Storm og stormflod

Stormflodsskade

Er der sket skader som følge af oversvømmelse, fordi der pga storm er høj vandstand i havet?

Skader efter en stormflod er ikke dækket af din forsikring, men du kan få hjælp fra den særlige stormflodsordning.

Sådan anmelder du skaden

Din normale forsikring hos Codan Forsikring dækker ikke stormflod, men der findes en statsgaranteret offentlig katastrofeordning, hvor du har mulighed for at søge erstatning. Derfor skal du anmelde din skade hos Naturskaderådet.

Anmeld stormflodsskade hos Naturskaderådet


Er du dækket af stormflodsordningen?

Stormflodsordningen er fastsat ved lov, og det er Naturskaderådet, der i samarbejde med Kystdirektoratet og DMI beslutter om, der kan erklæres stormflod i givne områder. Erklæres der stormflod i dit område, har du mulighed for dækning af dine skader.

Se hvor der er erklæret stormflod

Ordningen dækker som udgangspunkt direkte skader på bygning og indbo, som er omfattet af en brandforsikring.
Ordningen administreres af de enkelte forsikringsselskaber på vegne af Naturskaderådet, og selskaberne opgør skaderne i henhold til ordningens regler.

Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald.

Læs mere hos Naturskaderådet

Stormskade

Er der sket skader på dit hus, bil eller campingvogn som følge af storm?

Kontakt os hurtigst muligt

Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skaden online


Hvad kan du selv gøre?

  • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er.
  • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.
  • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning.
  • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet.
  • Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.

 

Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

  • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.
  • Tag fotografier af eller film det, der er ødelagt med din mobil.