Det med småt

Generelle vilkår for forsikringer i Codan Forsikring

Gebyrer og afgifter - gældende for 2018

Læs mere

  Hvert år indeks reguleres præmier, summer og selvrisici for at følge den almindelige inflation, der findes i Danmark.
  Indeks for 2018 er 1,54 %.

  Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve

  • Miljøbidrag på biler 84 kr.
  • Stormflod 50 kr.
  • Stormfald 10 kr.

  Afgifter

  • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype
  • Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.

  Gebyrer

  • Rødt og grønt kort 0 kr.
  • Første rykker 100 kr.
  • Anden rykker 100 kr
  • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr.pr. betaling
   (En stor del af dette gebyr betaler vi videre til Betalingsservice (Nets)).
  • Codan Konto Service (CKS)/månedlig betaling via Betalingsservice (Nets) 9,50 kr. pr. betaling
  • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
  • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.
  • Girokort-opkrævningsgebyr 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr.
  • Opsigelse:
   Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer uden for hovedforfald, og det sker ved opsigelse med 30 dages varsel til den første i en måned, er opsigelsesgebyret 70 kr.
   Opsiges forsikringen i løbet af det første år hos Codan, koster det yderligere et gebyr på 799 kr. pr. forsikring.

  Gebyrer og afgifter - forklaringer

  Læs mere
  Skadeforsikringsafgift
  Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

  Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet årligt, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er tegnet. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

  Miljøbidrag
  Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 101 kr. om året pr. bilforsikring. Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

  Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Codan og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

  BS-opkrævningsgebyr
  Ved betaling med Betalingsservice opkræver Codan et opkrævningsgebyr, Gebyret opkræves pr. betaling.

  Garantifond

  Codan er medlem af Garantifonden

  Læs mere

  Garantifond

  Codan er tilsluttet den danske garantiordning ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”. Garantifonden træder til, hvis en privatforbruger har sine forsikringer i et konkursramt selskab, der er medlem af Garantifonden.
  Garantifonden træder ligeledes til, hvis en skade-lidt erhvervsdrivende er sikret dækning i følge skadevolders ansvarsforsikring.

  Vigtigt at vide som erhvervskunde i Codan

  Læs mere

  Her kan I læse vigtig information om at være erhvervskunde hos os. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os. Nedenfor kan I se, hvordan I kontakter os.

  Om Codan

  Selskabet bag din forsikring er Codan Forsikring A/S, CVR-nr. 1052 9638, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Danmark. Codan Forsikring A/S er under tilsyn af det danske Finanstilsyn.
  Såfremt I misligholder jeres betalingsforpligtelser overfor Codan, har Codan mulighed for at videre-give oplysning herom til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor

  Din forsikringsaftale

  Når I får tilbud eller køber jeres forsikringer, giver I forskellige oplysninger til Codan fx om tidligere skader i et andet forsikringsselskab. I har fået jeres forsikring eller dit tilbud på baggrund af disse oplysninger. Har I givet os forkerte oplys-ninger, kan det få betydning for jeres dækning og erstatning af en skade. Hvis I opdager fejl i de oplysninger, I har givet os, skal I straks fortælle os det.

  I Codan får I rådgivning, forsikringspolice og be-tingelser på dansk. Codan forsikringsaftale hører under dansk lovgivning.

  Opsigelse af dine forsikringer
  I kan opsige jeres forsikringer til hovedforfald med det varsel, der fremgår af policen. Datoen for hovedforfald står i forsikringspolicen. Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, kan forsikringen opsiges ved udløbet af perioden

  Provision

  Codans medarbejdere får provision for salg af forsikringer.

  Hvis vi sælger forsikringerne gennem partnere, fx pengeinstitutter eller bilforhandlere, giver vi i visse tilfælde provision til partnerne.

  Skatter, afgifter og gebyrer

  Der er en række lovbestemte bidrag, som alle forsikringsselskaber skal opkræve, fx skadefor-sikringsafgift, miljøafgift og stormflods- og stormfaldsbidrag. Ud over prisen på selve forsik-ringen opkræver Codan gebyrer for andre ser-viceydelser. I kan se de aktuelle gebyrer og priser på codan.dk. Eventuelle ændringer står på hjem-mesiden mindst en måned før, de træder i kraft.

  Klagemuligheder

  Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en god og korrekt rådgivning og behandling. Det kan dog ikke undgås, at kunden og Codan i visse tilfælde er uenige om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente. I sådanne tilfælde, opfordrer vi vores kunder til åben dialog, for hurtigt at afkla-re eventuelle misforståelser.

  Hvis I, efter dialog med Codan, stadig ikke føler, at I får hvad der er aftalt, eller hvad I har krav på, kan I klage til vores klageansvarlige enten i et brev att.: Codans klageansvarlige eller på klageansvarlig@codan.dk.

  Kontakt

  I kan altid kontakte Codan, hvis I har spørgsmål til jeres forsikring eller brug for mere rådgivning:

  Codan
  Gl. Kongevej 60
  1790 København V
  Tlf.: 33 55 55 55
  codan.dk/kontakt