Vi samarbejder med din ejendomsmægler om salg af vores forsikringer

I den forbindelse indsamler din ejendomsmægler forskellige oplysninger om dig og evt. medforsikrede, så vi kan tilbyde en forsikring. 

Codan er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilbudsgivningen. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder hvilke rettigheder du har over dine personoplysninger.

Din ejendomsmægler vil modtage provision fra os i forbindelse med salg af forsikring, når ejendomsmægleren sælger forsikring på vores vegne. I den forbindelse videregiver vi oplysning om præmiens størrelse, hvornår policen er accepteret samt din adresse til ejendomsmægleren. Ejendomsmægleren har dog allerede en række af disse oplysninger om dig, som blev indhentet i forbindelse med tilbudsgivningen.