Principper for læring

Læringsprincip sikrer udvikling og opdatering

Udvikling er helt afgørende for vores forretning og fremtid, og for at styrke vores læring arbejder vi med det kendte læringsprincip 70-20-10. Princippet bygger på at: 

  • 70 % af læringen kommer fra de daglige udfordringer gennem on-the-job-training. Det vil fx sige at prøve ny læring af i praksis, sidemandsoplæring, jobrotation, erfaringsudveksling og vidensdeling.
  • 20 % er knyttet til mentorordning, coaching eller sparring fra ledere, kollegaer og netværk.
  • 10 % er kurser eller anden formel træning som fx videreuddannelse, interne og eksterne kurser, seminarer og temamøder.

Med udgangspunkt i dette princip sikrer vi, at alle vores medarbejdere udvikler sig gennem jobbet og samtidigt får den opdatering eller videreuddannelse, vi har aftalt i deres udviklings- og karriereplan.