Codan som arbejdsplads

Tre skarpe til fire hovedområder

Vi er et stort hus med mange forskellige afdelinger og stillinger. Derfor har vi stillet tre spørgsmål til lederne fra fire hovedområder, så du kan få et billede af, hvordan opgaverne, udfordringerne og mulighederne ser ud dér.

Support

1. Hvilke opgaver arbejder I med på jeres område?

Vores supportfunktion dækker afdelinger som fx Risk & Compliance, Legal og Internal Audit, og som medarbejder varetager du opgaver i Danmark og på tværs i Skandinavien. Legal støtter for eksempel de danske forretningsområder i forbindelse med markedsføring til vores kunder. Og Compliance er ansvarlige for at implementere og vedligeholde procedurer i forhold til vores risici og kontrolmiljøer i hele Skandinavien. 

Internal Audit udarbejder uafhængig revision til den øverste ledelse og bestyrelsen om vores governance, risici og kontrolrammeværk og på blandt andet it, finance, skadebehandling, forretningsgange og systemer.

2. Hvad gør jeres område særligt spændende?

At vi både arbejder lokalt med den danske forretning og skandinavisk, gør hverdagen meget varierende og udfordrende på den gode måde. På nogle områder er der fx stor forskel på de enkelte landes lovgivning og regler, og derfor har vi også et tæt samarbejde med vores skandinaviske kolleger. Derfor skal vi ofte udtænke løsninger, som kan dække bredt og samtidig give mulighed for at tænke de enkelte landes særlige forhold ind.

3. Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

Som medarbejder i Risk & Compliance, Legal og Internal Audit, har du en vigtig rolle og gode muligheder for at bygge netværk – både internt på tværs af grænser og med eksterne samarbejdspartnere som fx Finanstilsynet.

Vil du vide mere om Internal Audit, kan du besøge deres egen karriereside her. 

Salg

1. Hvilke opgaver arbejder I med på jeres område?

I Codan leverer vi alle typer af forsikringer til både til private og til virksomheder i alle størrelser. Hver 5. danske virksomhed har er forsikret hos os, og vi tilbyder løsninger til vindmølleindustrien og byggesektoren i hele verden. Vi arbejder på forskellig måde med at rådgive vores kunder fra vores kundecentre og via vores assurandører. Gennem vores brand Privatsikring har et tæt samarbejde med banker, og på erhvervssiden samarbejder vi i partner solutions med forsikringsmæglere og indgår fællesaftaler med blandt andet med foreninger. I Underwriting og pricing beregner specialister vores priser og håndterer kundespecifikke sager, hvor de blandt andet vurderer præmier og vilkår, men også tekniske aspekter.

2. Hvad gør jeres område særligt spændende?

Vores område spænder over mange forskellige typer af jobs – fra salg og rådgivning, hvor især lærevillighed, kundepleje og produktviden er centrale kompetencer til de mere tekniske specialistroller, hvor indsigt i kompleks forsikring, teknik og og teknologi og kundernes forretningsmodeller er bærende kompetencer. Vores samarbejder på tværs af landegrænser giver også gode muligheder for at arbejde i et internationalt miljø, både her i virksomheden og i forhold til vores kunder.

3. Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

Hos os bliver du en del af et yderst kompetent og bredt hold af medarbejdere med mange forskellige typer af jobs og specialer. Det giver utroligt gode muligheder for at vokse i sit job. Og når du er klar til det, håber vi, at du vil fortsætte i en større rolle i virksomheden. Vi lægger stor vægt på, at du hele tiden kan blive passende udfordret, og hjælper dig med at tage næste skridt, hvis du er klar til det.

Skade

1. Hvilke opgaver arbejder I med på jeres område?

Skadesafdelingen tæller 250 medarbejdere, der primært holder til på Gammel Kongevej i København og Hedeager i Aarhus. Vores primære opgave er at behandle skader inden for fx sundhed, ulykke, personskade, arbejdsskade, bygning, løsøre, rejse og motor, men vi har også kolleger med dyb teknisk viden inden for blandt andet forsikring af vindmøller, erhvervsansvar og skadetekniske opgaver som efterforskning og taksering.

2. Hvad gør jeres område særligt spændende?

Vores hverdag er præget af godt humør og gensidig hjælpsomhed, og vi kan lide at have travlt, samtidig med at vi gør en forskel for vores kunder. Vi arbejder på tværs af organisationen med det mål at skabe verdens bedste skadesbehandling. Vi er stærkt fokuserede på at levere et solidt håndværk, hvor personlig kontakt, empati, beslutningskompetence og forretningsforståelse er vigtige nøgleord. Derfor har vi også en stor grad af selvstændighed i arbejdet med egne opgaver og ansvarsområder.

3. Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

Hos os er vi kolleger med vidt forskellig baggrund, blandt andre ingeniører, sygeplejersker, jurister og politibetjente. Vi er ambitiøse og arbejder målrettet for at give vores kunder en ubesværet og god oplevelse med deres forsikring.

Finance

1. Hvilke opgaver arbejder I med på jeres område?

Finance er den samlede betegnelse for vores økonomifunktion. Her udarbejder vi blandt andet vores budget og detaljerede markedsanalyser, der danner grundlag for vores treårige operationelle plan. Vi håndterer fakturaer, bogfører transaktioner og udarbejder resultatopgørelser.

En anden vigtig opgave er at sikre, at vores systemer for økonomi, budgetter og analyser fungerer, og at vores finansielle data lagres og kan bruges til rapportering og regnskaber. Vi indsamler og forvalter vores data, så vi kan monitorere vores arbejde og kontrollere, at alt foregår korrekt.

Ud fra dybdegående analyser af vores historiske data hensætter vi i tæt samarbejde med vores skadesafdeling reserver til skadesudbetalinger og sørger for at investere vores kapital med maksimalt afkast. Vi leder og driver desuden større finansrelaterede projekter.

2. Hvad gør jeres område særligt spændende?

Arbejdet i Finance er afgørende for, at vi kan opretholde vores finansielle sundhed på kort og lang sigt. Vores aktiviteter understøtter den samlede forretning og danner grundlag for ledelsesmæssig styring, daglig drift og strategiske beslutninger. Arbejdsmiljøet hos os er dynamisk, varieret og til tider hektisk, da vi ofte har stramme deadlines i forbindelse med rapportering til ejere og myndigheder. Vi løser vores opgaver i teams og i tæt samarbejde med kolleger i Sverige og Norge samt vores hovedkontor i London.

3. Hvilke muligheder og udfordringer er der på jeres område?

Som medarbejder i Finance bliver du en del af et stort og indflydelsesrigt team, der samarbejder med mange stakeholders internt og eksternt. Finance en nordisk funktion med afdelinger i København, Stockholm, Malmø og Oslo og et stort offshoreteam i New Delhi, og dine muligheder for at udbygge dit netværk er omfattende.