregler

Præmien for den privatrelaterede dækning er skattepligtig og udgør 50% af den samlede pris.

Præmien for arbejdsrelateret dækning er skattefri for medarbejderen, hvis virksomheden betaler præmien.

Virksomheden sørger selv for beskatning hos medarbejderen og afregning af arbejdsmarkedsbidrag. Alle præmier, der betales fuldt ud af virksomhederne er fradragsberettiget som en driftsudgift.