Om Codan fonden

Fælles for modtagere af midler fra Codan Fonden er, at de med stort engagement gør en forskel for andre.

Codan Fonden støtter alt fra aktiveringsprojektet på det lokale plejehjem til større organisationer som f.eks. Julemærkefonden og Børneulykkesfonden. Fondens formål er at støtte videnskabelige, humanitære, sociale og andre almennyttige formål, herunder skadeforebyggende forskning og virksomhed. Fonden støtter endvidere videreuddannelse af ansatte i danske forsikringsselskaber samt erhvervsfremmende, herunder inden for skibsfart, og andre samfundsgavnlige formål.

Hvem kan søge?

Alle organisationer kan som udgangspunkt søge Codan Fonden om støtte. Det er dog et krav, at ansøgningen ligger inden for fondens formål.

Alle organisationer kan som udgangspunkt søge Codan Fonden om støtte. Det er dog et krav, at ansøgningen ligger inden for fondens formål. Læs mere om dette under 'Om Codan Fonden' herover.

Hvad støtter fonden ikke?
Fonden støtter ikke sport og kunst (medmindre det støtter almene formål) eller organisationer, som støtter en specifik religion eller politisk parti. Fonden uddeler som udgangspunkt heller ikke midler til individuelle sponsorater eller enkeltpersoner.

Søg om støtte

Ansøgningsperioden løber fra 1. september til 8. oktober 2022

Det er muligt at søge om støtte fra Codan Fonden én gang årligt, og ansøgningsperioden løber fra 1. september til 8. oktober. I denne periode er det muligt at udfylde ansøgningsskemaet, som fra 1. september vil være at finde her på siden.

Bemærk, at det kun er ansøgninger indsendt her igennem, som kommer i betragtning.

Ansøg her

Få løbende nyheder og en påmindelse, når der åbnes for ansøgning til fonden, ved at følge Codan Fonden på Facebook.

Det med småt

Bestyrelse, vilkår og betingelser, kontakt.

Bestyrelsen består pr. 1. januar 2021 af:

  • Morten Møller Madsen, Director Marketing, Online & Communications (Formand)
  • Vivian Lund, Legal Director, General Counsel (Næstformand)
  • Christian Sletten, Formand for personaleforeningen
  • Jørgen Lykke, Assurandør
  • Claus Ryberg Hoffmann, Advokat (L), partner
  • Annette Burmester, Product Owner
  • Jan Gyldenløve Pedersen, Product Developer

Codan Fonden ledes af fondens bestyrelse, som én gang årligt uddeler fondens midler.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på følgende måde:

a) Fire medlemmer af bestyrelsen udpeges af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Codan blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelserne i Codan Koncernens forsikringsselskaber og/eller ledende medarbejdere i Codan Koncernen.

b) To medlemmer af bestyrelsen udpeges af og i blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Codan.

c) Et medlem af bestyrelsen udpeges af Advokatrådet.

Vilkår og betingelser

Codan Fondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om fordeling af fondens midler inden for Codan Fondens formål.

Codan Fonden forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, hvis der er mistanke om snyd.

Codan Fonden har ret til at publicere informationer om imødekomne ansøgninger (titel på projekt, beskrivelse, logo/billede mv.) på Codan Fondens hjemmeside, Codan Forsikrings hjemmeside, i nyhedsbreve og på sociale medier, herunder Facebook, Instagram og Twitter.

Codan Fonden har ret til at ændre teksten, som er skrevet i ansøgningsskemaet, hvis det skønnes, at en anden formulering vil egne sig bedre til offentliggørelse på diverse medier, fx hjemmeside og Facebook.

www.codan.dk/persondata kan du læse vores privatlivspolitik. Her kan du få flere oplysninger om, hvordan Codan Fonden behandler dine personoplysninger, herunder bl.a. læse nærmere om, hvilke personoplysninger vi anvender til forskellige formål, hvilke parter vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger.


Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til codanfonden@codan.dk.