Udlejning af din bolig

Tjek forsikringen inden du udlejer

Nye udlejningstjenester som Airbnb og Wimdu har gjort det nemt at udleje lejligheden eller huset til turister, og stadig flere danskere benytter muligheden til at tjene lidt ekstra penge, mens de er på ferie. Men hvordan dækker forsikringen, hvis man udlejer sin bolig?

Inden man kaster sig over den private udlejning, bør man tjekke, hvordan ens forsikring dækker, hvis uheldet skulle være ude, og hvilke garantier eller forsikringer, som udlejningstjenesterne stiller til rådighed. Ellers kan gæstfriheden ende som en dyr fornøjelse.

Som udgangspunkt dækker indboforsikringen skader på dit indbo, hvis skaden er opstået på grund af brand eller vand. Det gælder også, hvis du udlejer din bolig. Indboforsikringen dækker også skader efter indbrud, men kun hvis boligen har været forsvarligt aflåst. Forsikringen dækker ikke, hvis lejeren er skyld i indbruddet, selv har stjålet noget fra boligen eller begår hærværk. Som ofte er der heller ingen dækning, hvis der fx er spildt rødvin på det lyse gulvtæppe eller der er slået skår i det kongelige porcelæn. Med andre ord: Ødelægger lejeren noget i boligen, stjæler noget eller er skyld i skader, dækker indboforsikringen ikke.

Tyveri af værdigenstande dækkes ikke

Da indboforsikringen ikke dækker hele vejen rundt, skal man se sig godt for i udlejningstjenesternes vilkår for at sikre unødig ærgrelse. Airbnb tilbyder for eksempel en såkaldt ’værtsgaranti’, der dækker skader for op til et vist beløb, dog ikke tyveri af blandt andet værdipapirer, smykker og kunst. Airbnb gør selv opmærksom på, at værtsgarantien ikke erstatter en indboforsikring, men derimod skal ses som et supplement.

Man bør undersøge nøje, hvilke garantier og forsikringer de enkelte udlejningstjenester tilbyder, da der ikke gælder bestemte regler for området. Det betyder, at der er stor forskel udlejningstjenester imellem.

Gode råd hvis du vil leje din bolig ud

  1. Tjek hvordan din forsikring dækker, hvis der skulle ske skader på din bolig eller inventar forårsaget af lejere.
  2. Undersøg nøje udlejningstjenestens garantier og forsikringer – der er meget stor forskel på, hvad de tilbyder som tillæg til din egen forsikring.
  3. Spørg ind til dem, der ønsker at leje din bolig – hvem er de, hvilken rejse er de på osv. Så får du et bedre billede af, hvem du udlejer din bolig til.
  4. Pak værdigenstande væk – både ting af stor affektionsværdi samt kontanter, smykker, kunst med videre, der hverken dækkes af indboforsikringen eller udlejningstjenesterne.