Karriereudvikling

Vi går op i løbende kompetenceudvikling for at give dig mulighed for hele tiden at forbedre dig som medarbejder.

For mange er det at gøre karriere det samme som at stræbe efter chefstillinger. Men vi tror på, at karriereudvikling også kan være at fordybe sig og blive specialist inden for sit felt. Det kan også handle om at udvide sine kvalifikationer ved at skifte arbejdsområde. Vi støtter dig, uanset om du ønsker at gå efter en lederstilling, uddybe dine færdigheder eller lære noget helt nyt.

Grundlaget for denne udvikling er en kombination af de to årlige medarbejder­udviklingssamtaler, løbende feedback fra din leder samt konstruktive evalueringer fra de udviklingsaktiviteter, du deltager i.

Vi investerer i din trivsel og udvikling med udgangspunkt i læringskonceptet 70-20-10. Det betyder, at vi på baggrund af din personlige mål- og udviklingsplan finder frem til hvilke aktiviteter, der vil give mest værdi og bedst kan udfolde dit potentiale. Det være sig både ”on-the-job” udvikling (70%), aftalte coaching- eller mentor forløb (20%) samt kursusdeltagelse (10%).

Eftersom vi er en del af en stor, international koncern, findes der også i en vis udstrækning internationale karrieremuligheder, eksempelvis gennem kortere eller længerevarende ophold på nogle af de vores udenlandske lokationer.