Opsigelse

Opsig erhvervsforsikring

Ønsker I at opsige virksomhedens erhvervsforsikring hos os, kan du udfylde formularen her på siden. Så hjælper vi med resten.

Når I opsiger jeres forsikring

Vær opmærksom på følgende, hvis I ikke længere har brug for jeres erhvervsforsikring og vil opsige den:

  • I kan opsige jeres erhvervsforsikring med en måneds varsel til den udløbsdato, der står på policen.

Særligt om bilforsikring

  • Ansvarsforsikringen for biler er lovpligtig.
  • I kan derfor kun opsige ansvarsforsikringen hos os, hvis I får en ny i et andet forsikringsselskab.
  • I kan selvfølgelig også opsige forsikringen, hvis I sælger eller afmelder bilen.
  • Sælger I bilen, anbefaler vi, at I sammen med køberen omregistrerer bilen ved overdragelsen.

Særligt om bygningsbrandforsikring

  • Har I lån i jeres bygninger, er bygningsbrandforsikringen lovpligtig.
  • I kan derfor kun opsige forsikringen hos os, hvis et andet forsikringsselskab overtager den.

Særligt om arbejdsskadeforsikring

  • Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, hvis I har ansatte, vikarer eller låner medarbejdere – uanset om de arbejder fuldtid eller deltid, får løn eller arbejder frivilligt.
  • I kan derfor kun opsige arbejdsskadeforsikringen, hvis I får en ny i et andet forsikringsselskab.
  • I kan selvfølgelig også opsige forsikringen, hvis I ikke længere har medarbejdere.

Oversigten her indeholder ikke alle oplysninger om opsigelse. Dem kan I se i jeres forsikringsbetingelser, som altid gælder. Har I ikke betingelserne, kan I bestille dem hos os.

Få hjælp til det praktiske 

I kan altid kontakte os, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med opsigelsen.

Jeg ønsker at opsige vores erhvervsforsikring

Udfyld og send formularen. Så kontakter vi dig og bekræfter, at vi er gået i gang med at opsige jeres forsikringer – typisk inden for 1–3 arbejdsdage.

Fill out my online form.