Cookies-, Persondatapolitik og vilkår for brug

Politik for behandling af personoplysninger

Læs mere

Behandling af persondata

Vi registrerer de personoplysninger, du selv afgiver her på siden, når du f.eks. anvender vores online salgssystem, tilmelder dig nyhedsbreve, deltager i konkurrencer eller logger ind på Mit Codan. Det kan f.eks. være oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer og forsikringer i andre selskaber, hvis du anmoder om at modtage tilbud eller køber en forsikring her på siden. Vi indhenter under visse omstændigheder oplysninger om skader og evt. opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber for at vurdere hvilke vilkår, vi kan tilbyde dig. Der indhentes også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, eksempelvis fra det Centrale Personregister til opdatering af adresseoplysninger m.v. Hvis du ikke accepterer vores tilbud sletter vi dine personoplysninger senest efter 3 måneder. Hvis du tegner en forsikring hos os, gemmer vi dine oplysninger så længe det er nødvendigt. Hvis du anmelder en skade på siden, gemmer vi de oplysninger du selv afgiver og vi opbevarer dem så længe de er nødvendige for behandlingen af din skade og dit forsikringsforhold.

Codans indsamling og behandling af personoplysninger

Vi indsamler de oplysninger om kunder og skadelidte, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. Vi gemmer oplysningerne hos Codan med henblik på administration, rådgivning og markedsføring. Det kan f.eks. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier Udover de oplysninger du selv afgiver som kunde, kan vi modtage oplysninger fra andre, hvis du har givet samtykke. Vi indhenter endvidere oplysninger fra det Centrale Personregister samt fra andre offentligt tilgængelige registre. Vi sletter alle oplysninger om dig, så snart de ikke længere er nødvendige.

Videregivelse af oplysninger

Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Hvis du ikke har givet samtykke, videregiver vi kun dine kundeoplysninger til andre i overensstemmelse med loven om finansiel virksomhed §117-121 og reglerne om behandling af persondata.

 • Vi kan videregive identifikationsoplysninger til kreditoplysningsbureauer.
 • Det kan være lovpligtigt, at vi videregiver erstatningsbeløb, skyldnerbeløb og øvrige oplysninger til SKAT eller til Politiets efterforskning.
 • Køber du en motoransvarsforsikring, videregiver vi oplysninger til SKAT´s Motorregister.
 • Skal du have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver vi oplysning om dit CPR-nr. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen.
 • Betaler du en eller flere af dine forsikringer via Betalingsservice, videregiver vi dit registrerings- og kontonummer til Nets Danmark A/S.
 • Desuden kan andre forsikringsselskaber modtage relevante oplysninger for at behandle regressager genforsikringsforhold.

Vi lader i visse tilfælde leverandører og samarbejdspartnere behandle persondata. Vi overlader kun data til behandling af andre under vores specifikke instruks og i henhold til databehandlingsaftaler, der sikrer, at data bliver beskyttet i overensstemmelse med reglerne om behandling af personoplysninger.

Vi overlader data til disse hovedtyper af leverandører og samarbejdspartnere:

 • Leverandører af it-teknisk support, softwareservices og drift af vores tjenester.
 • Samarbejdspartnere, der håndterer henvendelser og skadeanmeldelser på vores vegne. Det kan fx være på rejseforsikringer, vejhjælpsskader eller akutopkald uden for åbningstiden.
 • Fagspecialister, skønsmænd og taksatorer, der vurderer, behandler og udbedrer skader.
 • Forsikringsformidlere, der hjælper os med at formidle forsikringer.
 • Partnere, der printer og sender kundebreve, kampagnemateriale mv.
 • Sociale medier med henblik på markedsføring.

Nogle af vores samarbejdspartnere behandler dine data i et land uden for EU/EØS, et såkaldt tredjeland. For at beskytte dine oplysninger har vi i disse tilfælde sikret, at samarbejdspartneren er underlagt forpligtelser, der svarer til beskyttelsesreglerne i EU ved at anvende modelkontrakter eller en certificeringsordning (Privacy Shield), der er godkendt af EU-Kommissionen.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger du afgiver på computere, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Indsigt i vores behandling af personoplysninger

Overensstemmelse med reglerne i persondataloven, oplyser vi gerne, hvilke oplysninger, vi har indhentet om dig. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger vi har om dig eller hvis du vil anmode om sletning af oplysninger eller rettelse af eventuelle fejlregistreringer, skal du blot sende en skriftlig forespørgsel med dit person- og/eller policenummer til denne adresse: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V

Vilkår for brug

Codan har alle rettigheder til indholdet på hjemmesiden, som alene må anvendes til personlig brug. Medmindre Codan har givet forudgående og skriftlig tilladelse, er enhver form for kommerciel brug af indholdet på hjemmesiden forbudt. Enhver automatiseret indsamling eller lagring, herunder web scraping, crawling eller data mining, vedrørende indholdet af hjemmesiden eller vedrørende oplysninger, der kan beregnes eller udledes fra hjemmesiden, anses for ulovlig kommerciel brug.

Codans vilkår og betingelser for brug af codan.dk

Læs mere

Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du nedenfor beskrevne vilkår for anvendelse af hjemmesiden og dens indhold. Dette websted er ejet og drevet af Codan Forsikring A/S, cvr.nr. 1052 9638, Gl Kongevej 60, 1790 København V. (”Codan”) I forbindelse med disse vilkår og betingelser forstås "dette websted", ”denne webtjeneste”, og ”denne hjemmeside" som alle websteder og hjemmesider, der ejes og/eller drives af Codan.

Indhold

Codan yder ingen indeståelse eller garanti af nogen art i forbindelse med hjemmesiden eller dennes indhold. Herunder kan Codan ikke indestå for eller garantere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller egnetheden af oplysninger eller grafik offentliggjort på denne hjemmeside. Oplysningerne på hjemmesiden kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl, som Codan herved i videst muligt omfang tager forbehold for. Denne hjemmeside drives og vedligeholdes i Danmark og er derfor udgivet fra et dansk perspektiv. Codan leverer ikke denne webtjeneste med henblik på brug i en jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse eller anvendelse er ulovlig.

Adgang til webstedet

Vi vil bestræbe os på til enhver tid at stille vores hjemmeside og dens indhold til rådighed for brugerne, men vi kan ikke garantere, at adgangen til denne hjemmeside vil være uafbrudt, pålidelig eller fejlfri. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte brugere adgang til vores hjemmeside eller dele af den uden varsel, samt at afslå at yde service til de brugere, der ikke overholder disse vilkår og betingelser.

Ansvarsfraskrivelse for skader

I videst muligt omfang tilladt ved lov fraskriver Codan og koncernens direktører, medarbejdere samt samarbejdspartnere sig ansvaret for skader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside, oplysningerne på hjemmesiden eller manglende operabilitet og tilgængelighed på hjemmesiden eller i forhold til indholdet. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle skader af enhver art, herunder (uden begrænsning) direkte og indirekte skader eller følgeskader, tab af data, indtægt eller fortjeneste, tab af eller skade på ejendom og i forhold til tredjeparts krav.

Ændringer

Codan forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at revidere indholdet af denne hjemmeside, herunder disse vilkår og betingelser. Eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, og ved fortsat at anvende hjemmesiden efter en sådan ændring vil betyde, at du accepterer at overholde de reviderede betingelser og vilkår.

Links til andre hjemmesider

Visse links, herunder hypertekstlinks, på dette site vil føre til websteder eller sider, der er uden for Codans kontrol. Links er til for at gøre det nemt for brugerne, men et link er ikke ensbetydende med, at Codan på nogen måde har godkendt eller indestår for den hjemmeside, som linket henviser til. Codan påtager sig intet erstatningsansvar eller ansvar af nogen art for disse andre hjemmesider eller oplysninger, der fremgår af disse hjemmesider. Andre links på denne hjemmeside vil føre dig til hjemmesider eller sider, der er drevet og kontrolleret af Codans Koncernens selskaber rundt omkring i verden. Du skal være opmærksom på, at sådanne websteder vedligeholdes og drives lokalt, og at indhold og benyttelse af sådanne hjemmesider kan være omfattet af de love og regler, der gælder for andre lande end Danmark, og af vores regionale koncernforbundne selskabers betingelser for anvendelse og/eller datapolitik. Hvis du ønsker at vide mere om betingelserne eller politikkerne for anvendelse af disse hjemmesider, kan du kontakte det relevante udenlandske koncern¬selskab.

Copyright

Alle rettigheder til design, tekst, grafik og andet materiale på hjemmesiden, og udvælgelsen eller struktureringen heraf har Codan ophavsretten til eller Codan har tilladelse til brug fra de relevante ejere. Der gives tilladelse til at brugere kan gennemse denne hjemmeside, elektronisk kopiere indhold og i papirudgave udskrive dele af hjemmesiden udelukkende til eget personligt brug. Enhver anden brug af materialer på denne hjemmeside (herunder reproduktion til andre formål end dem nævnt ovenfor, og ændringer, tilpasning, distribution eller genudsendelse) er uden forudgående skriftlig tilladelse fra Codan strengt forbudt.

Datascraping

Enhver automatiseret indsamling eller lagring, herunder web crawling eller data mining i forhold til indholdet af hjemmesiden eller vedrørende oplysninger, der kan beregnes eller udledes fra hjemmesiden, anses for ulovlig kommerciel brug.

Varemærker

Codan og RSA varemærker, logoer og get-up ejes af Codan eller andre selskaber i Codan-koncernen. Alle andre varemærker, produktnavne og firmanavne eller logoer nævnt heri, tilhører eller anvendes under licens af Codan. Codan giver ikke tilladelse til at anvende disse varemærker, get-up, produktnavne, firmanavne, logoer eller titler, og en sådan anvendelse kan udgøre en krænkelse af indehaverens rettigheder.

Datapolitik

Du accepterer Codans anvendelse af de personlige oplysninger, vi måtte have registreret om dig i overensstemmelse med [Codans Persondatapolitik.]

Gældende lovgivning

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og eventuelle tvister skal behandles ved de danske domstole. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser skulle vise sig ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, så skal denne bestemmelse udskilles og berører ikke gyldigheden og eksigibiliteten af de resterende bestemmelser.

Hvad er en Cookie?

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag af stort set alle websites. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på websitet. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personhenførbare oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Denne politik gælder kun for codan.dk. Ved klik på funktioner, der navigerer til andre websites har Codan ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der anvendes.

Cookies på Codan.dk

Cookies er med til at fortælle os om dit besøg.
De cookies, codan.dk anvender, har til formål at:


 • Genkende din browser, når du anvender codan.dk siden eller logger ind på Mit Codan. Det betyder, at siden husker dine brugerindstillinger fra sidste besøg. Oplysningerne vi indsamler anonymiserede og kan ikke henføres til dig.
 • Fastlægge, hvem der besøger vores websites. Med cookies kan vi føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.
 • Indsamle data om trafikken på codan.dk såsom hvilke sider og elementer brugerne anvender mest på websitet. Webredaktionen bruger statistikken til at forbedre og vedligeholde tjenesten og kundeoplevelsen på codan.dk
 • Målrette markedsføring på siden til brugeren samt hos en række samarbejdspartnere.

Trafikmåling

De nedenfor nævnte cookies anvendes til at måle trafikken på websitet og for at muliggøre analyser af brugen af websitet for at forbedre brugervenligheden.

 • Adobe Analytics (codanforsikring.112.2o7.net, royalsunallianceinsu.tt.omtrdc.net)
 • Adform (adform.net, c1.adform.net, track.adform.net, adformdsp.net, server.adformdsp.net)
 • Google Analytics (www.google-analytics.com)
 • Clicktale (cdn.clicktale.net)
 • Bellmetric (web.telemetric.dk, insight.bellmetric.net)
 • Responsys (static.cdn.responsys.net, kundemail.codan.dk)
 • Humany (kundeservice.codan.dk, trygghansa.anzery.net)
 • HotJar (user experience)

Annoncenetværk

Codan har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies - såkaldte tredjeparts-cookies. Disse cookies anvendes til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Denne målretning sker på andre sider udover dette website.

Her kan du se, hvem vi samarbejder med:

 • Adform (adform.net, c1.adform.net, track.adform.net, adformdsp.net, server.adformdsp.net)
 • Google (google.com, clients1.google.com, www.google.com, www.googletagmanager.com)
 • Google Youtube (youtube.com, www.youtube.com, i.ytimg.com, s.ytimg.com)
 • doubleclick.net
 • Responsys (static.cdn.responsys.net, kundemail.codan.dk)
 • Bellmetric (web.telemetric.dk, insight.bellmetric.net)
 • ad.360yield.com
 • adnxs.com
 • adscale.de
 • ih.adscale.de
 • adtech.de
 • atemda.com
 • criteo.com
 • demdex.net
 • dpm.demdex.net
 • exelator.com
 • connect.facebook.net
 • liverail.com
 • t4.liverail.com
 • pubmatic.com
 • rubiconproject.com
 • pixel.rubiconproject.com
 • crl.thawte.com
 • ocsp.thawte.com
 • turn.com
 • yieldlab.net
 • bbnaut.ibillboard.com
 • smartadserver.com
 • vindicosuite.com

 

Sociale Netværk

Ved aktivering af links for sociale netværk under ”Del siden” knappen samt ”Send email” linket under ”Del siden” gemmes cookies fra disse netværk, som anvendes til at levere funktionaliteten samt til at måle trafik og målrette indhold og annoncer mod dig. Målretning kan ske baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Denne målretning sker på andre sider udover dette website.

 • Facebook.com
 • LinkedIn
 • Twitter

Chat funktionalitet

Chat funktionaliteten på codan.dk gemmer cookies, hvilket er nødvendigt for at tilbyde chat-funktionen.

Hvordan undgår jeg Cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser. 

Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere, men enkelte er ikke nævnt. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter "cookies".

Hvis du ikke accepterer Cookies fra Codan.dk

Du kan stadig læse tekst på codan.dk, selvom du blokerer eller sletter cookies. Dog vil der være en række funktioner på siden, som det ikke vil være muligt at benytte. Webredaktionen på codan.dk vil opfordre dig til at benytte cookies for størst mulig brugervenlighed på siden.

Hvorfor informerer vi om Cookies?

Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

Andre Websteder

Yderligere spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte webredaktionen, hvis du har yderligere spørgsmål til cookies på codan.dk

Vi kan kontaktes på:


codan@codan.dk

Cookies

Ved besøg på Codans hjemmeside accepterer du ovenstående politik om cookies.