Dansk Blindesamfund

Øjenulykkesforsikring til 0 kr.

Codan og Dansk Blindesamfund arbejder sammen om at tilbyde Dansk Blindesamfunds faste bidragsydere en gratis øjenulykkesforsikring. Derudover tilbydes både bidragsydere og medlemmer af Dansk Blindesamfund rabat på alle Codans forsikringsprodukter.

Codan vil gerne være med til at gøre en forskel for Dansk Blindesamfunds medlemmer og bidragsydere. Partnerskabet er desuden godt i tråd med vores partnerskabsstrategi og øvrige partnerskaber med f.eks. LEV

Codan og Dansk Blindesamfund har en tæt løbende dialog, så vi hele tiden sikrer at der bliver taget hånd om medlemmer og bidragsydere og vi sikrer at alle bliver godt behandlet.

Bestil øjen­ulykkesforsikring til 0 kr.