Codan Fonden

Om Codan Fonden

Læs mere

Om Codan Fonden

Codan Fonden har eksisteret siden 1974 og er en almennyttig fond, som uddeler midler til både etablerede organisationer og ildsjæle. Fælles for modtagere af midler fra Codan Fonden er, at de med stort engagement gør en forskel for andre. Codan Fonden støtter således alt fra aktiveringsprojektet på det lokale plejehjem til større organisationer som f.eks. Julemærkefonden og Børneulykkesfonden. Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål, herunder skadeforebyggende forskning og virksomhed. Fonden støtter endvidere videreuddannelse af ansatte i danske forsikringsselskaber samt erhvervsfremmende, herunder inden for skibsfart, og andre samfundsgavnlige formål.

Sådan uddeles midlerne

Læs mere

Sådan uddeles midlerne

Én gang årligt uddeler Codan Fonden midler til forskellige almennyttige formål. 

Ud af alle indkomne ansøgninger til Codan Fonden vælger fondens bestyrelse hvilke ansøgninger, der vil blive delt på Facebook.

Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om, hvilke ansøgninger der modtager støtte fra Codan Fonden. Læs nærmere under Vilkår og betingelser.

Du kan følge med og få løbende nyheder på Codan Fondens Facebook-side

Søg støtte til
et godt formål

Ansøgningsperioden løber fra
den 1.-30. september

Læs mere

Søg støtte til et godt formål

Det er muligt at søge om støtte fra Codan Fonden én gang årligt, og ansøgningsperioden løber fra 1.-30. september. I denne periode er det muligt at udfylde ansøgningsskemaet, som fra 1. september vil være at finde her på siden. Bemærk, at det kun er ansøgninger indsendt her igennem, som kommer i betragtning. Få løbende nyheder og en påmindelse, når der åbnes for ansøgning til fonden, ved at følge Codan Fonden på Facebook.


Hvem kan søge?

Alle organisationer kan som udgangspunkt søge Codan Fonden om støtte. Det er dog et krav, at ansøgningen ligger inden for fondens formål. Læs mere om dette under 'Om Codan Fonden' herover.

Hvad støtter fonden ikke?
Fonden støtter ikke sport og kunst (medmindre det støtter almene formål) eller organisationer, som støtter en specifik religion eller politisk parti. Fonden uddeler som udgangspunkt heller ikke midler til individuelle sponsorater eller enkeltpersoner.

Eksempler på tidligere modtagere af midler

Beredskab Øst og Københavns Professionsskole

Hvert år betyder brande store ødelæggelser og tab af minder for de implicerede. I 2018 donerede Codan Fonden 100.000 kr. til et projekt af Beredskab Øst og Københavns Professions Højskole, som sammen vil udvikle et trænings- og læringskoncept for at minimere tab af i forbindelse med større tagbrande.

Læs mere om Beredskab Øst

Læs mere om Københavns Professionshøjskole

 

DTU Aqua

Codan Fonden støttede i 2018 DTU Aqua med 174.000 kr. til et projekt, som arbejder for en mere bæredygtig og miljøvenlig skibstransport i fremtiden. Udledning af skadelige stoffer fra skibstransport ser ud til at stige i fremtiden, og bæredygtig udvikling af rensningsteknologi er derfor nødvendig. Formålet med projektet er at identificere de mest skadelige kombinationer af stoffer i røggasspildevand.

Læs mere om DTU Aqua

 

Hjernebarnet

I 2017 donerede Codan Fonden 30.000 kr. til Hjernebarnet, der arbejder med træning af forældre til børn med hjerneskade. Pengene er blandt andet gået til udvikling af en hjemmeside, hvor forældre kan finde instruktion til hjemmetræning. Træningen kan hjælpe et hjerneskadet barn til at blive så selvhjulpent som muligt og er dermed med til at løfte livskvaliteten for både barn og forældre.

Læs mere om Hjernebarnet

 

Ungdomsbyen

Codan Fonden donerede i 2017 60.000 kr. til Ungdomsbyen, der arbejder med at udbrede viden om unges uddannelsesmulighed især med fokus på erhvervsuddannelser. Pengene er øremærket til udviklingen af et digitalt rollespil, der på en sjov og lærerig måde giver 7.- og 8. klasses elever viden om erhvervsuddannelser, som er efterspurgt i samfundet.

Læs mere om Ungdomsbyen.

 

Førstehjælpskursus for de mindste hos Børnehaven Spiren
Førstehjælp og sikkerhed kursus uanset alder kan redde liv - Det gælder også de mindre børn. Codan Fonden valgte derfor i 2016 at støtte et førstehjælpskursus til børnene i Børnehaven Spiren. Børene lærte at håndtere små ulykkessituationer og også lære at få tilkaldt hjælp. Hvilket kan være afgørende, når det gælder.

 

Julemærkefonden
Codan Fonden donerede i 2016 63.000 kr. til Julemærkefonden, der hvert år hjælper 750 børn, som slås med problemer som overvægt, mobning og lavt selvværd, med en frisk start på en gladere og sundere fremtid.

Læs mere om Julemærkefonden

 

Danske Hospitalsklovne
Danske Hospitalsklovne tager barnet i hånden, når der er allermest brug for det. I 2016 valgte Codan Fonden at donere 75.000 kr., hvilket er med til at sikre at endnu flere børn vil kunne møde en hospitalsklovn når de er indlagt på hospitalet.

Læs mere om Danske Hospitalsklovne

 

Danske Seniorer/Dansk Folkehjælp
I 2017 valgte Codan Fonden at støtte Danske Seniorer/Dansk Folkehjælp med 50.000 kr. Pengene blev øremærket til et projekt, der har til formål at forebygge faldulykker hos ældre. Faldulykker kan ofte koste lange sygehusophold og forringet livskvalitet både for den berørte samt deres pårørende.

 

Ny rugbykørestol til Frederiksberg Handicap-Idræt
Der er fart over feltet og højt humør, når Frederiksberg Handicap-Idræt træner kørestolsrugby. Den hårde træning giver bedre kondition, mindsker generne ved at sidde i kørestol og giver højere livskvalitet. Klubkonsulent Jens Højberg udtaler: ”det er et mentalhygiejnisk løft for vores medlemmer at have oplevelsen af at kunne bevæge sig rundt ved egen hjælp”. Men rugbykørestolene er dyre, da de skal specialbygges for at kunne stå imod de mange sammenstød i kampene, og derfor har Codan Fonden i 2014 støttet Frederiksberg Handicap-Idræt med 50.000 kr. til en ny rugbykørestol.

Læs mere om Frederiksberg Handicap-idræt

 

Oplevelsestur for brugerne af Vellingshøj aktivitetscenter
Codan Fonden har i 2014 også doneret 25.000 kr. til Velllingshøj aktivitetscenter i Hjørring, der arrangerer en miniferie til Skallerup Klit Resort for aktivitetscentrets 70 brugere, der alle er hjemmeboende pensionister. Turen afholdes i maj måned og vil byde på både bowling, dans, bongegårdsbesøg, naturoplevelser og mange andre aktiviteter – og ikke mindst hygge og socialt samvær.

Læs mere om Vellingshøj Aktivitetscenter 

 

Børneulykkesfonden
Codan Fonden støttede i 2014 Børneulykkesfonden med 50.000 kr. til deres arbejde med at forebygge skader og ulykker for børn. Børneulykkesfonden udvikler bl.a. læringsmaterialer til skoler og daginstitutioner, der på en sjov og lærerig måde giver børnene redskaber til at kunne passe på sig selv i hverdagen.

Læs mere om Børneulykkesfonden

Børns vilkår
Børns Vilkår modtog i 2014 25.000 kr. fra Codan Fonden til deres arbejde med at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. Børns vilkår står bag BørneTelefonen, hvor mere end 33.000 børn og unge årligt ringer ind for at snakke om alt lige fra mobning og drillerier til vold og seksuelle overgreb.

Læs mere om børns vilkår´

Tidsfrister

Codan Fondens midler uddeles én gang årligt.

Det er muligt at søge støtte fra Codan Fonden fra d. 1. september til d. 30. september hvert år. 

Herefter vurderer Codan Fondens bestyrelse, hvilke 10 ansøgninger der indstilles til at modtage midler. Disse 10 organisationer vil blive annonceret på Codan Fondens Facebook side og på Codans andre sociale medier. På bestyrelsesmødet i november/december beslutter Bestyrelsen, hvilke ansøgninger der støttes det år ud fra hvordan, de lever op til Fondens formålsparagraffer. 

Midlerne fra Codan Fonden uddeles i december eller i starten af det efterfølgende år.

Vilkår og betingelser

Codan Fondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om fordeling af fondens midler inden for Codan Fondens formål.

Codan Fonden forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, hvis der er mistanke om snyd.

Codan Fonden har ret til at publicere informationer om imødekomne ansøgninger (titel på projekt, beskrivelse, logo/billede mv.) på Codan Fondens hjemmeside, Codan Forsikrings hjemmeside, i nyhedsbreve og på sociale medier, herunder Facebook, Instagram og Twitter.

Codan Fonden har ret til at ændre teksten, som er skrevet i ansøgningsskemaet, hvis det skønnes, at en anden formulering vil egne sig bedre til offentliggørelse på diverse medier, fx hjemmeside og Facebook.

www.codan.dk/persondata kan du læse vores privatlivspolitik. Her kan du få flere oplysninger om, hvordan Codan Fonden behandler dine personoplysninger, herunder bl.a. læse nærmere om, hvilke personoplysninger vi anvender til forskellige formål, hvilke parter vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger.

Bestyrelsen

Codan Fonden ledes af fondens bestyrelse, som én gang årligt uddeler fondens midler.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på følgende måde:

a) Fire medlemmer af bestyrelsen udpeges af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Codan blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne i Codan Koncernens forsikringsselskaber og/eller ledende medarbejdere i Codan Koncernen.

b) To medlemmer af bestyrelsen udpeges af og i blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Codan.

c) Et medlem af bestyrelsen udpeges af Advokatrådet.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2020 af:

  • Mette Heering Pontoppidan, Director Marketing & Communications (Bestyrelsesformand)
  • Vivian Lund, Legal Director, General Counsel (Næstformand)
  • Henrik Hvid, Chief Financial Officer (CFO)
  • Christian Sletten, Formand for personaleforeningen
  • Jørgen Lykke, Assurandør
  • Claus Ryberg Hoffmann, Advokat (L), partner
  • Carsten Grønmann Larsen, Strategic Relationship Manager

Kontakt

Du kan ansøge om midler fra Codan Fonden ved at udfylde et online ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er tilgængeligt her på siden i perioden 1.-30. september, hvor det er muligt at søge. Bemærk at det kun er ansøgninger indsendt via dette skema, som kommer i betragtning til at modtage midler fra Codan Fonden.

For andre henvendelser og spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til codanfonden@codan.dk