Rådgivning og forebyggelse

Bestil møde

God rådgivning giver færre skader  

Vores samarbejde bygger på en tæt dialog, hvor vi rådgiver jer om vores forsikringer, men også om forebyggelse og sikkerhed. På den måde kan I fokusere kræfterne der, hvor de har størst effekt og minimere risikoen for skader og tab. Det sikrer, at I kan opretholde driften.

Årsmøde og gennemgang af forsikringerne

En gang om året gennemgår vi jeres forsikringer. Her ser vi på, om jeres dækninger stadig passer til jeres behov, og om der er nye risici, I skal være opmærksomme på. Med årsmødet sikrer vi, at I hverken er over- eller underforsikrede, og at jeres forsikringer udvikler sig sammen med jer. 

Sådan holder vi årsmøde

  • I bliver invitereret til en årlig samtale, hvor I sammen med jeres forsikringsrådgiver gennemgår jeres forsikringer. 
  • Vi gennemgår virksomhedens planer og eventuelle risici, I bør være opmærksomme på. 
  • Efter mødet sender vi et referat, som vi kan følge op på til næste årsmøde.

Har I brug for det, kommer vi også gerne forbi mellem årsmøderne.