Rapporter og finans

De senest publicerede rapporter

Herunder findes tidligere års- og halvårsrapporter, aflønningsrapporter samt Finanstilsynets redegørelse.

Tidligere publicerede rapporter

Aflønningspolitik

Aflønningspolitik for Codan A/S, Codan Forsikring A/S og  Privatsikring A/S.

Agentregistrering

Privatsikring A/S

Gennem Privatsikring tilbyder man kunderne alt inden for skadeforsikring. Selskabet er ejet af Codan, som Lokale Pengeinstitutter også samarbejder med om formidling af andre forsikringer.

Det betyder at kunder kan ordne deres bankforretninger og forsikringer det samme sted. Pengeinstituttet tager sig af selve tegningen, og Privatsikring tager sig af det forsikringstekniske og skadebehandlingen.

Lokale Pengeinstitutters samarbejde med Codan er i de senere år udbygget til også at gælde formidling af erhvervs- og landbrugsforsikringer, så man nu kan tilbyde alle typer forsikringer til kunderne.

41 Lokale Pengeinstitutter samarbejder med Privatsikring. Fælles for de lokale banker, sparekasser og andelskasser, er udpræget lokal forankring.

Agentregister

Forsikringsagenter skal registreres i et offentligt tilgængeligt register, før de må formidle produkter for et forsikringsselskab. Det er forsikringsselskabet, der ifølge lovgivningen har pligt til at registrere agenten og holde oplysningerne ajour.​​ 
En forsikringsagent formidler forsikringsprodukter efter aftale med et eller flere forsikringsselskaber.

Læs mere

Finanstilsynets redegørelse

Finanstilsynet var i november 2015 på inspektion i Codan Forsikring A/S.

Inspektionen havde karakter af en temabaseret funktions-undersøgelse med udgangspunkt i ledelsesbekendtgørelsens regler for produktudvikling og produktstyring. Undersøgelsen havde særligt fokus på Codans skadesforsik-ringsprodukt ulykkesforsikring.

Læs Finanstilsynets redegørelse