Gebyrer, lovbestemte bidrag og afgifter

Codan indeksregulerer priser på forsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb én gang om året for at følge inflationen i Danmark.  

Hvor meget bliver forsikringer indekseret med i 2024?

 • Alle erhvervsforsikringer, forsikringssummer og selvrisikobeløb vil blive indekseret med 3,22 %
 • For arbejdsskadeforsikring bliver priser indekseret med 4,59 %.

Hvornår bliver indeks implementeret?

 • Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar.
 • Codan regulerer kundens pris og forsikringssummer, når kundens forsikringer bliver fornyet i det efterfølgende kalenderår.
 • Hvis der har været en skade vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der er sket en regulering af indeks.

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

 • Miljøbidrag på biler 84 kr.
 • Stormflod 30 kr.
 • Stormfald 10 kr.

Garantifonden

For forsikringer, som træder i kraft eller fornyes i 2024, tillægger vi et gebyr på 40 kr. pr. år til Garantifonden for sundhedsforsikringer og for ejerforeningers bygningsforsikringer. Desuden opkræver vi fra den 1. januar 2024 også et gebyr til Garantifonden på 30 kr. pr. fuldtidsansat pr. år på alle arbejdsskadeforsikringer.

Afgifter

 • Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype (se oversigt her på siden).
 • Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer.
 • Arbejdsmiljøbidraget 2024 udgør 2 % af præmien på Arbejdsskadeforsikringer. Bidraget fastlægges i henhold til arbejdsmiljøloven.

Gebyrer

 • Rødt og grønt kort 0 kr.
 • Første rykker 100 kr.
 • Anden rykker 100 kr.
 • Betalingsservice opkrævningsgebyr 9,50 kr. pr. betaling
  En stor del af dette gebyr betaler vi direkte videre til Betalingsservice (Mastercard). Resten af gebyret går til vores egen administration. Se evt. Betalingsservices priser her. 
 • Opkrævningsgebyr for indbetalingskort 48,50 kr. pr. betaling. Dog ved månedlig betaling 98,50 kr. pr. betaling.
 • Gebyr for bankoverførsel fra og til udlandet, hvis Codan bliver opkrævet dette: 50 kr. Gælder ikke for bankoverførsel ved skadeudbetaling.
 • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.