Det med småt

Generelle vilkår for forsikringer i Codan Forsikring

Gebyrer og afgifter - gældende for 2018

Læs mere

Hvert år indeks reguleres præmier, summer og selvrisici for at følge den almindelige inflation, der findes i Danmark.
Indeks for 2018 er 1,54 %.

Der findes en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve:

  • Miljøbidrag på biler 84 kr.
  • Stormflod 50 kr.
  • Stormfald 10 kr.


Afgifter

Statsafgifter fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype

Skadeforsikringsafgift fastsættes af staten og beregnes som 1,1 % af præmien. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer

Øvrige gebyrer

  • Rødt og grønt kort 0 kr.
  • Første rykker 100 kr.
  • Anden rykker 100 kr.
  • BS-opkrævningsgebyr 6 kr.
  • Girokort-opkrævningsgebyr 30 kr. Dog ved månedlig betaling 75 kr.
  • Administrationsgebyr ved udstedelse/overførelse af ny udbetaling ved returcheck 50 kr.
  • Bankoverførsel ved skadeudbetaling 0 kr.

Gebyrer og afgifter - forklaringer

Læs mere
Skadeforsikringsafgift
Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.

Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet årligt, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er tegnet. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

Miljøbidrag
Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 101 kr. om året pr. bilforsikring. Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Codan og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

BS-opkrævningsgebyr
Ved betaling med Betalingsservice opkræver Codan et opkrævningsgebyr, Gebyret opkræves pr. betaling.

Garantifond

Codan er medlem af Garantifonden

Læs mere

Vi er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis vi går konkurs.