Dyrlægepraksisser er sjældent forsikrede ved sygdom

11. december 2015

Kun hver tredje mindre virksomhed mener, at de er forsikret mod indtjeningstab ved sygdom. Codan vurderer, at det reelle antal forsikrede er væsentligt lavere, og at billedet går igen hos mindre sundhedsvirksomheder som dyrlægepraksisser. Det er paradoksalt, eftersom mindre virksomheder opfatter sygdom som den største risiko.

Hver tredje mindre virksomhed (34 procent) siger, at de er sikret mod indtjeningstab ved sygdom, hvis ejeren eller en nøglemedarbejder for eksempel bliver langtidssygemeldt. Det viser en ny repræsentativ undersøgelse udført af analyseinstituttet Wilke for Codan Forsikring blandt små virksomheder med 0-9 ansatte. På trods af at tallet i forvejen er lavt, vurderer Codan, at det reelle tal er endnu lavere.

”Ud fra vores lange samarbejde med mindre sundhedsvirksomheder som for eksempel dyrlægepraksisser, så kan vi se, at disse virksomheder på linje med andre brancher faktisk er dårligere forsikret end det, som undersøgelsen fortæller os. Vores vurdering er nemlig, at andelen af mindre virksomheder, der har en sygedriftstabsforsikring, er langt under 10 procent. Indtil for ganske nyligt har Codan været eneudbyder af netop sygedriftstabsforsikringen, hvorfor vores tal bør give et godt billede af situationen,” forklarer Monica Diaz, der er direktør for Mindre Erhverv hos Codan og fortsætter:

”Misforståelsen blandt virksomhedsejerne kan måske skyldes, at de tror, de er dækket gennem deres kollektive ulykkesforsikring, A-kasse eller sygedagpenge. Det er bare ikke tilfældet, og det kan have alvorlige konsekvenser for en dyrlægepraksis’ økonomi – eller i værste fald overlevelse.”

Meget få mindre virksomheder er reelt sikret mod det indtjeningstab, der kan opstå, når en nøglemedarbejder er væk i en længere periode på grund af sygdom. Og det kan være fatalt ikke at kunne løfte virksomhedens opgaver og sikre indtægterne, mens udgifterne fortsætter under fraværet. Derfor er det heller ikke overraskende, at ejerne af de små virksomheder ser sygdom som den største risiko (44 procent) for virksomheden.

’Det rammer kun konkurrenten’
Codan, der har udbudt denne type forsikring i mere end 30 år og behandlet mere end 4.000 skadesager, finder det bemærkelsesværdigt, at mere end hver fjerde virksomhedsejer (26 procent) i undersøgelsen ikke ved, at deres virksomhed rent faktisk kan forsikres mod driftstab ved sygdom. Og selvom sygdom bliver set som den største risiko, så mener godt halvdelen (51 procent) af ejerne i undersøgelsen, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de bliver ramt af sygdom.Yderligere oplysninger
Mads Houe
Pressechef
Tlf. 30 37 83 53

Om Codan Forsikring
Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan-koncernen er i dag 100 procent ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 23.000 medarbejdere.
Læs mere om Codan på www.codan.dk

Pressemeddelelsen som pdf

Tilbage til Presse

”De små virksomheder har meget på deres tallerken, når det kommer til administration, hvilket vores undersøgelse også bekræfter. Det kan være en af grundene til, at de mindre virksomheder ikke får prioriteret at sætte sig ind i forsikringerne og i stedet negligerer den faktiske risiko, der er ved længerevarende sygdom. Vi kan dog se på de mindre virksomheder, som står i situationen, at det kan være en afgørende håndsrækning for at få økonomien til at fungere i en sygdomsperiode,” afslutter Monica Diaz.

Fakta

Om sygedriftstabsforsikring og sygdom i virksomhederne:

  • En sygedriftstabsforsikring dækker, hvis en af nøglepersonerne i virksomheden bliver syg eller ramt af en ulykke
  • En sygedriftstabsforsikring dækker i modsætning til fx sygedagpenge indtjeningstabet i virksomheden og ikke kun lønomkostningen til medarbejderen. Hvis fx en dyrlæge brækker sit håndled, så vil forsikringen sikre dyrlægens indtjening i den periode, hvor han/hun er uarbejdsdygtig.
  • Forsikringen er fradragsberettiget
  • Man er dækket ved sygdom i tre uger efter sygemelding og op til et år efter sygemelding


Udvalgte tal fra undersøgelsen

  • Ejerne af de små virksomheder er mest bekymrede for følgende risici: sygdom (44 procent), tab i forbindelse med tyveri (30 procent), og at virksomheden skal gøre skade på andre (30 procent).
  • 66 procent af virksomhederne har ikke en sygedriftstabsforsikring.
  • 26 procent af ejerne ved ikke, at man kan sikre sig imod sygedriftstab.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Wilke. Der er i alt gennemført 1.150 telefoninterviews med ejere af virksomheder med 0-9 ansatte i august 2015.