Ansvarlig drift

Ansvarlig investering og underwriting

For at håndtere risici og sikre at vores afkast er bæredygtigt, inddrager vi miljømæssige og etiske overvejelser i vores beslutninger om, hvordan vi investerer, og hvilke projekter vi vil forsikre.

Hvorfor gør vi det?

Forhold vedrørende miljø, sociale og governance, som på engelsk forkortes ESG, bliver fortsat vigtigere for investorer og virksomheder, når der skal foretages valg om investeringer og samarbejdspartnere.

Udover at være det rigtige at gøre, er ESG-faktorer en god indikator for den overordnede kvalitet af en virksomheds ledelsespraksis, og derfor deres sandsynlighed for langsigtet succes.. Det er vigtigt for os, at vi træffer velovervejede og faktabaserede beslutninger om, hvordan vi investerer vores præmier og kapital, og hvilke typer af risici vi vælger at forsikre.

Kulstofpolitik

Klimaforandringerne vil også påvirke forsikringsbranchen med mere ekstremt vejr, der forårsager skade på ejendom og forstyrrelser af de globale forsyningskæder. Vi anerkender den vigtige rolle, som forsikringssektoren spiller i at forstå og reagere på et klima i forandring.

Læs artikel

Bæredygtig drift

Klimaforandringer skaber risici for Codan og den verden, vi er en del af. Vi samarbejder med vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at forstå disse risici, reducere vores CO2-udedning og bruge vores ressourcer mere effektivt.

Hvorfor betyder det noget?

Klimaforandringer, forurening og et stigende pres på naturressourcerne påvirker vores medarbejdere, vores kunder og de samfund, vi arbejder i.

Ved at træffe de rigtige valg om, hvordan vi driver vores forretning og støtte vores leverandører til at gøre det samme, kan vi reducere miljøpåvirkningen i vores forretning og være med til at håndtere de udfordringer, vores samfund står over for.

Vores tilgang

Vi har forpligtet os til at reducere Codans bidrag til klimaforandringerne ved at fremme bæredygtige processer hos medarbejdere og leverandører. Vi måler på og arbejder med de faktorer, der påvirker vores samlede Co2-udledning, herunder energiforbrug, forretningsrejser og affaldsproduktion.

Privatliv og datasikkerhed

Det er essentielt for os, at vores kunder har tillid til, at vi beskytter deres privatliv og data. Derfor skal vi udvise den rette adfærd og sikre, at vi til enhver tid har solide beskyttelsesforanstaltninger på plads.

Hvorfor betyder det noget?

Data spiller en stor rolle i vores dagligdag – fra alle vores arbejdsgange til den måde, vi rejser og kommunikerer på.. Vi ønsker at give vores kunder og partnere klarhed og transparens om, hvordan deres data bruges og beskyttes af os, og dette afspejles i vores datapolitik og regulering.

Forretningsintegritet

At drive en virksomhed, som vi kan være stolte af, er grundlæggende for os. Vi skal sikre, at vi har de nødvendige systemer og processer på plads for at opfylde de høje standarder, vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere har.

Hvorfor betyder det noget?

Som forsikringsselskab spiller vi en afgørende rolle i samfundet og vores kunders liv, og derfor er vigtigt, at vi er transparente om vores måde at drive virksomhed på og bevidste om vores ansvar.

Vores aktionærer og andre interessenter forventer, at vi handler med integritet og dokumenterer de processer og kontrolinstanser, vi har på plads. Vi arbejder med en lang række spørgsmål f.eks. at sikre, at vi at forhindre bestikkelse og korruption, bekæmpede moderne slaveri og andre menneskerettighedstemaer til at bekæmpe svindel og være transparente.