Vores ledere går forest

Lederne viser vejen i holdninger og handlinger

Vi vil yde vores bedste for vores kunder, hver gang, hver dag. Det er et ambitiøst mål, og vi kan kun nå det, hvis vi hele tiden fokuserer på og udvikler kompetencerne hos både medarbejdere og ledelse.

Vores ledelsesmodel er bygget omkring fem områder af nøgleadfærd, der beskriver den adfærd, vi forventer af vores ledere afhængig af deres rolle. Vi har anvendt ledelsesmodellen siden efteråret 2017 og arbejder løbende på at udvikle og fremme den adfærd, der giver den enkelte succes i sin lederrolle.

Stærkt strategisk redskab

Ledelsesmodellen er et strategisk vigtigt redskab for os, da den sikrer, at alle kan se, hvad lederne bliver vurderet på hos os. Det skaber åbenhed og en fælles reference, så både ledere og medarbejdere kan se, hvad der skal til for at varetage en ledelsesopgave og opnå resultater på de forskellige niveauer. Ledelsesmodellen er også et vigtigt værktøj til at stille skarpt på, hvordan vi udvikler og styrker vores ledelse generelt.

Lederen går forrest

Det er lederne, der med deres adfærd går forrest og sætter standarden for medarbejderne – og dermed også for, hvor stor succes vi får som virksomhed. Vi bruger blandt andet ledelsesmodellen til de løbende evalueringer af vores lederes resultater, men den er også et stærkt værktøj, når vi skal vurdere, om nogle af dem er klar til at tage en ledelsesopgave på et højere niveau.