Frost

Her finder du gode råd til, hvad du kan gøre før, under og efter en frostperiode

Før frost

 • Ved varsel om hård frost bør du forsalte eller gruse gangarealerne foran og op til dit hus
 • Husk tilstrækkelig opvarmning af alle rum i huset. Alle rum bør typisk være opvarmet til mere end 14 grader, for at undgå frostskader på vandrørene
 • Vær særlig opmærksom på rør, der findes i uopvarmede rum, og rør, der er tæt på dårligt isolerede ydervægge eller løber under gulvene
 • Luk for vandet til udendørshaner og tøm dem
 • Skift eventuelt udendørs vandhaner til typen, der kan tåle frost
 • Sluk ikke for cirkulationspumper i perioder med hård frost

Når det er frostvejr

 • Tjek om alle rum er tilstrækkeligt opvarmede
 • Tjek jævnligt, at glatførebekæmpelsen er i orden
 • Fjern istapper eller afspær

Fritidshuse er særligt udsatte for frostskader, fordi de ofte står ubeboet om vinteren. Derfor skal du være særlig opmærksom.

 • Opvarm sommerhuset til 12-14 grader eller tøm vandrørene
 • Tjek dit fritidshus jævnligt i løbet af vinteren

Efter frostvejr

 • Er der sket en skade på bygning eller indbo, skal skaden hurtigst anmeldes
 • Er der sket et glatføreuheld med personskade på arealer, du er ansvarlig for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring

Kontakt os hurtigst muligt
Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skade

(Kilde: Forsikring og Pension)

Husforsikring

Hvis du har en brand- og bygningskaskodækning, som er standard til Codan Hus, får du dækket de typiske skader på huset efter fx et tøbrud eller frostsprængte rør.

Gratis SMS-varsling: Sådan forbereder du dig på vejret

Du kan abonnere på at modtage gratis varsler om vejret via SMS fra Codan. Tilmeld dig her og vær foran, næste gang vejret viser tænder.