Om Codan Fonden

Fælles for modtagere af midler fra Codan Fonden er, at de med stort engagement gør en forskel for andre.

Læs mere

Om Codan Fonden

Codan Fonden støtter alt fra aktiveringsprojektet på det lokale plejehjem til større organisationer som f.eks. Julemærkefonden og Børneulykkesfonden. Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål, herunder skadeforebyggende forskning og virksomhed. Fonden støtter endvidere videreuddannelse af ansatte i danske forsikringsselskaber samt erhvervsfremmende, herunder inden for skibsfart, og andre samfundsgavnlige formål.

Hvem kan søge?

Alle organisationer kan som udgangspunkt søge Codan Fonden om støtte. Det er dog et krav, at ansøgningen ligger inden for fondens formål.

Læs mere

Hvem kan søge?

Alle organisationer kan som udgangspunkt søge Codan Fonden om støtte. Det er dog et krav, at ansøgningen ligger inden for fondens formål. Læs mere om dette under 'Om Codan Fonden' herover.

Hvad støtter fonden ikke?
Fonden støtter ikke sport og kunst (medmindre det støtter almene formål) eller organisationer, som støtter en specifik religion eller politisk parti. Fonden uddeler som udgangspunkt heller ikke midler til individuelle sponsorater eller enkeltpersoner.

Søg støtte her

Ansøgningsperioden løber fra
1.-30. september

Læs mere

Det er muligt at søge om støtte fra Codan Fonden én gang årligt, og ansøgningsperioden løber fra 1.-30. september. I denne periode er det muligt at udfylde ansøgningsskemaet, som fra 1. september vil være at finde her på siden. Bemærk, at det kun er ansøgninger indsendt her igennem, som kommer i betragtning.
Få løbende nyheder og en påmindelse, når der åbnes for ansøgning til fonden, ved at følge Codan Fonden på Facebook.

Projekter

Her kan du læse om en række af de projekter, vi tidligere har støttet.

SMILfonden

Over 1000 børn i Danmark lever med kroniske sygdomme. SMILfonden støtter børnene og de pårørende med forskellige initiativer både på og uden for hospitalerne. Bl.a. arrangerer SMILfonden fester og events for at give børnene positive minder fra hospitalsbesøgene, som er en stor del af deres hverdag. Der bliver også afholdt sommercamps for børnene og familierne, hvor børn, forældre og søskende kan hygge sig og nyde kvalitetstid sammen.

Læs mere om SMILfonden

IMCC – Førstehjælp for Folkeskoler

Førstehjælp for Folkeskoler har til formål at yde frivillig førstehjælpsundervisning af høj kvalitet til folkeskoler. Foreningen har ca. 200 frivillige i de fire største danske byer og underviser hovedsageligt 6.-9. klassetrin i hjertelungeredning samt ulykkeshåndtering. Det er naturligt for Codan Fonden at støtte foreningens arbejde, da det er med til at sætte fokus på nogle vigtige kompetencer, som kan redde liv.

Læs mere om Førstehjælp For Folkeskoler   

Chroma Film – Maritime Håndværk

Skibet Anna Møller er en del af Nationalmuseets museumsskibe og har siden 2016 gennemgået en totalrenovering. For at de traditionelle håndværksteknikker, der bringes i spil i renoveringen af skibet, kan overleve til fremtidige generationer, er hele processen blevet dokumenteret af Chroma Film. Det er resulteret i en serie af korte dokumentarfilm, som understøtter, inspirerer og overleverer enestående viden til fremtidens maritime håndværkere.

Du kan se dokumentarfilmene på Youtube

Beredskab Øst og Københavns Professionshøjskole

Beredskab Øst og Københavns Professionshøjskole

Hvert år betyder brande store ødelæggelser og tab af minder for de implicerede. I 2018 donerede Codan Fonden 100.000 kr. til et projekt af Beredskab Øst og Københavns Professionshøjskole, som sammen vil udvikle et trænings- og læringskoncept for at minimere tab af i forbindelse med større tagbrande.

Læs mere om Beredskab Øst

Læs mere om Københavns Professionshøjskole

DTU Aqua

DTU Aqua

Codan Fonden støttede i 2018 DTU Aqua med 174.000 kr. til et projekt, som arbejder for en mere bæredygtig og miljøvenlig skibstransport i fremtiden. Udledning af skadelige stoffer fra skibstransport ser ud til at stige i fremtiden, og bæredygtig udvikling af rensningsteknologi er derfor nødvendig. Formålet med projektet er at identificere de mest skadelige kombinationer af stoffer i røggasspildevand.

Læs mere om DTU Aqua

Hjernebarnet

Hjernebarnet

I 2017 donerede Codan Fonden 30.000 kr. til Hjernebarnet, der arbejder med træning af forældre til børn med hjerneskade. Pengene er blandt andet gået til udvikling af en hjemmeside, hvor forældre kan finde instruktion til hjemmetræning. Træningen kan hjælpe et hjerneskadet barn til at blive så selvhjulpent som muligt og er dermed med til at løfte livskvaliteten for både barn og forældre.

Læs mere om Hjernebarnet

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen

Codan Fonden donerede i 2017 60.000 kr. til Ungdomsbyen, der arbejder med at udbrede viden om unges uddannelsesmulighed især med fokus på erhvervsuddannelser. Pengene er øremærket til udviklingen af et digitalt rollespil, der på en sjov og lærerig måde giver 7.- og 8. klasses elever viden om erhvervsuddannelser, som er efterspurgt i samfundet.

Læs mere om Ungdomsbyen

Førstehjælpskursus for de mindste hos Børnehaven Spiren

Førstehjælpskursus for de mindste hos Børnehaven Spiren
Førstehjælp og sikkerhed kursus uanset alder kan redde liv - Det gælder også de mindre børn. Codan Fonden valgte derfor i 2016 at støtte et førstehjælpskursus til børnene i Børnehaven Spiren. Børene lærte at håndtere små ulykkessituationer og også lære at få tilkaldt hjælp. Hvilket kan være afgørende, når det gælder.

Julemærkefonden

Julemærkefonden
Codan Fonden donerede i 2016 63.000 kr. til Julemærkefonden, der hvert år hjælper 750 børn, som slås med problemer som overvægt, mobning og lavt selvværd, med en frisk start på en gladere og sundere fremtid.

Læs mere om Julemærkefonden

Det med småt

Bestyrelsen

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2020 af:

  • Vivian Lund, Legal Director, General Counsel (Fungerende formand)
  • Christian Sletten, Formand for personaleforeningen
  • Jørgen Lykke, Assurandør
  • Claus Ryberg Hoffmann, Advokat (L), partner
  • Carsten Grønmann Larsen, Strategic Relationship Manager

Codan Fonden ledes af fondens bestyrelse, som én gang årligt uddeler fondens midler.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på følgende måde:

a) Fire medlemmer af bestyrelsen udpeges af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Codan blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne i Codan Koncernens forsikringsselskaber og/eller ledende medarbejdere i Codan Koncernen.

b) To medlemmer af bestyrelsen udpeges af og i blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Codan.

c) Et medlem af bestyrelsen udpeges af Advokatrådet.

Vilkår og betingelser

Codan Fondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om fordeling af fondens midler inden for Codan Fondens formål.

Codan Fonden forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, hvis der er mistanke om snyd.

Codan Fonden har ret til at publicere informationer om imødekomne ansøgninger (titel på projekt, beskrivelse, logo/billede mv.) på Codan Fondens hjemmeside, Codan Forsikrings hjemmeside, i nyhedsbreve og på sociale medier, herunder Facebook, Instagram og Twitter.

Codan Fonden har ret til at ændre teksten, som er skrevet i ansøgningsskemaet, hvis det skønnes, at en anden formulering vil egne sig bedre til offentliggørelse på diverse medier, fx hjemmeside og Facebook.

www.codan.dk/persondata kan du læse vores privatlivspolitik. Her kan du få flere oplysninger om, hvordan Codan Fonden behandler dine personoplysninger, herunder bl.a. læse nærmere om, hvilke personoplysninger vi anvender til forskellige formål, hvilke parter vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger.

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til codanfonden@codan.dk.