Kundeklager

Vores kunder forsikrer sig mod en række risici i hverdagen og har dermed en række forventninger til os som forsikringsselskab.
Derfor bestræber vi os altid på at sikre, at vores kunder får en god, ansvarlig og korrekt rådgivning og behandling. Dette gælder alle situationer, hvor der er kontakt mellem os og dig som kunde og med en tredjemand, som har betydning for din situation.

Bliver dine forventninger indfriet?

I nogle tilfælde er det dog ikke muligt at nå til enighed om, hvad man er berettiget til eller kan forvente, og kunden klager derfor.
Ofte er årsagen utilstrækkelig kommunikation, selvom vi bestræber os på at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt, i kontakten med vores kunder.

Sådan klager du

Vi opfordrer til åben dialog

Vi opfordrer vores kunder til en åben dialog, som hurtigt kan afklare eventuelle misforståelser og sikre, at sagsbehandlingen igen kan forløbe normalt.

Du har ret til at klage, hvis du som kunde ikke føler, at du får, hvad der er aftalt, eller hvad du har krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, uden at du kan få en rimelig forklaring på det.

Før du kontakter os

  • Oplys dit navn og enten kundenummer, policenummer eller skadenummer
  • Beskriv, hvad du vil klage over og hvad du forventer af Codan

Hvis du ringer, kan det være en god ide først at samle eventuel korrespondance, der allerede har været med os, og notere nogle hovedpunkter ned, som du ønsker, at vi tager stil­ling til eller tager os af.

Du kan naturligvis også klage uden at have forberedt det på denne måde, men du må da have lidt tålmodighed med sagsbehandleren, som først skal finde de grundlæggende oplysninger frem.

Ring eller skriv til os

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V

Att.: Klagefunktionen, David Busse Ketley

Tlf.: 33 55 55 50
klageansvarlig@codan.dk


Klagebehandlingens forløb

Vi kan ofte behandle din klage med det samme, men i visse tilfælde kan der være behov for at videregive din klage til nærmere behand­ling. Vi vil gøre alt for at give dig et svar enten pr. telefon, brev eller mail inden for max. 5 arbejdsdage efter, at vi har modtaget klagen.<br/><br/>Besvarelsen af klagen også vil beskrive, hvad vi vil gøre i den konkrete sag. Er der begået fejl, vil vi også forsøge at give en forklaring på, hvorfor vi ikke har kunnet leve op til dine forventninger.

Er du stadig ikke tilfreds, efter at vi har behandlet din klage?

Hvis du vil klage:

På www.ankeforsikring.dk kan du læse om klageproceduren.

Du kan også få hjælp og oplysninger ved at kontakte Forsikringsoplysningen:
Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf.: 41 91 91 91.