CSR

Vores vision er at forsikre en bæredygtig fremtid og
at bruge vores viden til at forebygge skader og ulykker.

CSR-strategien fokuserer på klima og sikkerhed

Vores vision er klar: ”Vi forsikrer en bæredygtig fremtid”. Visionen betyder, at vi bruger vores viden om at forebygge ulykker og skader til at skabe en mere sikker og klimavenlig fremtid for vores kunder, medarbejdere, samfundet, miljøet og vores leverandører.

Klima

Danmark har i de seneste år oplevet voldsommere storme og skybrud – og med det også mange skader. Codan arbejder for at forebygge skader som følge af ekstremt vejr og for at mindske vores påvirkning på miljøet.

Læs mere

CO2-reduktion
Siden 2011 har vi i Codan reduceret vores CO2-udledning med mere end 16 %. Dette skyldes blandt andet mere miljørigtige løsninger i forhold til lys og udluftning samt en reduktion i CO2-forbruget fra transport. Codan har bl.a. firmacykler til møder i nærheden, forbedret muligheden for at afholde videokonferencer og har indført en firmabilpolitik med mere bæredygtige bilmodeller.

Målsætningen for 2017-2018 er at nedbringe CO2-forbruget med 5 % per medarbejder.

Læs mere i CSR-rapporten 2017

Klimapartnere
Codan har et samarbejde med Ørsted, der skal nedbringe Codans CO2-forbruget f.eks. ved at aftage strøm fra vindmøller og nedbringe elforbruget i Codanhus. Læs mere om partnerskabet og resultaterne

Herudover stiller vi i Codan vores viden om skader og skadeforebyggelse til rådighed over for relevante samarbejdspartnere.

Klimavenlig skadebehandling til kunderne
Codan benytter klimavenlig skadebehandling, hvor det er muligt. Eksempelvis reparerer vi stenslag på bilruder på stedet - det sparer klimaet for CO2 og kunden for ventetid. Hvis en kunde får en vinduesskade, tilbyder vi et gratis vinduestjek, hvor kunden kan se, hvor meget energi der er at spare ved at skifte til lavenergiruder. Hvis der har været vandskade, så benytter vi energieffektive affugtere, som kan aflæses på afstand, hvilket betyder, at man ikke udleder unødigt CO2 ved at skulle køre ud for at aflæse affugterne.

Forebyggelse af skader som følge af ekstremt vejr
Det danske vejr har i de seneste år budt på stadig voldsommere vejrfænomener, og mange danskere har haft bla storm- og vandskader tæt inde på livet. Codan har derfor samlet gode råd til, hvordan du kan sikre din bolig mod skybrud og storm på www.codan.dk/skybrud og www.codan.dk/storm.

Varsling om ekstremt vejr på SMS
Codan tilbyder en gratis SMS-varslingsservice for alle danskere, der advarer, når der er risiko for storm, skybrud, isslag, kraftig snestorm, og den første frost. Sms’erne indeholder gode råd til, hvordan man hurtigt kan forberede sig mod det ekstreme vejr, så vores kunder kan nå at tage deres forholdsregler. Læs mere

Andre CSR-initiativer inden for klima:

  • I idékonkurrencen Codan Udfordringen inviterede Codan og Teknologisk Institut danskerne til at give deres bud på ideer og opfindelser, der kan bruges til at mindske, udbedre og afhjælpe vandskader. Konkurrencen gav 100 ideer – vinderidéen var en særlig membran til vinduer og døre, der kan forhindre vand i at trænge ind i huset.
  • Codan tilbyder 15 % rabat på husforsikringen til kunder, der bliver mere klimasikre ved at installere en højvandslukker. Læs mere
  • Codan har, i samarbejde med andre forsikringsselskaber og forskningsinstituttet Nord-Star, udviklet værktøjet VisAdapt, som klarlægger klimaforandringernes betydning for boligejere, og giver gode råd til, hvordan man kan sikre sin bolig. Find værktøjet her
  • Codan er RSA’s Centre of Excellence for vindenergi og forsikrer en stor del af verdens havvindmøller. Læs mere

Sikkerhed

Vi arbejder særligt for at forebygge trafik- og børneulykker – fx ved at være medarrangør af Årets Refleksdag, hvor 80.000 reflekser deles ud til børn og voksne.

Læs mere

Årets Refleksdag
Codan er partner på Årets Refleksdag, der arrangeres af Børneulykkefonden. Årets Refleksdag finder sted torsdagen, inden vi går over til vintertid. I 2019 falder Årets Refleksdag torsdag den 24. oktober.

I 2018 gik over 160 Codan-medarbejdere på gaden for at uddele reflekser til danske børn og voksne. I alt blev der uddelt over 70.000  reflekser. I børnehaver kunne børnene uddanne sig til refleksbetjente og derved lære, hvorfor og hvordan man skal bruge refleks.
Læs mere

Codan Skadestop forebygger og reducerer skader
Alle større erhvervskunder kan få besøg af Codan Skadestop, som gratis udarbejder virksomhedens risikoprofil. Ud fra virksomhedens skadeshistorik og forretningsgange tilrettelægges et forløb for at begrænse antallet og størrelsen af skader – og derved virksomhedens omkostninger.
Læs mere

Forebyggelse af indbrud
Danmark er det land i Europa, der har næstflest indbrud pr. indbygger. Derfor har Codan, i samarbejde med politiet, lavet tre film med gode råd til, hvordan man bedst sikrer sit hjem mod indbrud. Herudover kan kunder få rabat på indboforsikringen, hvis de installerer tyverialarm og vindueslås.
Læs mere

Forebyggelse af børneulykker
Et af hovedområderne i Codans CSR-arbejde er forebyggelse af børneulykker. Derfor har vi udviklet en udvidet børneulykkesforsikring, som dækker både sygdom og ulykke. Læs mere

Medarbejdere

På medarbejderområdet fokuserer Codan på sundhed, bla afholdes en årlig sundhedsuge. Medarbejdere kan desuden bruge to arbejdsdage om året til frivilligt arbejde.

Læs mere

Frivilligt arbejde
I Codan har medarbejderne mulighed for at bruge to arbejdsdage om året til frivilligt arbejde. Sidste år benyttede 172 Codan-medarbejdere sig af muligheden – mange for at dele reflekser ud til Årets Refleksdag.

Sundhed
Codan fokuserer på sundhed for medarbejderne – både fysisk og mentalt. Hvert år afholdes en sundhedsuge, og i det daglige kan medarbejderne få sundt mad i kantinen og billig motion. Herudover er medarbejderne dækket af Codan Care sundhedsforsikring. Indsatsen på sundhedsområdet betød, at det gennemsnitlige antal sygedage per medarbejder faldt fra 7,1 til 6,4 i perioden 2013-2014, og at Codan blev placeret i top 3 i "Danmarks sundeste virksomhed" i 2013.

Læs mere i CSR-rapporten 2017

Jul med Røde Kors
Røde Kors og Codan Forsikring har siden 2004 holdt jul for ensomme og trængte familier. En lang række frivillige sørger for, at de mange gæster får en jul med traditionel julemad, underholdning og dans rundt om juletræet. Derudover har Codans medarbejdere samlet penge ind, så børnene ved arrangementet kan få gaver fra Julemanden.

Andre CSR-initiativer inden for medarbejderområdet

  • Codan fokuserer på at sikre lige muligheder for alle medarbejdere. Derfor er en af målsætningerne i CSR-strategien at have 40 % kvindelige ledere i Skandinavien inden 2020. I 2014 havde Codan 37 % kvindelige ledere.

Politikker og governance

Codans CSR-arbejde er integreret i hele organisationen – lige fra leverandører til udvikling af nye services og produkter.

Læs mere

Governance
Vores CSR-arbejde er forankret i RSA’s øverste ledelse, hvor det overordnede ansvar ligger hos koncernens CEO. Samtidig er hvert lands CEO ansvarlig for at tænke ansvarlighed ind i forretningen. 

Vores governance-struktur sikrer, at vores medarbejdere bliver involveret i CSR-arbejdet, og at CSR-indsatsen er integreret i vores forretning. Ambitionen er, at arbejdet med ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den skadebehandling, vi tilbyder kunderne. 

Læs mere om vores governance-struktur i RSA’s ansvarlighedsrapport.

Medlem af UN Global Compact
Som medlem af UN Global Compact har vi forpligtet os til at efterleve ti principper for samfundsansvar – eksempelvis krav til menneskerettigheder og anti-korruption.

Krav til leverandører
Gennem vores Code of Conduct stiller vi krav til alle vores leverandører, når det gælder deres arbejde med ansvarlighed. Vi samarbejder desuden med vores leverandører om udvikling af nye, ansvarlige løsninger, eksempelvis i forhold til mere klimavenlig skadebehandling.
Læs vores Code of Conduct (dansk)
Code of conduct (English)

Politikker
For at sikre, at ansvarlighed indarbejdes i alle aspekter af vores daglige arbejde, har vores bestyrelse godkendt en række politikker, som du kan finde herunder.


Whistleblowing-system
Med Codans whisleblowing-politik og -system kan medarbejdere helt anonymt slå alarm, hvis de har mistanke om, at noget ikke er, som det skal være. F.eks. hvis der er mistanke om økonomisk kriminalitet eller bestikkelse.

Læs mere i CSR-rapporten 2018

 

Strategi og rapporter

I Codan bruger vi vores viden om at forebygge ulykker og skader til at skabe en mere sikker og klimavenlig fremtid for vores kunder.

Læs mere

I Codan arbejder vi aktivt med skadeforebyggelse som en del af kerneforretningen, og vi har i strategien for 2017-2018 udpeget to fokuspunkter - klima og sikkerhed. Her ønsker vi at gøre en særlig forskel for samfundet og vores kunder.

Sikkerhed
1. Vi vil arbejde for at reducere antallet af børneulykker i hjemmet, i trafikken og i fritiden.
2. Vi vil øge vores rådgivning til kunder og samfund omkring forebyggelse af brand og indbrud.
3. Vi vil øge vores rådgivning omkring trafiksikkerhed og reducere antallet af ulykker inden for tung trafik.
4. Vi vil engagere vores kunder og udvikle nye kundeinitiativer, som understøtter et mere sikkert og sundt samfund.
5. Vi vil udvikle vores Code of Conduct ved at involvere vores leverandører og udvikle nye løsninger med fokus på sikkerhed.
6. Vi vil engagere vores medarbejdere gennem udvikling af vores forretning, frivilligt arbejde og fundrasing med fokus på sikkerhed.

Klima
1. Vi vil reducere effekterne af mere ekstrmet vejr, reducere vandskader og skabe fokus på klimatilpasning.
2. Vi vil udvikle nye kundeinitiativer, som understøtter et mere klimavenligt samfund.
3. Vi vil reducere vores eget ressource forbrug og CO2 emissioner.
4. Vi vil udvikle vores Code of Conduct ved at involvere vores leverandører og udvikle nye klimavenlige løsninger.
5. Vi vil engagere vores medarbejdere gennem udvikling af vores forretning, frivilligt arbejde og fundraising for at skabe et mere klimavenligt samfund.

Læs mere om Codans CSR-arbejde her på siden eller i CSR-rapporten herunder:

Corporate Responsibility Report 2016
Vores vision er klar: ”Vi forsikrer en bæredygtig fremtid”. Visionen betyder, at vi bruger vores viden om at forebygge ulykker og skader til at skabe en mere sikker og klimavenlig fremtid for vores kunder, medarbejdere, samfundet, miljøet og vores leverandører.

Download vores CSR-rapport 2018

Tidligere års CSR-rapporter

Codan Fonden

Hvert år uddeler Codan Fonden midler til velgørende projekter og kampagner inden for rammerne af Codan Fondens formål.

Læs mere på Codan Fondens side

CSR Priser

Codans CSR-arbejde har vundet danske og internationale priser.

Excellence in Road Safety Awards

I forbindelse med Årets Refleksdag, og dertil arbejdet med at fremme sikkerheden i trafikken ved hjælp af reflekser, har Codan og Børneulykkesfonden i 2016 vundet Best Practise prisen ved Europakommissionens Excellence in Road Safety Awards. Prisen blev tildelt Årets Refleksdag bl.a. på grund af kampagnens tilgang til at beskytte sårbare trafikanter, såsom cyklister og fodgængere.

International Business Award

I 2013 modtog Codan prisen som Årets Forsikringsselskab ved International Business Awards 2013. Begrundelsen var Codans ambitiøse arbejde med klimatilpasning og ansvarlighed over for kunder og samfund. Prisen blev uddelt i Barcelona i oktober 2013. 

CSR Awards

Codan vandt i 2013 prisen for Danmarks bedste CSR-strategi ved CSR Awards. Juryen fremhævede blandt andet, at Codan viser, hvordan man gennem forretning kan være med til at bidrage til en positiv udvikling i samfundet og sætte fokus på ekstremt vejr (f.eks. skybrud), indbrud og trafiksikkerhed.

 

Kontakt

Ønsker du at vide mere om vores ansvarlighedsarbejde (CSR), eller har du kommentarer, som du ønsker at dele med os?

Skriv til os

 

Codan støtter Børneulykkesfonden


I 2008 stiftede Codan Børneulykkesfonden i samarbejde med H.C. Andersen Børnehospital. Børneulykkesfondens formål er at øge børns sikkerhed og reducere antallet af børneulykker i hjemmet, trafikken og i fritiden uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysisk udfoldelse.

I samarbejde med Børneulykkesfonden arbejder Codan for at gøre Danmark til et mere sikkert sted. Codan samarbejder bl.a. med Børneulykkesfonden om at forebygge trafikulykker – f.eks. ved at være hovedsponsor på Årets Refleksdag, hvor der er fokus på at blive set i trafikken i den mørke vintertid, og igennem kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde. 

Læs mere