Coronavirus og erhvervsforsikringer

Vi sidder klar til at hjælpe og besvare spørgsmål om coronavirus og erhvervsforsikringer.

En del af vores erhvervskunder kan mærke konsekvenserne af coronavirus (COVID-19), og Codan ser aktivt på, hvordan vi bedst kan støtte vores kunder.

Codan støtter regeringens officielle tiltag for at mindske og forebygge smittespredelsen af coronavirus, og vi har taget forholdsregler for fortsat at kunne levere en god service og rådgivning.

Hver kunde, branche og industri står i deres helt særlige situation, derfor er det afgørende for os, at vi finder løsninger, som hjælper hver enkel kunde bedst muligt.
Vi har herunder samlet svar på mange af de spørgsmål, vi får for tiden fra vores erhvervskunder. Måske står I med nogle af de samme spørgsmål?

Hvis I ikke kan finde svar, er I altid velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem klokken 8 og 16, som vi plejer. Har I en erhvervsassurandør tilknyttet, er I altid velkomne til at kontakte ham eller hende.

Spørgsmål og svar

Vælg det forsikringsområde eller emne, det drejer sig om og find svar på de fleste spørgsmål, som vi oplever på nuværende tidspunkt. 

Genåbning

Jeg skal genåbne og opstarte min virksomhed igen efter nedlukningen. Skal jeg være opmærksom på noget?

I forbindelse med at dele af Danmark og erhvervslivet genåbner kan der være flere forhold, I skal være opmærksomme på, hvis I har fået justeret forsikringen på grund af konsekvenserne af coronavirus og nedlukningen. Måske har I fået tilrettet antallet af ansatte? Eller har fået justeret forsikringssummen til det lavere, midlertidige driftsniveau eller den omlagte produktion?

I alle tre tilfælde er der behov for at få forsikringen opdateret igen med den rette og lovpligtige dækning, så I er helt klar til at genåbne og øge aktiviteten igen.

Du kan altid tage fat i din kontaktperson hos Codan eller kontakte os på 33 55 29 05 alle hverdage mellem kl. 8-16, hvor vi sidder klar til at se på din dækning og svare på spørgsmål.

Arbejdsskadeforsikring

Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, når vores medarbejdere arbejder hjemmefra eller er hjemsendt?

Selvom I måske har sendt op til 70-80% af arbejdsstyrken hjem, har I fortsat en forpligtelse til at have en arbejdsskadeforsikring, da det midlertidige ”hjemmekontor” betragtes som en arbejdsplads. Det betyder, at I fortsat har ansvar for at sikre jeres medarbejdere, hvis der fx skulle opstå et uheld.

Så længe medarbejderne er ansat og udfører arbejde - selv i meget begrænset omfang, og uanset hvor arbejdet udføres - er de stadig omfattet af Arbejdsskadesikringsloven og skal være forsikrede.

Der kan være gråzoner, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om en arbejdsskade eller et uheld i privat sammenhæng. Som udgangspunkt er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der som sædvanlig tager stilling og vurderer hver case. Men konsekvensen er den samme: Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis virksomheder skal afholde udgifter til behandling eller erstatning til medarbejderen.

Vi har opsagt eller hjemsendt flere medarbejdere - kan vi ændre medarbejderantallet på vores arbejdsskadeforsikring?

Ved opsigelse af medarbejdere
Har I opsagt nogle eller alle jeres medarbejdere, kan medarbejdertallet nedsættes på jeres arbejdsskadepolice fra dag til dag, men først når medarbejderens opsigelsesperiode er udløbet. Medarbejderen skal nemlig være dækket af arbejdsskadeforsikringen i hele opsigelsesperioden.   

Ved hjemsendelse af medarbejdere
Er jeres medarbejderne hjemsendt, men stadig ansat, og arbejder hjemmefra i et eller andet omfang, er de fortsat omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring, og de kan derfor ikke fjernes fra jeres arbejdsskadeforsikring.

Hjemsendte medarbejdere uden løn
Hvis I benytter jer af regeringens støtteordning, hvor hjemsendte medarbejdere uden løn kan få kompensation, så kan I justere i antallet af medarbejdere omfattet af arbejdsskadeforsikringen og kan dermed få justeret jeres præmie, da medarbejdere i denne situation ikke må udføre arbejde.

Jeg skal genåbne og opstarte min virksomhed igen efter nedlukningen. Skal jeg være opmærksom på noget?

I forbindelse med at dele af Danmark og erhvervslivet genåbner kan der være flere forhold, I skal være opmærksomme på, hvis I har fået justeret forsikringen på grund af konsekvenserne af coronavirus og nedlukningen. Måske har I fået tilrettet antallet af ansatte? Eller har fået justeret forsikringssummen til det lavere, midlertidige driftsniveau eller den omlagte produktion?

I alle tre tilfælde er der behov for at få forsikringen opdateret igen med den rette og lovpligtige dækning, så I er helt klar til at genåbne og øge aktiviteten igen.

Du kan altid tage fat i din kontaktperson hos Codan eller kontakte os på 33 55 29 05 alle hverdage mellem kl. 8-16, hvor vi sidder klar til at se på din dækning og svare på spørgsmål.

Driftstabsforsikring

Vi kan se, at vi får en nedgang i vores dækningsbidrag - kan vi nedsætte vores driftstabsforsikring? Og dækker forsikringen driftstab på grund af coronavirus?

Hvis I forventer et lavere dækningsbidrag, kan driftstabssummen nedsættes, men I skal være varsomme, da det er vigtigt at få sat summen korrekt, så I undgår at blive underforsikret. Kontakt gerne jeres assurandør eller kundeservice.

Driftstabsforsikringen dækker det tab, virksomheden lider som følge af en ”skade”, dvs. typisk brand, vand eller tyveri. Driftstab, der skyldes andre omstændigheder, eksempelvis forhold afledt af coronavirus, er ikke dækket.

Maskinforsikring

Kan præmien på vores maskinforsikring nedsættes, når maskinerne nu står stille?

Vi kan desværre ikke sætte præmien ned, men hvis I ønsker det, kan I annullere dækningen og sætte den på igen, når maskinerne sættes i drift igen.

Erhvervsbil/motorforsikring

Vores erhvervsbiler kører ikke eller kører meget lidt – kan præmien på vores motorforsikring nedsættes?

Udgangspunktet er, at der skal betales præmie, så længe bilen er indregistreret. Der er enkelte kunder, hvor omsætningen er faldet til ingenting på få dage, fx busselskaber med turistkørsel, og for denne type af kunder, vil vi ofte kunne aftale en stilstandsdækning, selvom bilen fortsat er indregistreret. Kontakt din assurandør eller vores kundeservice, hvis I har behovet.  

Produktansvarsforsikring

Vores omsætning styrtdykker – kan vi få sat præmien ned på produktansvar?

Ja, omsætningen på policen kan ændres til den forventede fremadrettede omsætning i den midlertidige periode. Vær opmærksom på, at policen bør ændres igen, hvis I vender tilbage til normal omsætning, for at sikre, at I fortsat er dækket ordentligt.

Vi ændrer midlertidigt vores produktion til at fremstille håndsprit. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

I skal sørge for at ansvarspolicens risikobeskrivelse bliver udvidet, og oplyse den forventede omsætning relateret til produkterne. Kontakt venligst Codan herom.

Transportforsikring

Vi sender stort set ingen varer rundt mere – kan vi få sat præmien ned på vores transportforsikring (cargo)?

Nej, præmien kan ikke sættes ned, men den følger ofte virksomhedens omsætning. Et fald i omsætningen vil give en lavere præmie enten via den årlige regulering eller til næste fornyelse. Hvis transporterne helt er ophørt, kan transportforsikringen annulleres og tegnes igen, når transporterne genoptages.

Sundhedsforsikring

Kan vi få sat præmien ned på vores sundhedsforsikring, når vores medarbejdere arbejder hjemme?

Forsikringen dækker fortsat dine medarbejdere, selv om de arbejder hjemmefra, og præmien kan derfor ikke sættes ned.

Bygnings - og løsøreforsikring

Kan vi få sat præmien ned på vores bygnings- og løsøreforsikring, når vi nu ikke er der?

Hvis summer og værdier er uændrede, sætter vi ikke præmien ned. For nogle kunder vil brandrisikoen være lavere, hvis produktion mv. er gået i stå, men til gengæld er der en højere risiko for bl.a. indbrud mv., når bygningerne står ubenyttede.

Produktionen i virksomheden er sat helt i bero – vil I afvise skader med den begrundelse, at der ikke har været ført tilsyn med bygningerne/maskiner/udstyr i et stykke tid eller det har stået stille?

Nej, vi dækker, hvis der sker skader, selvom lokalerne ikke benyttes. Hvis den nuværende situation trækker ud, kan det blive nødvendigt at stille krav om tilsyn mv. Det er dog allerede nu en rigtig god ide at føre tilsyn med lokalerne, så I sikrer, at eventuelle indbrud, vandskader mv. ikke griber om sig.

Produktionen i virksomheden er sat helt i bero – vil I afvise skader med den begrundelse, at bygningerne er ubenyttede?

Det vil vi ikke gøre gældende i de kommende uger - i første omgang frem til og med uge 19. Herefter vil vi tage stilling på ny.

Er mit IT-udstyr, fx pc’er, skærme og printere, dækket, når mine medarbejdere har taget det med hjem for at arbejde hjemmefra?

Codan har valgt at dække i denne situation, uanset om der er dækning under policen eller ej. Udstyret er dækket på samme måde som på virksomheden.

En erhvervsforsikring dækker ofte brand, vandskade og indbrudstyveri, hvorimod dækning af simpelt tyveri og kaskoskader kun er dækket, hvis der er tegnet en særlig dækning. Og det gælder i så fald også hos medarbejderne.

Jeg ændrer midlertidigt min produktion til nu at fremstille håndsprit, som blandt andet indebærer håndtering af brandfarlige væsker. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

I skal være opmærksom på og sikre, at produktionen er godkendt af myndighederne og sker i henhold til fx Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Den ændrede situation kan have stor indflydelse på jeres erhvervsforsikringer, fx ejendom-, produkt- og ansvarsforsikringer. Vi anbefaler derfor, at I kontakter os for råd og vejledning, så I er sikret og dækket bedst muligt.  

Vi er en virksomhed, som i de seneste par uger øget vores produktion væsentligt. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Codan anbefaler, at I er særlig opmærksomme på den daglige ryddelighed, ekstra vedligehold og service af maskiner og produktionsudstyr. I kan med fordel også være særlig opmærksom på den ind- og udvendige håndtering af forøgede mængder råvare, emballage og affald, og så skal I fortsat overvåge ubemandede processer og produktion.

Den ændrede situation kan samtidig have indflydelse på jeres erhvervsforsikringer, fx ejendom-, produkt- og ansvarsforsikringer. Vi anbefaler derfor, at I kontakter os for råd og vejledning, så I er sikret og dækket bedst muligt.

Betaling af erhvervsforsikringer

Vi har fået en rykker, men vores bogholder er syg/virksomheden er midlertidigt lukket – hvad gør vi?

Vi er klar til at se på en løsning og anbefaler, at I kontakter os hurtigst muligt.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt os
33 55 29 05 alle hverdage mellem kl. 8-16.