Værdifuldt samarbejde med DTL

Hvad gør os særlige?

Læs mere

Hvad gør os særlige?

Du får en partner med dyb indsigt i branchens særlige behov
     og krav til forsikringsløsninger
Du får adgang til personlig service hos vores særlige
     transportteam
Du får hjælp til forebyggelse af skader.
     Vi kalder det Skadestop.

Hos Codan er vi altid til at tale med. Både i din køre-
og din hviletid

Skader og erstatningssager kan gøre livet kompliceret for enhver virksomhed. Til gengæld er det enkelt at gøre noget for at undgå tab. I hvert fald hvis det står til os. Vi gør det enkelt at få en forsikringsløsning, der kommer hele vejen rundt om din virksomhed.

Vi skal skabe værdi for vores partnere. I hverdagen
og på bundlinjen

Hos os mener vi, at det skal kunne betale sig at være rigtigt forsikret. Ikke bare hvis uheldet er ude, men også i hverdagen. Vi ved fra vores transportkunder, at fordele som reparation af stenslag på stedet og rådgivning af branchekendte servicefolk kan være mange penge værd hen ad vejen. Og at særlige tilbud som vores skadeforebyggende service kan måles direkte på bundlinjen.

I vores team er der altid en, der er klar til at bringe dig
hurtigt videre

Vi gør en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre, hvis uheldet skulle være ude, og vi er bl.a. kendt for vores hurtige skadebehandling. Får du fx et stenslag i forruden, så kan vi ordne det på stedet.

Generelle fordele for medlemmer af DTL

Medlemskab af Dansk Transport og Logistik giver dig mange fordele i Codan:

  • Rådgivning af salgsmedarbejdere, der er specialuddannet og specialisteri forsikringer og dækninger til transporterhvervet
  • Codans servicekoncept sikrer dig en garanti for en årlig kontakt og gennemgang af dine forsikringer
  • Målrettede forsikringsløsninger og dækninger, der er udviklet efter de forskellige transportformers behov. Der sker en løbende produktudvikling i samarbejde med DTL
  • En god og reel skaderegulering hvis uheldet sker. Afslutningsbrev når skaden er færdig behandlet. Samme sagsbehandler i hele forløbet
  • Rådgivning og hjælp til anmeldelse af skade. Telefonnr. 33 55 55 55 er åben 24 timer i døgnet.
  • Konkurrencedygtige priser og produkter på alle forsikringer. Der sker en genforhandling hvert år med DTL
  • Besøg af SkadeStop - konsulent , der hjælper med indførelse af skadeforebyggelse af Codan´s projekt SkadeStop i virksomheden. Fokus på de tidligere skader, hvordan de kan undgås fremover og besparelse af omkostninger og brændstof 
  • Aftale om Codan Sundhed til fordelagtig pris. Dækningen er hospitalsforsikring og kan købes af vognmanden, hans ansatte og de pårørende
  • 15 % rabat på private forsikringer som indbo, hus, bil, båd og ulykke

Forsikringerne

Hos os sørger vi for at rådgive dig hele vejen rundt om din virksomheds forsikringsbehov.

Læs mere

Hos Codan har vi mange års erfaring med de særlige forhold og risici, som gælder for transportvirksomheder. På den baggrund har vi udviklet en række fleksible forsikringsordninger, der kan tilpasses netop din virksomheds behov og dække hele vejen rundt om både selve virksomhedens drift, det kørende materiel og ikke mindst dig selv og dine medarbejdere.

Læs mere om forsikringerne her

Skadestop

Hjælp til forebyggelse af skader

Fire fokusområder: Virksomheden, Chaufføren, Køretøjet og Godset

Læs mere

Skadestop


Dette kan din virksomhed få ud af Skadestop: Analyse af skader
Årlig skadegennemgang
Udsendelse af analyser efter behov
Hvilke skader dominerer - er der mønstre?
Hvor skal der sættes ind?

Gennemgang af handlingsplan
Virksomhedens trafiksikkerhedspolitik beskrives for defensiv
     kørsel, mobiltelefon, overhalinger, parkering (tomgang) mv.
Handlingsplan for indsatsområder
Præmiering til chauffører - muligheder og idéer

Uddannelse/kursus
Glatførekursus
Energirigtig kørsel
Lastbilsimulator m.m.Dialog og opfølgning
Virksomhed: Aftale fokusområder, rammer og ansvar
Chauffører: Skader og forebyggelse, orienteringer m.v.

Information
Nyheder generelt
Kvartalsvise informationsbreve med sæsonaktuelle
     informationer
Opdatering via internet med reminder via mail
Samspil med www.dtl.codan.dk

Samarbejdsaftalen mellem Codan og DTL

Dansk Transport og Logistik har i mange år samarbejdet med Codan om forsikringer til transporterhvervet. Sammen har vi udviklet forsikringer og dækninger, der er skræddersyet til transportvirksomhederne. Der er skabt meget fordelagtige forsikringsaftaler, der genforhandles hvert år, og løbende tilpasses markedet og erhvervets behov med fokus på dækning, selvrisiko, indhold og enkelthed i forsikringsprodukterne.

Dansk Transport og Logistik og Codan har samarbejdet om skadeforebyggelse og risikostyring. Det har vi gjort på grundlag af regeringens handlingsplan for trafiksikkerhed "Hver ulykke er én for meget" og på "Håndbog om Trafiksikkerhedsledelse i Transportvirksomheder", samt "Trafiksikkerhed i Virksomheden" og Skadestop. Det er positive tiltag, som er værd at arbejde videre med og indføre i sin forretning til gavn for branchens image, for den enkelte vognmands omkostninger og for samfundet som helhed.

Samarbejdet mellem Dansk Transport og Logistik og Codan har til formål at:

Sikre medlemmerne de relevante forsikringer med bedst mulige dækninger til konkurrencedygtige priser
Sikre medlemmerne god rådgivning og service af specialuddannede assurandører
Sikre produktudvikling af forsikringer og dækninger til transportbranchen
Støtte tiltag og projekter økonomisk, der forebygger og begrænser skader. Til gavn for branchen og den enkelte vognmand
Orientere medlemmerne om forsikringsmæssige forhold og lovmæssige ændringer
Bidrage økonomisk til fælles projekter, kampagner, møder og andet der er i fælles interesse
Bidrage økonomisk til DTL-organisationen

Private forsikringer

Du kan tegne dine private forsikringer i Codan med DTL-fordel, hvis du er:

Medlem af Dansk Transport og Logistik
Fastansat i DTL-organisationen
Fastansat på DTL- servicekontor

Desuden er din ægtefælle og dine hjemmeboende børn under 18 år omfattet af ordningen. DTL-medlemskabet giver dig 15 % grupperabat på præmierne for:

Indbo- og ansvarsforsikring
Husforsikring
Lystbådeforsikring
Bilforsikring
Ulykkesforsikring

Transportteamet

Hos Codan er vi altid til at tale med
Du har direkte adgang til vores erfarne transportteam, uanset om det gælder spørgsmål om dine forsikringer eller en akut skade. De kan også hjælpe med at tilpasse dine ordninger, hvis dine behov ændre sig.

Vil du høre mere om fordelen ved at have Codan som partner, så ring til os på 33 55 50 50

Kontakt os i dag og hør mere...

Kontakt os i dag på 33 55 50 50

...og aftal en tid for et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår din virksomhed og dine behov for en forsikringsløsning, der passer bedst til dig og din virksomhed.